Keski-Suomen teollisuuden ja rakentamisen näkymät koko maata paremmat

Multialaisessa Multimek Oy:ssä näkymät ovat erittäin myönteiset. Kuvassa toimitusjohtaja Matti Hokkanen.

Keski-Suomen teollisuuden ja rakentamisen yritysten suhdannearviot ovat koko maan keskiarvoa paremmat, selviää tuoreimmasta EK:n suhdannebarometrista. Keski-Suomen palveluyritysten suhdannenäkymät taas ovat aavistuksen verran alle koko maan keskiarvon. Kuitenkin palveluyritysten myyntimäärät lisääntyivät vuoden 2017 viimeisellä vuosineljänneksellä ja myynnin odotetaan kasvavan myös lopputalven aikana.

”Keski-Suomen hyvä vire jatkuu. Keski-Suomen teollisuuden ja rakentamisen yritysten suhdannearviot nousivat tammikuussa 2018 selvästi tavanomaista korkeampiin lukemiin”, iloitsee Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Viimeisin suhdannetilannetta kuvaava saldoluku oli 43, kun lokakuussa tehdyssä tiedustelussa vastaava saldoluku oli 33. Suhdannenäkymät ovat hieman syksyn lukemia varovaisemmat, mutta edelleen odotetaan tilanteen paranemista. Lähikuukausien suhdanneodotuksien uusin saldoluku oli 19, kun edellinen vastaava lukema oli 39. Tammikuussa valtaosa alueen yrityksistä, 81 %, arvioi tilanteen pysyvän ennallaan.

Keski-Suomen teollisuuden ja rakentamisen suhdanneodotukset ovat koko maan keskiarvoa paremmat.

”Näkymät ovat erittäin positiiviset, ja tilauskantaa on hyvin. Vuosikausiin tilauskantaa ei ole ollut näin pitkälle. Tuotantomäärät ovat lisääntyneet viime kvartaalista, ja kasvua on odotettavissa edelleen”, sanoo Multimek Oy:n toimitusjohtaja Matti Hokkanen.

Multimek Oy on konepajatuotteiden valmistuksen suunnittelusta aina tuotteen valmistukseen erikoistunut yritys. Yritys on suuri työnantaja Multialla, sillä se työllistää 85 henkilöä. Tammikuussa yritys rekrytoi 5 henkilöä lisää, ja lisää tarvetta työvoimalle olisi. Ammattitaitoisen työvoiman puute oli ongelmana 32 %:lla vastaajista.

”Kasvun esteenä on työvoiman saatavuuden haasteet. Kaikista suurin pula on ammattitaitoisista levyseppähitsaajista sekä koneistajista. Konepajamme lähes 1500 eri tuotteen tuottamisen vaatimustaso on kova ja laatutaso täytyy pysyä korkeana, joten osaamista ja osaajia konepajassamme tarvitaan ja vaaditaan. Tämä on meidän suurin haasteemme. Tämän päivän konepajateollisuuden työ on aika erilaista, mitä se on ennen ollut - työ on muuttunut paljon toimintaympäristön ja tekniikan kehittymisen kautta, tässä kehityksessä yrityksillä on suuri vastuu”, sanoo Hokkanen.

Työntekijöitä yritykseen on palkattu myös ulkomailta, noin 15 henkilöä kun tekijöitä ei ole löytynyt Suomesta riittävästi.

Keskisuomalaisten teollisuus- ja rakennusyritysten tuotanto lisääntyi loka-joulukuun aikana ja tuotantomäärien ennakoidaan kasvavan myös kevään lähestyessä. Tuotantokapasiteetti oli tammikuussa melko hyvin käytössä, sillä vastaajista 89 % arvioi kapasiteetin olevan kokonaan hyödynnettynä. Henkilöstön määrä kasvoi hieman viime vuoden viimeisellä neljänneksellä ja työvoimaa suunnitellaan lisättävän lähikuukausinakin. Kysyntä oli vaimeaa 15 %:lla alasta. Kannattavuus oli vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä kustannusten noususta huolimatta edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa parempi.

Palveluyritysten suhdannetilanteessa odotettavissa kohentumista

Keskisuomalaiset palveluyritykset arvioivat tammikuussa 2018 suhdannetilanteen hieman normaalia heikommaksi. Tämänhetkistä tilannetta kuvaava viimeisin saldoluku oli -13, kun vastaava saldoluku oli viime lokakuussa -9.

Suhdannetilanteen odotetaan kohentuvan alkuvuoden 2018 aikana. Suhdannenäkymien tammikuinen saldoluku oli 12, kun vastaava saldoluku oli lokakuussa -6. Tammikuussa 24 % vastaajista ennakoi suhdanteiden paranemista ja 12 % arvioi suhdanteiden olevan heikkenemässä. Keski-Suomen palveluyritysten suhdannenäkymät ovat aavistuksen verran alle koko maan keskiarvon. Kuitenkin myyntimäärät lisääntyivät vuoden 2017 viimeisellä vuosineljänneksellä ja myynnin odotetaan kasvavan myös lopputalven aikana.

Lomakeskus Revontulen toimitusjohtaja Tiia Valkama näkee, että lama on taitettu ja näkymät ovat myönteiset.

”Jo viime vuosi oli parempi kuin aikaisemmin. Edelleen kasvua on näkyvissä. Esimerkiksi oheisohjelmapalveluiden kysyntä on kasvanut uudelleen, ja selkeästi ollaan menossa kohti vanhoja hyviä aikoja. Yritykset ovat jälleen liikkeellä. Näistä signaaleista johtuen uskallamme investoida. Keväällä meille tulee kolme lasikattoiglua rantaan ja majoitustilat remontoidaan”, kertoo Valkama.

EK:n suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa.

EK tiedusteli yrityksiltä tammikuussa 2018 arvioita suhdannekehityksestä vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tiedusteluun vastasi 1 281 yritystä, jotka työllistävät Suomessa runsaat 270 000 henkilöä.