Keski-Suomen talouskasvu jatkui kiivaana vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla

Keski-Suomen talouskasvu käynnistyi syksyllä 2015 ja kasvun vauhti kiihtyi vuoden 2016 aikana, jolloin Keski-Suomen kasvu oli koko maata parempaa. Vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi Keski-Suomessa 5,2 %, koko maassa kasvua oli 6,8 % ja Jyväskylän seudulla 7,7 %.

Kasvun kärjessä osaamisintensiiviset toimialat

Liikevaihtojen kasvun myötä myös yritysten henkilöstömäärät ovat kasvusuunnassa. Vuonna 2016 yritysten yhteenlaskettu henkilöstömäärä kasvoi noin tuhannella henkilöllä eli 1,7 %. Tämän vuoden aikana määrä on kasvanut liki kahdella tuhannella eli 2,7 %. Työllisyystilanne on parantunut selvästi, työttömien määrä aleni elokuussa vuodentakaiseen 21 % ja samaan aikaan myös pitkäaikaistyöttömien määrä on kääntynyt jyrkkään laskuun. Työttömyyden lasku on suoraan verrannollinen yritysten liikevaihtojen kasvuun.

Kasvun kärjessä ovat tällä kertaa KIBS-alat eli osaamisintensiiviset toimialat. Liikevaihdon kasvu oli 14,5 % ja henkilöstömäärä on kasvanut 9,4 %.

Rakennusalan kasvu kiihtyi edelleen, kasvua tänä vuonna 14,1 %, koko maassa 10,2 %. Uusimpien ennusteiden mukaan rakennusalan suhdanne jatkuu hyvänä myös ensi vuonna.

Yksityisten palveluiden kasvu kiihtyi 7,7 %:in ja henkilöstömäärä kasvoi 3,4 %.

Matkailussa kasvu on kiihtynyt ja liikevaihdot kasvoivat 7,8 %, mutta henkilöstömäärä kasvoi vain 0,8 %. Lukua selittää se, että matkailussa käytetään runsaasti henkilöstövuokrauspalveluja varsinkin sesonkiaikoina. Henkilöstövuokrauspalvelujen käyttö näkyy KIBS -alojen kasvuna.

"Ei ole pelkkää puhetta, että Keski-Suomi on kasvun maakunta. Aikajanan tulokset osoittavat, että kasvua on lähes jokaisella toimialalla ja Jyväskylän seudun kasvu on koko maata nopeampaa", riemuitsee Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Uljas Valkeinen.

Vienti elpyy vauhdilla

Viennin määrässä tapahtui iso harppaus ylöspäin, kasvua oli 15 %. Tämän vuoden viennin määrä ylittää 3 miljardin euron rajan. Biotuotetehtaan myötä viennin määrä kasvaa puoli miljardia, joten ensi vuoden alussa ollaan viennissä vuoden 2008 tasolla eli 3,5 miljardissa eurossa. Ekonomistit ovat todenneet, että talouskasvu on vakaalla pohjalla vasta kun teollisuuden vienti elpyy. Tilanne näyttää nyt Keski-Suomen osalta hyvältä myös tältä osin.

Seutujen hyvien kasvulukujen taustalla monia syitä

Jyväskylän seudun yritysten liikevaihdon kasvu on ollut selvästi koko maata parempaa. Tämän vuoden ensimmäisellä puolikkaalla kasvua on ollut Jyväskylän seudulla 7,7 %. Saarijärven-Viitasaaren seudulla on ollut toiseksi kovinta kasvua koko Keski-Suomessa eli 6,1 %. Kasvun takana ovat yritysten isot investoinnit muutaman viime vuoden sisällä. Keuruun seudulla kasvu on jatkunut ja kasvun syynä on onnistunut elinkeinopolitiikka. Jämsän seudulla on työllisyyden ja liikevaihtojen kehityksessä tapahtunut erittäin myönteinen käänne parempaan. Syynä tähän on ollut perus- ja pk-teollisuuden sekä rakennusalan hyvä kehitys. Kasvua selittää myös terveyspalvelujen yksityistäminen. Terveyspalvelut näkyvät yritysten liikevaihtojen kehityksessä. Biotuotetehtaan rakennusaikaiset vaikutukset eivät ole näkyneet Äänekosken seudun liikevaihtojen kasvuna. Tämä johtuu siitä, että Aikajanassa yritysten liikevaihdot ja maksetut palkat kirjaantuvat yrityksen kotipaikkakunnille. Äänekosken seudun liikevaihdon laskua selittävät metsäteollisuuden liikevaihtojen laskut, jotka johtuvat mm. sellun hintakehityksestä.

Uudet talousennusteet povaavat koko Suomeen parempaa, yli kolmen prosentin kasvua tälle vuodelle ja miltei saman suuruista kasvua myös ensi vuodelle.


Katso tiedot esittelevä Keski-Suomen aikajana kokonaisuudessaan.

Keski-Suomen Aikajana kuvaa ja analysoi Keski-Suomen maakunnan yritystoimintaa ja aluetaloutta tuoreilla, luotettavilla ja havainnollisilla indikaattoreilla. Aikajana 4/2017 kuvaa talouden kehitystä vuodesta 2010 vuoden 2017 kesäkuun loppuun. Aikajana ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Sen tuottavat Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen kauppakamari, Jyväskylän kaupunki, Jämsek Oy, Keulink Oy, Ääneseudun Kehitys Oy, Witas Oy, Kehittämisyhtiö Karstulanseutu Oy sekä SSYP Kehitys Oy.


Lisätiedot:
kehittämispäällikkö Veli-Pekka Päivänen, veli-pekka.paivanen[at]keskisuomi.fi, 040 595 0005