Keski-Suomen vientiyritykset kasvattavat panostuksiaan kansainvälistymiseen ja innovaatioihin

Lähes kolmannes keskisuomalaisista ulkomailla toimivista yrityksistä kertoo kasvattavansa panostuksiaan kansainvälistymiseen. Lisäksi yli puolet maakunnan kansainvälisistä yrityksistä ilmoittaa innovaatiosatsaustensa kasvavan. Tämä käy ilmi keväällä julkaistusta Pk-yritysbarometrista.

Keskisuomalaisista pk-yrityksistä hieman vajaa viidennes ilmoittaa toimivansa ensisijaisesti kansainvälisillä markkinoilla. Näistä puolestaan noin viidennes ilmoittaa olevansa voimakkaasti kasvuhakuisia.

Keskisuomalaiset yritykset harjoittavat pääasiassa suoraa vientiä tai toimivat ulkomailla yhteis- tai tytäryrityksen kautta. Kuitenkin vain pieni joukko maakunnan yrityksistä arvioi, että kokonaisliikevaihdosta yli puolet tulee suorasta viennistä.


–Maakunnan yritysten näkymät ovat hyvin positiiviset ja pk-yrityksillä on halua laajentaa kansainvälistä toimintaansa. Lähes kolmannes keskisuomalaisista ulkomailla toimivista yrityksistä kertoo panostuksensa kansainvälistymiseen kasvavan ja yhtä moni vastaaja arvioi yrityksensä viennin arvon kasvavan kuluvan vuoden aikana, sanoo rahoitusjohtaja Titta Mantila Finnverasta.

Team Finland- toimijat Finnvera, Finpro ja Tekes kumppaneineen ovat mukana 26.4.2017 Jyväskylässä Pk-yritykset maailmalle -tilaisuudessa, jossa keskustellaan yritysten kansainvälistymisestä kasvun ajurina.

–Keski-Suomen kansainvälistyvillä vientiyrityksillä on merkittäviä kasvumahdollisuuksia useilla eri sektoreilla globaaleilla markkinoilla. Asiantuntijamme maailmalla tunnistavat jatkuvasti markkinamahdollisuuksia eri maissa, joihin myös keskisuomalaisilla yrityksillä on mahdollisuus tarttua. Tilannetta tulee käytännössä tarkastella kunkin yrityksen tarjooman näkökulmasta ja hyödyntää Finproa sekä sen verkostoja kohdemarkkinoilla ja kotimaassa, kertoo Seppo Kaikkonen, Finpron aluepäällikkö Pirkanmaan ja Keski-Suomen alueella.
Riskienhallinta huomioon vientikaupassa

Pk-yritysbarometrin mukaan suomalaiset pk-yritykset vievät tavaroita ja palveluja ulkomaille kovalla riskillä eivätkä suojaa myyntisaataviaan. Koko Suomessa kaksi kolmasosaa - Keski-Suomessa 72 prosenttia - yrityksistä ilmoittaa käyvänsä vientikauppaa laskua vastaan ilman luottovakuutusta.

–Yritysten kannattaa tutustua vientikaupan riskienhallintaan, sillä yksi luottotappio voi pahimmillaan vaarantaa koko yrityksen tulevaisuuden. Takuumaksut ovat pieniä suhteessa tappioihin, joita voi tulla ilman saatavien vakuuttamista, Finnveran Titta Mantila sanoo.
Into panostaa innovaatioihin, tuotantoon tai tuotekehitykseen jopa suurempi kuin koko maassa keskimäärin

55 prosenttia keskisuomalaisista kansainvälisistä yrityksistä ilmoittaa innovaatio-, tuotanto- ja tuotekehityspanostustensa kasvavan kuluvana vuonna. Into on jopa suurempaa kuin koko maassa keskimäärin: koko Suomessa kansainvälisesti toimivista yrityksistä 50 prosenttia aikoo lisätä innovaatio-, tuotanto- ja tuotekehityspanostuksiaan.

Keskisuomalaisten yritysten kiinnostus Tekesin rahoitusta kohtaan on ollut kasvava viimeiset kolme vuotta. Vuonna 2016 Tekesin myöntämä rahoitus keskisuomalaisille yrityksille oli yli 11 miljoonaa euroa. Yritysten omat tutkimus- ja kehitysmenot olivat samaan aikaan noin 88 miljoonaa euroa, kertoo Tekesin palvelujohtaja Kari Komulainen.

Yrityksiltä kysyttiin myös suhtautumista kasvuun. Koko maassa neljännes kansainvälisillä markkinoilla toimivista yrityksistä ilmoittaa olevansa voimakkaasti kasvuhakuisia. Hieman vajaa puolet kertoo pyrkivänsä kasvamaan mahdollisuuksien mukaan ja viidennekselle riittää aseman säilyttäminen, mikä sekin edellyttää kasvua.

Keskisuomalaiset yritykset ovat lähellä koko Suomen keskimääräisiä lukemia suhtautumisessaan kasvuun.

Suhtautuminen yrityskauppoihin on hieman varovaisempaa kuin koko maassa keskimäärin.
Pk-yritykset maailmalle 26.4. - tilaisuus

Pk-yritysten kansainvälistymisestä keskustellaan Pk-yritykset maailmalle -tilaisuudessa keskiviikkona 26.4.2017 Jyväskylän Paviljongissa. Tilaisuudessa ovat mukana Team Finland -toimijat Finnvera, Finpro, Tekes ja Ulkoministeriö sekä EK, Keski-Suomen kauppakamari, Keski-Suomen Yrittäjät, Nordea, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari, Suomalais-Venäläinen kauppakamari, Suomen Yrittäjät ja Kasvu Open.Pk-yritysbarometri

Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö tekevät Pk-yritysbarometrin yhteistyössä kaksi kertaa vuodessa. Tavoitteena on selvittää pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Kevään 2017 barometri perustuu noin 4 800 pk-yrityksen vastauksiin eri puolilta Suomea. Vastaajista kansainvälisillä markkinoilla toimii vajaat 1 100 yritystä. Alueellisessa poiminnassa keskityttiin yritysten kansainväliseen toimintaan. Barometriin osallistuneista keskisuomalaisista yrityksistä 44 ilmoitti harjoittavansa jonkinlaista kansainvälistä liiketoimintaa.