Keski-Suomen yritykset tilittivät veroja 1,3 miljardia euroa vuonna 2019

Keskuskauppakamarin Suuresta Veroselvityksestä selviää, että vuonna 2019 yritykset maksoivat ja tilittivät veroja ja veronluonteisia maksuja noin 69 miljardia euroa. Tämä on viisi miljardia euroa enemmän kuin vuonna 2017. Lähes 14 000 Keski-Suomeen rekisteröityä yritystä maksoi ja tilitti veroja Verohallinnolle yhteensä 1,3 miljardia euroa vuonna 2019.

Lähes 14 000 Keski-Suomeen rekisteröityä yritystä maksoi ja tilitti veroja Verohallinnolle vuonna 2019. Keski-Suomeen rekisteröityjen yritysten verojalanjälki vuodelta 2019 oli 1,3 miljardia euroa. Suurimmat verovirrat kertyivät arvonlisäverosta, palkkojen ennakonpidätyksistä ja eläkevakuutusmaksuista. Maakuntakohtaisessa verojalanjäljessä ei ole mukana ympäristöveroja.

Keskisuomalaisten yritysten lukumäärä on kasvanut vuosina 2015–2019. Myös maakunnan työllisten määrä on kasvanut tasaisesti vuosina 2015–2019 ollen vuonna 2019 noin 122 000.

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen pitää yritysten ja työllisten määrän kasvua erittäin myönteisenä.

”Yritysten ja työllisten määrän kasvu kertoo Keski-Suomen elinkeinoelämän rakenteen monipuolisuudesta sekä siitä, että Keski-Suomi on houkutteleva maakunta työskennellä ja harjoittaa yritystoimintaa”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Keskisuomalaisten yritysten kerryttämä verojalanjälki on kasvanut vuosina 2015–2018, mutta notkahtanut vuonna 2019. Sekä tilitetyn arvonlisäveron määrä että yritysten voitoista maksettu yhteisövero laskivat. Työllisten määrän kasvusta huolimatta palkoista pidätetyt ennakkoverot laskivat hieman vuonna 2019. Tämä voi selittyä sillä, että maakunnassa työllistävät merkittävästi sellaiset suuret yritykset, joiden maksamat ja tilittämät verot kohdistuvat veroselvityksessä niiden kotipaikan mukaisesti muihin maakuntiin.

”Meillä Keski-Suomessa on hyvät kasvun edellytykset. Päätöksissä on pidettävä huoli siitä, että yrityksillä on parhaat mahdollisuudet kasvaa, työllistää ja investoida. Silloin myös veropotti kasvaa ja se tuo meille kaikille hyvinvointia”, Hiltunen sanoo.

Kun yritysten maksamia ja tilittämiä veroja verrataan julkisen talouden keräämään kokonaisveropottiin, yritysten verojalanjälki kattaa kokonaisveropotista suurimman osan. Vuonna 2019 valtio ja kunnat keräsivät veroja lähes 73 miljardia euroa. Lisäksi pakollisten sosiaaliturvamaksujen määrä oli yli 28 miljardia euroa. Näistä vero- ja maksutuotoista 69 miljardia euroa kertyi siis yritystoiminnan yhteydessä.

”Yritysten maksamilla ja tilittämillä veroilla ja veronluonteisilla maksuilla kustannetaan hyvinvointiyhteiskunnan palveluja kuten terveyden- ja sairaanhoitoa, koulutusta, sosiaaliturvaa ja liikenneverkostoa. Hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisen kannalta on välttämätöntä, että Suomeen saadaan lisää yritystoimintaa ja investointeja”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää.

Keskuskauppakamarin Suuressa Veroselvityksessä on mukana yhteensä 343 000 osakeyhtiötä, osuuskuntaa tai muuta yritystä, jotka ovat maksaneet ja tilittäneet veroja tai joilla on ollut verotukseen vaikuttavia tietoja vuonna 2019. Tiedot on saatu Tilastokeskuksesta ja Työllisyysrahastosta. Eläkevakuutusmaksukertymä on arvioitu Eläketurvakeskuksen julkisten tilastojen sekä Työllisyysrahaston tietojen pohjalta.

suuri veroselvitys 2021.pdf