Keski-Suomen yritysten suhdannenäkymät jatkuvat hyvänä

Kuvituskuva

Keski-Suomen yritysten suhdannearvioissa ei tapahtunut syksyn 2021 aikana suuria muutoksia. Suhdannetilanne on hieman tavanomaista parempi ja tuotanto kasvaa, ilmenee tuoreimmasta EK:n suhdannebarometrista. Kannattavuus on kohentunut viimeaikaisesta kustannusten noususta huolimatta. Ammattitaitoisen työvoiman löytämisessä on yhä suurempia haasteita. Suhdanneodotukset ovat luottavaiset, saldoluku 10.

Keski-Suomen yritysten suhdannekuva pysyi syksyllä 2021 likimain ennallaan normaalia paremmalla tasolla. Tämänhetkistä tilannetta kuvaava saldoluku oli lokakuussa 5, kun saldoluku oli heinäkuisessa kyselyssä 7.

”Keski-Suomen suhdannetilanne on melko hyvä, ja maakuntana pärjäsimme hyvin alueellisessa vertailussa. Yritysten yleisimmät haasteet ovat työvoiman löytäminen ja tuotantokustannusten nousu, mikä heijastuu niin keskisuomalaisiin kuin muihinkin yrityksiin”, Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen sanoo.

Lähikuukausien suhdannenäkymissä tapahtui syksyllä hienoinen tasaantuminen, mutta edelleen ennakoidaan paranemista. Suhdanneodotuksien saldoluku oli lokakuussa 10, kun saldoluku oli heinäkuussa 12. Pikaista suhdanteiden paranemista ennakoi 19 % vastaajista ja 9 % uskoi suhdanteiden olevan heikentymässä. Huomattavan suuri osa yrityksistä, 72 %, arvioi suhdanteiden säilyvän lähikuukausina ennallaan. Keski-Suomen yritysten suhdanneodotukset ovat lähellä koko maan keskiarvoa.

Tuotanto- ja myyntimäärät lisääntyivät odotusten mukaisesti syksyn aikana. Kasvu jatkunee edelleen myös loppuvuodesta. Työvoimaa lisättiin heinä-syyskuussa ja kausivaihtelu huomioon ottaen uutta työvoimaa palkattaneen myös lähikuukausina.

Ammattitaitoisen työvoiman löytämisvaikeudet olivat lokakuussa yleisin kapeikkotekijä 39 %:n osuudella (heinäkuussa 30 %). Samaan aikaan kysyntä oli vaimeaa 28 %:lla vastaajista (heinäkuussa 25 %). Kapasiteetista ja raaka-aineista oli puutetta viidesosalla yrityksistä.
Kannattavuus kohentui kolmannella vuosineljänneksellä vuodentakaiseen verrattuna. Tuotantokustannusten nousu on ollut viime kuukausina yleistä.

Finse Oy:n toimitusjohtaja Antti Hyppösen mukaan kysynnän kovin piikki on takana päin, mutta kasvua on näkyvissä myös ensi vuodelle. Finse Oy on vuonna 1989 perustettu metallialan perheyritys, jonka erikoisosaamiseen kuuluu putkentaivutus, äänenvaimentimien valmistus, polttoainesäiliöt sekä dieselmoottoreiden pakokaasun puhdistusjärjestelmien valmistus.

”Vuosi on ollut meille hyvä. Olemme saaneet takaisin sen, mitä viime vuonna menetettiin. Kysyntä on rauhoittunut hieman. Henkilöstön saatavuus on ollut olematonta, ja työvoimasta on kova pula”, Antti Hyppönen kertoo.

Pula työvoimasta tulee olemaan jopa kasvun este.

”Jos motivoituneita tekijöitä löytyisi, kouluttaisimme heitä itse. Isommassa kuvassa työvoimapula tulee syömään Suomen kilpailukykyä. Joku jossakin kuitenkin tekee ne työt, jotka jäävät meiltä tekemättä”, Hyppönen sanoo.

Myös palveluissa kysyntä on ollut kovaa. Ilveslahden Siivouksen toimitusjohtaja Marika Kesäniemi kertoo, että kulunut kesä on ollut yrityksellä oikein hyvä, ja lähitulevaisuuden näkymät ovat myönteiset.

”Korona-ajasta selvittiin, ja kesän aikana tehtiin iso kasvu: henkilöstömäärämme kasvoi 50 henkilöllä. Kovan kasvun ja kysynnän pohjana on varmasti ollut myös yritysten halu tukea ja korostaa paikallista osaamista ja palvelun tuottamista”, Kesäniemi kertoo.

Siitäkin huolimatta myös Ilveslahden Siivous on kokenut rekrytoinnin tavallista haasteellisemmaksi.

”Henkilöstön saatavuus saisi olla parempaa, samoin kuin varmasti monella muullakin alalla. Ammattimaista osaamista kaivataan ja lisää henkilöstöä tarvitaan. Yhteistyöllä oppilaitosten, TE-keskuksen ja Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeilun kanssa on ollut suuri merkitys”, Kesäniemi sanoo.

Ilveslahden Siivous Oy on ”tassun verran parempaa” siivouspalvelua Jyvässeudulla tarjoava yritys, jonka punaisena lankana on se, että kaikki mitä tehdään, tehdään kunnolla. Yritys työllistää nyt 120 henkilöä.

Lujatalon aluejohtaja Kosti Rasinahon mukaan rakentaminen on ollut koronasta huolimatta vilkasta, ja tulevaisuuskin näyttää hyvältä. Lujatalo on perinteinen lähes 70-vuotias perheyritys ja asunto- ja toimitilarakentaja. Perinteisen rakentamisen lisäksi Keski-Suomessa sen erityisosaamiseen kuuluu vedenkäsittelylaitokset ympäri Suomea.

”Se ala on meillä vahvasti kasvussa. Lappeenrannassa ja Hämeenlinnassa meillä on isotkin kohteet käynnissä. Siihen panostetaan tulevaisuudessakin paljon ja siinä nähdään paljon potentiaalia. Perinteisen rakentamisen puolelta on tarkoitus laittaa lähiaikoina ennakkomarkkinointiin rivitalokohde Haukkalan alueelta”, Rasinaho kertoo.

Rasinahon mukaan ainut murhe on tavaroiden hintojen valtava nousu, mikä aiheuttaa hintapaineita varmasti moniin urakkakohteisiin ja niiden käynnistymiseen.

”Toivon, että hintapaineet pikkuisen hellittäisivät, ettei hintataso nousisi enempää”, Rasinaho sanoo.

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa. EK tiedusteli yrityksiltä lokakuussa 2021 arvioita suhdannekehityksestä vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä. Tiedusteluun vastasi 1 208 yritystä, joilla on Suomessa noin 270 000 työntekijää.