Keskisuomalaiset yritykset toivovat paikallisen sopimisen lisäämistä ja työvoimakustannusten alentamista

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Paikallisen sopimisen laajempi mahdollistaminen sekä työvoimakustannusten alentaminen nousivat parhaiksi keinoiksi, kun keskisuomalaiset yritykset arvioivat, mitkä vaikuttaisivat myönteisesti Suomen kilpailukykyyn ja elinvoimaisuuteen.

Kauppakamarien jäsenyrityksilleen tekemässä kyselyssä paikallista sopimista piti myönteisenä tai erittäin myönteisenä 91 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä. Työvoimakustannusten alentamista ansiotuloverotuksen ja/tai palkkamaltin keinoin piti myönteisenä tai erittäin myönteisenä keinona saman verran keskisuomalaisista vastaajista.

”Paras lääke koronan aiheuttamaan talouden syvään kuoppaan on saada yritykset investoimaan ja työllistämään. Siinä auttavat suorat keinot, joista hyödyllisimmiksi keskisuomalaiset yritykset arvioivat paikallisen sopimisen ja työvoimakustannusten alentamisen”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Keskisuomalaisista vastaajista 7 prosenttia oli yksinyrittäjiä ja 93 prosenttia työnantajayrityksiä.
Muina hyvinä keinoina lisätä Suomen kilpailukykyä keskisuomalaiset yritykset pitivät investointeihin kannustavaa veromallia. Myös yhteisöveron ja osinkoverotuksen keventäminen sekä suorat investointituet koettiin hyödyllisiksi.

Yritysten näkymät hieman positiivisempia

Kauppakamarien kyselyssä näkyy lievästi positiivisia muutoksia verrattuna ensimmäiseen kyselyyn, joka tehtiin 16.3. Tulevaisuutta ei nähdä enää aivan yhtä uhkaavana.

Maaliskuussa 95 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä vastasi, että koronavirus tulee vaikuttamaan yrityksen toimintaan. Tässä kyselyssä osuus oli 84 prosenttia. Odotukset liikevaihdosta ovat kehittyneet reilun kahden kuukauden aikana hieman parempaan suuntaan, toisin kuin odotukset henkilöstön määrään.

”Tilanne on edelleen vaikea. 56 prosenttia kyselyyn vastanneista keskisuomalaisista yrityksistä arvioi vähentävänsä tai lomauttavansa henkilöstöä seuraavan kahden kuukauden aikana. Vastaava luku maaliskuussa oli 57 prosenttia. Kriisistä toipumisessa korostuu elvytystoimenpiteiden riittävyys”, Hiltunen sanoo.

Kauppakamarien kysely tehtiin 1.6.2020. Kyselyyn vastasi 2715 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16-17.3, 30.3, 20.4, 4.5 ja 18.5