Keski-Suomen talouskasvu jatkui hyvänä heinä-syyskuussa 2017

Vuoden 2017 heinä-syyskuussa yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi Keski-Suomessa 5,3 %, Jyväskylän seudulla 5,7 % ja koko maassa 6,0 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, selviää tuoreimmasta Keski-Suomen Aikajanasta. Myös yritysten henkilöstömäärät ovat kasvusuunnassa. Vuonna 2016 keskisuomalaisten yritysten henkilöstömäärä kasvoi 1,7 % ja vuoden 2017 heinä-syyskuussa 1,8 %. Työllisyystilanne on parantunut selvästi. Työttömien määrä aleni elokuussa vuodentakaiseen 21 % ja samaan aikaan myös pitkäaikaistyöttömien määrä on kääntynyt jyrkkään laskuun.

Keski-Suomen talouskasvu käynnistyi syksyllä 2015 ja vauhti kiihtyi vuoden 2016 aikana, jolloin Keski-Suomen kasvu oli selvästi koko maata parempaa. Vuoden 2017 heinä-syyskuussa yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi Keski-Suomessa 5,3 %, Jyväskylän seudulla 5,7 % ja koko maassa 6,0 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Koko maan kasvu alkoi vasta syksyllä 2016 ja on jatkunut hyvänä viime vuoden ajan. Koko maan talouden kasvu on näkynyt talousennusteiden jatkuvina korjauksina. Valtiovarainministeriö ennusti syksyllä 2016 BKT:n vuoden 2017 kasvuksi 0,9 % ja toteutuma tullee olemaan yli 3 %. Koko maan hyvä talouskasvu hyödyttää myös keskisuomalaisia yrityksiä.

Yrityksissä rekrytoinnit käynnissä

Myös yritysten henkilöstömäärät ovat kasvusuunnassa. Vuonna 2016 keskisuomalaisten yritysten henkilöstömäärä kasvoi 1,7 % ja vuoden 2017 heinä-syyskuussa 1,8 %. Työllisyystilanne on parantunut selvästi, työttömien määrä aleni elokuussa vuodentakaiseen 21 % ja samaan aikaan myös pitkäaikaistyöttömien määrä on kääntynyt jyrkkään laskuun. Työttömyyden lasku on suoraan verrannollinen yritysten liikevaihtojen kasvuun.

Vienti hyvässä kasvussa erityisesti teknologiateollisuuden ansiosta

Kasvun kärjessä on tällä kertaa KIBS alat eli osaamisintensiiviset toimialat, joilla liikevaihdon kasvu oli 11,8 % ja henkilöstömäärän 7,3 %.

Rakennusalan kasvu on ollut kiivasta jo pari vuotta ja kasvu on jatkunut edelleen. Heinä-syyskuussa kasvua oli 7,3 %. Uusimpien ennusteiden mukaan rakennusalan suhdanne jatkuu hyvänä myös tänä vuonna.

Myös yksityisten palvelut jatkoivat kasvuaan - sekä liikevaihdon 7,0 % että henkilöstömäärän 3,2 % osalta.

Matkailussa liikevaihdot kasvoivat 6,3 % ja henkilöstömääräkin kasvoi edelliseen kesään verrattuna 5,5 %.

Viennissä suunta on ylöspäin, 13,6 %, erityisesti teknologiateollisuuden ansiosta. Viennin määrä ylittää pian 3 miljardin euron rajan. Biotuotetehtaan myötä vienti kasvaa puoli miljardia, eli kuluvan vuoden aikana saavutetaan vuoden 2008 taso, 3,4 miljardia euroa. Ekonomistit ovat todenneet, että talouskasvu on vakaalla pohjalla vasta, kun teollisuuden vienti elpyy. Tilanne näyttää Keski-Suomessa hyvältä myös tältä osin.

Äänekoskella tehtiin seutujen kovimmat kasvuluvut

Keski-Suomen parhaimmat kasvuluvut kirjattiin heinä-syyskuussa Äänekosken seudulle eli 10,0 %. Keuruun seudulla kasvun vauhti on pysynyt edelleen erittäin hyvänä, 7,1 %. Jyväskylän seudun yritysten liikevaihdon kasvu on ollut tähän saakka koko maata parempaa. Vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä koko maan liikevaihdot kasvoivat 6,0 % ja Jyväskylän seudun kasvu oli lähes yhtä hyvää eli 5,7 %. Jämsän seudun suurteollisuuden vaikeudet ja niistä johtuneet YT-neuvottelut näkyvät liikevaihtoluvuissa, joissa kasvua vain 0,4 %.

Keski-Suomen Aikajana kuvaa ja analysoi Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla. Aikajana 1/2018 kuvaa talouden kehitystä vuodesta 2010 vuoden 2017 syyskuun loppuun. Aikajana ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Sen tuottavat Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen kauppakamari, Jyväskylän kaupunki, Jämsek Oy, Keulink Oy, Ääneseudun Kehitys Oy, Witas Oy, Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy sekä SSYP Kehitys Oy.

Vuoden 2017 tiedot julkaistaan huhtikuun alussa, jolloin tehdään laajempi katsaus Keski-Suomen talouden kehityksestä.

Aineisto: Keski-Suomen aikajana 1/2018


Kommentit