Keski-Suomen suhdanneodotukset teollisuudessa ja rakentamisessa ovat edelleen koko maan keskiarvoa myönteisemmät

​Vaikka Keski-Suomen teollisuuden ja raken­tamisen suhdanteet vaimenivat hie­man kesän 2016 alussa, niin ne ovat edelleen koko maan keskiarvoa myönteisemmät. Suhdannenäkymien viimeisin saldoluku oli 11. (koko maassa +24 ja -13 välillä) Heinäkuussa 19% Keski-Suomen alueen vastaajista ennakoi suhdan­teiden paranemista ja 8 % yrityksistä ennakoi heikkenemistä. Teollisuuden ja rakentamisen tämänhet­kistä suhdannetilannetta kuvaavan kysymyksen saldoluku oli heinäkuus­sa -28 (huhtikuussa -18).

–Vaikka suhdannenäkymät ovat heikentyneet keväästä, niin ollaan kuitenkin keskiarvoa myönteisemmällä puolella +11 verrattuna esimerkiksi Uusimaan saldolukuun, joka on -13, huomauttaa Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Uljas Valkeinen.

Tuotanto Keski-Suomessa lisääntyi hieman toisen vuosineljänneksen aikana. Tuotanto-odotukset ovat vaimeita, ja tuotannon ennakoidaan pysyvän lähikuukausi­na ennallaan. Tuotantokapasiteetti oli heinäkuussa kokonaan käytössä vain 45 %:lla Keski-Suomen yrityksistä.

Tilaustilanne säilyi alkukesän ai­kana ennallaan normaalia heikom­missa lukemissa (saldoluku -34). Val­mistuotevarastot ovat vähän normaa­lia suuremmat.

Työvoiman määrä pysyi keski­määrin ennallaan alkukesän aika­na. Heikko kysyntä oli heinäkuus­sa yleisin tuotantokapeikko 43 %:n osuudellaan. Ammattitaitoisesta työ­voimasta oli pulaa 14 %:lla.

Kannattavuuden kehitys vaihtelee yrityksittäin. Keskimäärin se oli vä­hän vuoden takaista parempi.

–Myönteistä kehitystä jarruttaa puute osaavasta työvoimasta erityisesti rakentamisessa ja ICT-alalla. Sen eteen kauppakamari tekee töitä yhdessä yritysten kanssa, muistuttaa Uljas Valkeinen.Palvelualan myyntimäärät hienoisessa kasvussa

Keski-Suomen palveluvastaajien suh­danteet pysyivät likimain ennallaan kesän 2016 alussa. Suhdannenäkymien viimeisin saldoluku oli 4, kun vastaa­va saldoluku oli huhtikuussa tehdys­sä tiedustelussa 2. Heinäkuussa suh­danteiden paranemista ennakoi 17 % vastaajista ja 13 % odotti suhdantei­den hiipuvan lähikuukausina. Suh­danteet pysynevät ennallaan 70 %:lla alasta. Keski-Suomen yksityisten pal­velujen suhdanneodotukset ovat aa­vistuksen verran koko maan keskiar­voa varovaisemmat.

Palvelujen myynti Keski-Suomessa lisääntyi hieman vuoden 2016 huhti-kesäkuussa. Myynnin loi­va kasvu jatkunee myös kolmannella vuosineljänneksellä. Henkilöstöä supistettiin aavistuk­sen verran alkukesän aikana.

Keski-Suomessa EK:n suhdannebarometriin vastasi 83 yritystä, joista 43 toimii teollisuudessa (ml. rakentaminen) ja 40 palvelualalla. Teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla vastaajat työllistävät yhteensä 9242 ihmistä ja palvelualalla vastaajat työllistävät 3244 henkilöä.Lisätietoja
Uljas Valkeinen
toimitusjohtaja
Keski-Suomen kauppakamari
050 5688555
uljas.valkeinen@kauppakamari.fi*Saldoluku on positiivista kehitystä kuvanneiden osuus
vähennettynä negatiivista kehitystä kuvanneiden osuudella. Jos esimerkiksi 30 % vastaajista (painotettuna) on vastannut tuotantonsa kasvaneen, 50 % pysyneen ennallaan ja 20 % vähentyneen, saldoluku on 30 – 20 eli +10.