Keski-Suomen suhdannetilanne parantunut tammikuusta – suhdannekuva koko maan keskiarvoa valoisampi

Kankaan Arkki. Kuva: YIT

Keski-Suomen yritysten suhdanteet kohentuivat hieman vuoden 2021 alkukuukausina, mutta tämänhetkinen tilanne oli huhtikuussa kuitenkin yhä normaalia heikompi. Suhdannetilanne-kysymyksen uusin saldoluku oli -13 (tammikuussa -28). Tuotanto- ja myyntimäärien ennakoidaan lisääntyvän lähikuukausina. Yleisen suhdannetilanteen uskotaan kohentuvan kevään edetessä, saldoluku 10.

Koronan jälkeinen normaaliaika lähestyy ja myös lähikuukausia koskevat yleiset suhdannenäkymät nousivat keväällä plussalle (saldoluku 10). Tammikuussa saldoluku oli -14. Huhtikuussa 22 % alueen yrityksistä arvioi suhdanteiden olevan kohentumassa ja 12 % yrityksistä ennakoi heikkenemistä. Ennallaan tilanne säilynee 66 %:lla alueen vastaajista. Keski-Suomen yritysten suhdannekuva on lievästi koko maan keskiarvoa valoisampi.

”Keski-Suomen näkymät ovat valoisat verrattuna yleiseen näkymään ja ovat maan toiseksi valoisammat Lounais-Suomen jälkeen. Yrityksillä on uskoa siihen, että talouden rattaat lähtevät pyörimään. Myönteiset investointiuutiset, mitä olemme saaneet kuulla, myös näkyvät positiivisesti. Hallituksen toimissa katse on suunnattava koronan jälkeiseen aikaan ja toimenpiteiden on oltava sellaisia, jotka tukevat yritysten toimintaa ja kasvua”, Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen sanoo.

Tuotanto- ja myyntimäärät lisääntyivät hieman tammi-maaliskuussa ja kasvun ennakoidaan jatkuvan myös kevään lopulla sekä kesällä. Henkilökunnan määrä pysyi ensimmäisellä neljänneksellä kausivaihtelu huomioon ottaen ennallaan, mutta kesän lähestyessä työvoimaa lisätään.

Kysynnän heikkous oli huhtikuussa yleisin kapeikkotekijä 41 %:n osuudella (tammikuussa 47 %). Ammattitaitoisen työvoiman puute on samaan aikaan noussut jo 22 %:iin (tammikuussa 11 %). Kannattavuus jäi tammi-maaliskuussa hieman vuodentakaista heikommaksi, sillä yli kolmasosalla yrityksistä kannattavuus hiipui. Myyntihintojen ennakoidaan kääntyvän lähikuukausina nousuun, mutta kustannusten nousun ennakoidaan olevan myös yleistä.

Koronavuosi vaikutti heikentävästi jyväskyläläiseen ilmastointihuolto- ja asennuspalveluita tarjoavaan Ivideaan, mutta valoa tunnelin päässä on näkyvissä.

”Tulevaisuus näyttä valoisalta. Töitä on tiedossa ja nyt odotellaan aloittamislupia, että päästään aloittamaan projekteja. Ero viime vuoteen on selkeä. Viime kevät ja kesä oli hiljaisempi, siihen nähden tilanne on parantunut huomattavasti”, Ividea Oy:n toimitusjohtaja Tuure Reiman kertoo.

YIT:n yksikönjohtaja Marjaana Nissilä-Ryytty kertoo, että asuntorakentamisen tilanne Jyväskylässä on tällä hetkellä kohtuullisella tasolla ja on parantunut viime vuodesta. Tällä hetkellä asuntoja on paljon markkinassa.

”Ihmisillä on säilynyt luottamus talouteen. Asunnosta on tullut yksi tärkeimmistä paikoista, joten ihmiset ovat olleet valmiita muuttamaan asumistaan poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta. Uusien hankkeiden aloituksia on pystytty tekemään tasapainoisesti. Esimerkiksi nyt on lähdössä liikkeelle asuinkerrostalohanke Tourulaan”, Nissilä-Ryytty kertoo.

Toimitiloihin vuokralaisten saanti on ollut haasteellista, mutta nyt keväällä on tapahtunut selkeästi vilkastumista viime vuoteen verrattuna.

YIT on siirtänyt kaikki toimintonsa Kankaalle, ja jatkossa kaikki palvelut, niin asuntomyynti kuin rakentamisen palvelut, löytyvät Kankaan Arkista saman katon alta. Kankaan Arkki on YIT:n perustama toimitilahanke, joka myytiin Aktia erikoissijoitusrahastolle.

”Kankaan asuntorakentajana YIT:llä on vahva asema ja Kankaan Arkin myötä Kankaalle on syntynyt lisää työpaikkoja, jolla on varmasti myönteinen vaikutus ympärille rakentuvaan asuntorakentamiseen”, Nissilä-Ryytty täsmentää.

Koronavuosi on iskenyt rankasti teollisuuden putkistoratkaisuja tarjoavaan Instrumentti-Äijät Oy:öön. Se suunnittelee, valmistaa ja asentaa teollisuuden putkistot kokonaisratkaisuina muun muassa paperi- ja metsäteollisuudelle.

”Tälle keväälle ei ole osunut projekteja. Yhtensä syynä voi olla se, että odotellaan, että rokotteet tepsivät ja on turvallisempaa pyörittää projekteja. Toinen syy voi olla viime kevään koronapysähdys, joka pysäytti projektien suunnittelun ja se näkyy viiveellä”, toimitusjohtaja Toni Salonen arvioi.

Yrityksellä tulevaisuus näyttää valoisammalta, sillä syksylle on tullut jonkin verran tilauksia ja tarjouskyselyitä. Huippuviikoille odotetaan täystyöllisyyttä ja puutetta työvoimasta voi olla hetkellisesti. Myös viime syksy meni hyvin.

”Kevään pysähdykset ovat tehneet ison kuopan taloustilanteeseen. Olisi toivonut, että tämä vuosi olisi ollut helpompi”, Salonen kertoo.


EK:n Suhdannebarometri

​​​​​​​Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa. EK tiedusteli yrityksiltä huhtikuussa 2021 arvioita suhdannekehityksestä vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Tiedusteluun vastasi 1 305 yritystä, joilla on Suomessa noin 270 000 työntekijää