Keski-Suomen yritysten suhdanneodotukset hieman koko maan keskiarvoa myönteisemmät

Keski-Suomen yritysten suhdannetilannearviot kohentuivat lievästi syksyllä 2020, mutta suhdanteet olivat edelleen yleisesti normaalia heikommat. Kuvituskuva: Pexels

Keski-Suomen suhdannetilannearviot kohentuivat lievästi syksyllä, mutta taso oli edelleen matala, ilmenee tuoreimmasta EK:n Suhdannebarometrista. Tuotanto- ja myyntimäärät supistuivat ja myös henkilökuntaa vähennettiin. Kysynnän heikkous on yleinen ongelma ja tuotanto pienentynee loppuvuoden aikana. Suhdannenäkymät synkentyivät syksyllä koronaepidemian vauhdittumisen myötä, saldoluku -36.

Keski-Suomen yritysten suhdannetilannearviot kohentuivat lievästi syksyllä 2020, mutta suhdanteet olivat edelleen yleisesti normaalia heikommat. Tämänhetkistä tilannetta kuvaava saldoluku oli lokakuussa -37, kun saldoluku oli heinäkuisessa tiedustelussa -46. Lähikuukausien suhdanneodotukset heikentyivät syksyn myötä. Suhdannenäkymien saldoluku oli lokakuussa -36 (heinäkuussa -21).

”Näkymä on huono, mikä tuskin on kenellekään yllätys. Näkymät ovat koronan vuoksi sumeat ja siksi varmasti moni vastaaja pitää näkymiä heikkoina”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Lokakuussa 46 % vastaajista arvioi suhdanteiden olevan heikkenemässä ja 44 % uskoi suhdanteiden säilyvän ennallaan. Suhdanteiden kohentumista odotti kymmenesosa vastaajista. Keski-Suomen yritysten suhdanneodotukset ovat aavistuksen verran koko maan keskiarvoa myönteisemmät.

Teollisuuden mittalaitteiden myyntiä ja mittauspalveluita tuottava MLT Machine & Laser Technology Oy selvisi koronan ensinotkahduksesta, ja tulossa on liikevaihdoltaan olosuhteet huomioon ottaen kohtuullinen vuosi.

”Koronan myötä tilaukset siirtyivät keväältä syksyyn. Kalliimmissa mittalaitteissa hankinta on ollut vähäisempää kuin esimerkiksi viime vuonna, mutta pienemmissä investoinneissa määrät ovat samaa tasoa. Mittauspalvelua on tehty yhtä paljon kuin aikaisemminkin, mikä onkin ollut meidän tukijalka koronan aikana”, kertoo MLT Machine & Laser Technology Oy:n toimitusjohtaja Teemu Ritvanen.

Tuotanto- ja myyntimäärät pienentyivät hieman kolmannella neljänneksellä ja tuotannon arvioidaan supistuvan myös loppuvuoden aikana. Henkilökuntaa vähennettiin heinä-syyskuussa ja myös lähikuukausien aikana työvoiman arvioidaan edelleen vähenevän.

Riittämätön kysyntä oli lokakuussa yleisin kapeikkotekijä 51 %:n osuudella (heinäkuussa 53 %). Ammattitaitoisesta työvoimasta oli pulaa 14 %:lla alueen vastaajista (heinäkuussa 9 %). Etupäässä koronasta johtuvia ongelmia kuvaava muu kapeikko vaivasi 10 %:ia yrityksistä.

Kannattavuus heikkeni melko yleisesti kolmannella neljänneksellä vuodentakaisesta ja kannattavuuden arvioidaan pysyvän alamaissa vuoden lopullakin.

”Kysyntää on meillä toistaiseksi ollut ihan hyvin. Ensi vuoden näkymät ovat vielä hieman sumuiset. Osittain työkantaa ensi vuodelle jo on, mutta tietyillä osa-alueilla tilanne on huonompi. Työvoiman määrä tulee pysymään samana tai hieman kasvamaan. Rakentaminen näyttäisi kokonaisuudessaan vähenevän ensi vuonna”, sanoo Sitowisen alueyksikön johtaja Petri Seppänen.

Sitowise on yksi Suomen suurimmista talo- ja infrarakentamisen suunnittelu­- ja konsultointitoimistoista. Se tarjoaa osaamista ja tiedolla johtamista rakennetun ympäristön koko elinkaarelle. Sen erityisosaamista on mm. korkea rakentaminen. Yritys työllistää Keski-Suomessa noin 70 henkilöä.

Korona ei ole hidastanut kokonaisvaltaista kiinteistö- ja toimitilapalveluita tuottavan 360 Palvelut Oy:n kasvua, ja tulevaisuudenkin näkymät ovat varsin hyvät. Kasvun myötä yritys on myös tehnyt merkittäviä investointeja. Yritys työllistää tällä hetkellä yli 60 henkilöä.

”Kasvu on jatkunut ja jatkuu toivottavasti edelleen koronasta huolimatta, korona ei ole vaikuttanut liikevaihdon kasvuun negatiivisesti. Näen, että tälle alalle monipuoliset palvelut tukevat paikallisia tarpeita. Olemme lähteneet investoimaan rohkeasti, sillä kun kasvua tulee, tarvitaan koneita, järjestelmiä ja osaavaa henkilöstöä”, sanoo 360 Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Ari Friman.


Keski-Suomen yritysten suhdanneodotukset ovat aavistuksen verran koko maan keskiarvoa myönteisemmät.

EK:n Suhdannebarometri

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa. EK tiedusteli yrityksiltä lokakuussa 2020 arvioita suhdannekehityksestä vuoden 2020 kol-mannella neljänneksellä. Tiedusteluun vastasi 1 262 yritystä, joilla on Suomessa lähes 250 000 työntekijää.