Keski-Suomen teollisuuden ja rakentamisen suhdannenäkymät maan keskiarvoa valoisammat

Keski-Suomen teollisuuden ja rakentamisen tuotanto kasvoi alkukesän aikana ja kapasiteetti oli melko hyvin hyödynnettynä, selviää EK:n suhdannebarometrista. Kannattavuus on vuoden takaista parempi ja investoinnit lisääntyvät. Myös lähikuukausien suhdannenäkymät ovat myönteiset. Palveluiden suhdanneodotukset ovat loivassa nousussa.

Keski-Suomen teollisuuden ja rakentamisen yritysten suhdannetilanne oli heinäkuussa 2017 hieman tavanomaista parempi, saldoluku 11. Suhdannenäkymät ovat pysyneet alkukesän aikana hienoisissa nousutunnelmissa. Lähikuukausien suhdanneodotuksien saldoluku oli heinäkuussa 27, kun vastaava saldoluku oli huhtikuussa 25. Heinäkuussa alueen vastaajista 28 % ennakoi suhdanteiden paranevan pikaisesti ja 1 % odotti heikkenemistä. Keski-Suomen teollisuuden ja rakentamisen suhdannenäkymät ovat hieman koko maan keskiarvoa valoisammat.

”EK:n suhdannebarometrin tulokset tukevat sitä, että Keski-Suomi on kasvun maakunta. Kasvu jatkuu vahvana Keski-Suomessa ja näkymät ovat myönteiset”, iloitsee Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Uljas Valkeinen.

Tuotantomäärät kasvoivat melko yleisesti huhti-kesäkuussa ja tuotannon kasvun odotetaan jatkuvan hieman hidastuneena myös kolmannella neljänneksellä. Tuotantokapasiteetin käyttöasteet ovat nousussa ja heinäkuussa 85 % vastaajista arvioi kapasiteetin olevan täyskäytössä. Tilaustilanne on noussut likimain normaalilukemiin, saldoluku -3. Valmistuotevarastot ovat vähän yli tavanomaisen.

Talouden myönteinen ilmapiiri on näkynyt sopimusvalmistukseen erikoistuneessa tilauskonepaja KA-MU Oy:ssä. Karstulalainen yritys tarjoaa sekä yksityisasiakkaille että teollisuuden vientiyrityksille muun muassa koneiden ja laitteiden suunnittelua, koneistuspalveluita, uppokipinä- ja lankakipinätyöstöä, hitsauspalveluita sekä erikoisosia moottorikelkkoihin, autoihin ja muihin ajoneuvoihin.

”Viime syksystä lähtien tilauskanta on ollut kasvussa. Näkymät ovat tällä hetkellä kohtuumyönteiset, ja kasvu näyttää jatkuvan jonkin aikaa”, sanoo KA-MU Oy:n toimitusjohtaja Juha Järvi. Järvi toimii lisäksi Keski-Suomen kauppakamarin Valmistus ja tuotanto -valiokunnan puheenjohtajana.

Suhdannebarometrin mukaan henkilöstöä palkattiin toisella vuosineljänneksellä hieman lisää. Syksyn lähestyessä työvoiman määrä pysynee likimain ennallaan. Ammattitaitoisesta työvoimasta oli pulaa 27 %:lla vastaajista. Näin on myös KA-MU Oy:lla.

”Olemme palkanneet muutaman henkilön lisää. Työllistämme tällä hetkellä reilut 20 työntekijää. Meillä on huutava pula ammattimaisesta työvoimasta, mikä on osaltaan kovemman kasvun jarruna. Pyrimme tasaiseen kasvuvauhtiin”, sanoo Järvi.

Blingfactory-verkkokaupan kautta KA-MU myy moottorikelkkojen, autojen ja muiden ajoneuvojen erikoisosia ympäri Eurooppaa. Viime vuosi oli verkkokaupan myynnin osalta ennätyssuuri.

”Elinkeinoelämän kasvu näkyy heijastuvan myönteisesti myös kuluttajapuolelle”, arvioi Järvi.

Barometrin mukaan Keski-Suomessa myyntihinnat ja tuotantokustannukset ovat pysyneet toisella vuosineljänneksellä likimain ennallaan. Kannattavuus on vuoden takaista parempi ja investoinnit lisääntyvät.


Palveluiden tilanne heinäkuussa normaalitasolla, suhdanneodotukset loivassa nousussa

Keski-Suomen palvelualojen yritysten suhdannetilanne nousi heinäkuussa likimain normaalilukemiin, saldoluku -3. Vastaava saldoluku oli viime huhtikuussa -14.

Suhdannenäkymät ovat kirkastuneet lievästi alkukesän aikana. Suhdanneodotuksien viimeisin saldoluku oli 5, kun vastaava saldoluku oli huhtikuussa 0. Heinäkuussa 11 % alueen vastaajista ennakoi suhdanteiden paranemista ja 6 % arvioi suhdanteiden olevan hiipumassa. Keski-Suomen palveluyritysten suhdanneodotukset ovat lievästi koko maan keskiarvoa varovaisemmat.

Myynti supistui hieman huhti-kesäkuun aikana. Myynnin ennakoidaan kääntyvän loivaan nousuun kolmannen vuosineljänneksen kuluessa. Talouden positiivinen vire on vaikuttanut myönteisesti päivittäistavarakauppaan.

”Viime vuosina on ollut havaittavissa se, että asiakasmäärät ovat pysyneet samana, mutta kertaostosten määrä on ollut pienempi. Tänä keväänä sen sijaan on ollut havaittavissa, että ihmiset uskaltavat ostaa enemmän. Suhdannenäkymät ovat myönteiset ja henkilöstömäärä on pysynyt ennallaan”, kertoo K-Supermarket Länsiväylän kauppias Mika Sarestie.

Yleisesti Keski-Suomessa henkilöstön määrä supistui kausivaihtelu huomioon ottaen lievästi toisen vuosineljänneksen aikana. Kolmannella neljänneksellä työvoima pysynee lähes ennallaan.

Tuotantokapeikkoja ilmoitti heinäkuussa 21 % Keski-Suomen palvelualojen vastaajista. Kysyntä oli heikkoa 12 %:lla alueen vastaajista ja ammattitaitoisen työvoiman saannissa oli ongelmia 9 %:lla yrityksistä.

Kannattavuus on pysynyt likimain vuoden takaisissa lukemissa. Viime kuukausien aikana myyntihinnat ovat laskeneet hienoisesti, kun taas kustannukset ovat olleet nousussa.


Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa. EK tiedusteli yrityksiltä heinäkuussa 2017 arvioita suhdannekehityksestä vuoden 2017 jälkipuoliskolla. Tiedusteluun vastasi 1 171 yritystä, jotka työllistävät Suomessa noin 250 000 henkilöä.