Keski-Suomen suhdanneodotukset ovat harmaat – rakennusalalla heikommat, palvelualalla positiivisemmat

Tuoreimman EK:n suhdannebarometrin mukaan Keski-Suomen suhdannekuva on koko maan keskiarvoon verrattuna harmaa. Keski-Suomen yritysten suhdanneodotukset ovat yhä selvemmin laskusuunnassa, saldoluku -42. Tuotannon ja myynnin arvioidaan supistuvan. Myös henkilöstömäärä vähentynee hieman, vaikka pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta on edelleen 28 prosentilla vastaajista.

Keski-Suomen yritysten suhdannetilannearviot olivat lokakuussa 2023 jonkin verran normaalia heikompia, saldoluku -28. Heinäkuussa tehdyssä tiedustelussa vastaava saldoluku oli -19.

Lähikuukausien suhdanneodotukset ovat heikentyneet huomattavasti heinäkuusta, saldoluku -42 (heinäkuussa -24). Suhdanteiden paranemista ennakoi lokakuussa 5 prosenttia ja tilanteen heikkenemistä 47 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä. Lähes puolet odottaa suhdanteiden säilyvän ennallaan. Keski-Suomen suhdannekuva on koko maan keskiarvoon verrattuna harmaa.

”Suhdannenäkymät Keski-Suomessa ovat kolmanneksi harmaimmat Hämeen ja Itä-Suomen jälkeen. Tilanne koettelee erityisen kovasti rakennusalaa, jonka yritykset arvioivat suhdannetilanteen hieman huonommaksi kuin finanssikriisissä”, kuvailee Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Keski-Suomen yritysten tuotanto- ja myyntimäärät pienenivät aavistuksen heinä-syyskuussa. Tuotannon odotetaan supistuvan hieman myös lähikuukausina. Henkilökunnan määrä pieneni lievästi kolmannella vuosineljänneksellä, ja henkilöstön odotetaan supistuvan hieman lähikuukausien kuluessa.

Heikko kysyntä oli lokakuussa yleisin tuotannon kasvun este 60 prosentin osuudella. Ammattityövoiman puute oli edelleen ongelmana 28 prosentilla vastaajista. Kustannukset jatkavat nousuaan ja kannattavuus heikkeni hieman verrattuna vuodentakaiseen tilanteeseen.

Peabin yksikönjohtaja Timo Riikonen kuvailee uudisrakentamisen tilannetta haastavaksi. Riikosen mukaan asuntokauppa on pysähtynyt tällä hetkellä eikä uudiskohteita pystytä käynnistämään. Jyväskylässä ei ole tällä hetkellä käynnissä montaakaan kohdetta, mikä tarkoittaa sitä, että ensi vuonna uusia asuntoja ei tule myyntiin juuri ollenkaan.

”Yleisesti ottaen voisi sanoa, että rakentajat ovat aika ahtaalla tällä hetkellä. Toivon, että koronnostojen pysäyttäminen muuttaa tilannetta”, sanoo Peabin yksikönjohtaja Timo Riikonen.

Riikosen mukaan sen sijaan urakkamarkkina ei ole hiljentynyt kokonaan, ja ARA- eli valtion tukeman asuntotuotannon osalta näkymä on parempi.

”Toivon, että ARA-päätöksiä tulisi nopeasti ja kohteita saataisiin liikkeelle Jyväskylässä. Nyt olisi hyvä aika rakentaa ARA-kohteita, sillä hinnat ovat kohdallaan ja rakennustyövoimaa on hyvin saatavilla”, kertoo Riikonen.

Rakennusmateriaalien saatavuusongelmat ovat helpottaneet, mutta kriisit ovat vaikuttaneet kuluttajien ostovoimaan ja rahoitusmarkkinaan.

”Vaikka koronnostot loppuivat, entiseen verrattuna rahalla on nyt kovempi hinta, mikä vaikuttaa ostokäyttäytymiseen. On haastavaa ennustaa, mikä on tilanne vuoden päästä tähän aikaan”, Riikonen jatkaa.

Seppäkoski Oy:n toimitusjohtaja Hanne Toukoahon mukaan kysyntätilanne teräsrakentamisen puolella on tällä hetkellä haastava, mutta teollisuudessa kysyntä on parempi. Seppäkoski valmistaa alihankintana sekä suunnittelee sekundääriteräsrakenteita, kuten kaiteita ja portaita.

”Tässä hetkessä kilpailu teräsrakenteissa on kovaa. Jos aiemmin samaa urakkaa oli tarjoamassa viisi alihankkijaa, niin nyt tarjoajia voi olla jopa 15. Yleinen maailmantilanne on vaikuttanut siten, että asiakkaat ostavat sieltä mistä halvimmalla saadaan”, kertoo laadulla kilpailevan Seppäkosken toimitusjohtaja Hanne Toukoaho.

Palvelualoilla näkymät ovat myönteisemmät. Tekstiilipalveluyritys Lindströmillä lähitulevaisuuden näkymät ovat positiiviset ja vakaat. Liiketoimintayksikön johtaja Mika Jousmäen mukaan muutokset yrityksessä eivät ole suuria maailmantilanteen vaihteluista huolimatta, sillä yhtiö toimii lukuisilla eri toimialoilla. Näin on ollut myös aikaisemmissa taantumissa.

”Tulevaisuudennäkymät yrityksessämme ovat hyvät ja vakaat, ja työvoiman tarpeen arvioidaan säilyvän ennallaan”, kertoo Lindströmin liiketoimintayksikönjohtaja Mika Jousmäki.

Lindström on yksi Euroopan johtavista tekstiilipalveluyrityksistä, jolla on 175 vuoden kokemus tekstiilipalvelualalta. Lindström tarjoaa kattavat tekstiilialan palvelut työvaate-, matto-, hotelli- ja ravintolatekstiilipalveluista teollisuuspyyhepalveluihin. Keski-Suomessa Lindströmillä on palvelukeskus Vaajakoskella, joka työllistää noin 50 henkilöä.

Investointeja on luvassa, kun yritys tulee investoimaan lisää vihreään siirtymään.

”Olemme jo siirtyneet käyttämään uusiutuvaa energiaa palvelukeskuksissamme niin pitkälle kuin se on mahdollista, ja nyt harkitsemme käynnistävämme ensimmäisiä jakelureittejä sähköisillä jakeluautoilla. Lisäksi tulemme kasvattamaan energiaomavaraisuutta tulevaisuudessa”, kuvailee Jousmäki.