Keski-Suomen yritysten suhdanneodotukset hieman koko maata myönteisemmät

Keski-Suomen yritysten suhdanneodotukset ovat hieman koko maan keskiarvoa myönteisemmät. Kuvituskuva: Pixabay

Keski-Suomen suhdannetilanne oli tammikuussa 2022 hieman tavanomaista suotuisampi, ilmenee tuoreimmasta EK:n suhdannebarometrista. Tuotantomäärät ovat olleet nousussa, mutta kasvun odotetaan hidastuvan lähikuukausina. Kannattavuus oli keskimäärin hieman vuoden takaista parempi. Suhdanteet pysynevät likimain ennallaan, saldoluku 1.

Keski-Suomen yritykset arvioivat suhdannetilanteen tammikuussa 2022 hieman normaalia paremmaksi, saldoluku 6. Lokakuussa tehdyssä tiedustelussa vastaava saldoluku oli 5.

”Keski-Suomen yritysten suhdanneodotukset ovat hieman koko maan keskiarvoa myönteisemmät. Haastavasta tilanteesta huolimatta yrityksillä on uskoa tulevaan”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Suhdannenäkymät vaimentuivat vuoden 2021 lopussa ja tammikuussa 2022 tilanteen ennakoitiin pysyvän jatkossa likimain muuttumattomana (saldoluku 1). Lokakuussa suhdannenäkymien saldoluku oli 10. Tammikuussa valtaosa vastaajista, 77 prosenttia, arvioi tilanteen jatkuvan ennallaan.

Tuotanto- ja myyntimäärät lisääntyivät yleisesti vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä ja kasvu jatkunee vuoden 2022 ensimmäisellä neljännekselläkin, mutta hieman vaimentuneena. Henkilökuntaa on palkattu hieman lisää viime kuukausina ja työvoimaa suunnitellaan täydennettävän myös lähikuukausina.

Ammattitaitoisen työvoiman puute oli tammikuussa yleisin kasvun este 34 prosentin osuudella. Samaan aikaan kysyntä oli vaimeaa 23 prosentilla. Kannattavuus oli viimeaikaisesta kustannusten noususta huolimatta vuoden takaista parempi.

Rakennusliike Seppäsen toimitusjohtaja Kai Seppänen kertoo, että koronatilanteen jatkuminen ja raaka-ainehintojen nousu aiheuttavat epävarmuutta alalle.

”Tällä hetkellä haasteita aiheuttaa se, kun materiaalien hinnoista ja saatavuudesta ei ole varmuutta. Myös energian hintojen nousu heijastuu rakennusalaan”, Kai Seppänen kertoo.

Epävarmuustekijöistä huolimatta lähitulevaisuus näyttää hyvältä: hankkeita on käynnissä, ja neuvotteluja keväälle ja kesälle käydään parhaillaan. Työllisyystilanne yrityksessä on talviaikaan nähden hyvä. Viime vuoden hetkellisistä lomautuksista on päästy, ja työntekijöitäkin on palkattu lisää.

”Meillä on hyvä ja avoin työyhteisö sekä hyvä ilmapiiri, mikä yhdessä monipuolisten työtehtävien kanssa on osaltaan auttanut työntekijöiden saamisessa”, Seppänen kertoo.

Rakennusliike Seppänen on jyväskyläläinen korjaus- ja uudisrakentamiseen erikoistunut rakennusyritys. Se tekee rakennusten niin julkisivu- kuin sisäpuolisia remontteja muun muassa taloyhtiöille ja julkiselle puolelle. Yritys työllistää 20 henkilöä.

Helin Matkojen toimitusjohtaja Pia Floresin mukaan pandemia vaikuttaa matkailuun edelleen, mutta elpymisen merkkejä on näkyvissä. Tulevaisuus näyttää nyt paljon valoisammalta kuin vuosi sitten.

”Omikron pysäytti loka-marraskuussa lupaavasti alkaneen myynnin, mutta nyt tammikuussa ihmiset ovat pikkuhiljaa uskaltaneet aloittaa taas matkojen varaamisen”, Flores kertoo.

Matkailutoimijat joutuivat supistamaan toimintaansa koronan aiheuttaman kysynnän romahduksen myötä. Flores kertoo, että koko toimialan myynti vuonna 2021 oli 80 prosenttia pienempi kuin vuonna 2019. Helin Matkoilla myynti vuonna 2021 oli 75 prosenttia pienempi verrattuna vuoden 2019 myyntiin.

”Helin Matkojen korona-aikaista tulosta pidän hyvänä, sillä suurin osa matkapaketeistamme on alan pahiten kärsineessä segmentissä, eli kaukokohteiden myynnissä. Kaukokohteita myytiin toimialallamme vuonna 2021 95 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019”, Flores kertoo.

Helin Matkat keskittyy Suomen ulkopuolelle suuntautuvien räätälöityjen matkapakettien ja erikoismatkojen myyntiin.

”Pandemia on tuonut meille uusiakin mahdollisuuksia: henkilöstön tietotaito on lisääntynyt, ja autamme matkustajiamme myös koronaan liittyvissä kysymyksissä. Olemme saaneet uusia asiakkaita, jotka ennen varasivat matkansa itse”, Flores jatkaa.

Päivittäistavarakauppa kuuluu aloihin, joihin korona ei ole vaikuttanut liiketoiminnallisesti heikentävästi. K-Citymarket Äänekosken kauppias Mika Lankinen kertoo, että yritys on selvinnyt koronatilanteesta erittäin vähällä.

”Korona ei ole vaikuttanut päivittäistavarakaupan toimintaan, vaan on kohdellut moniin muihin aloihin verrattuna silkkihansikkain. Henkilöstö on pysynyt terveenä, mikä on sen ansiota, että olemme suojautuneet ja pitäneet turvavälejä sekä noudattaneet huolellisesti muita viranomaisten antamia ohjeistuksia”, Lankinen kertoo. Lankisella on Ääneskoskella myös K-Marketit Karhunlähde ja Markkamäki.

Lähitulevaisuuden tilanne näyttää Lankisesta vakaalta.

”Äänekoskella on ja on ollutkin hyvä pöhinä päällä, ja tulevaisuus näyttää valoisalta”, Lankinen kuvailee.

Verkkokauppa vetää edelleen ja on kehittynyt hyvin. Se on myös lisännyt uusia työpaikkoja. Henkilöstöä Lankisella on nyt 35 henkilöä. Kesätyöntekijöitä palkataan kuudesta kymmeneen.

Yritys on tehnyt merkittävät investoinnit digitalisaatioon. Viimeisimpänä se on investoinut K-Citymarketin myymälänäyttöihin ja sähköisiin hinnannäyttöihin.

”Näytöt ovat tulossa myös K-Marketteihin tämän kevään aikana, eli siirrymme myös pienemmissä kaupoissa nykyaikaan. Lisäksi Karhunlähteellä on menossa vesikattoremontti, ja normaalia yritystoimintaan liittyvää kiinteistöjen ylläpitoa ja huoltoa on tehty. Muutaman vuoden sisällä aloitamme isomman remontin K-Citymarketissa”, Lankinen sanoo.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa. EK tiedusteli yrityksiltä tammikuussa 2022 arvioita suhdannekehityksestä vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä. Tiedusteluun vastasi 1 195 yritystä, joilla on Suomessa noin 270 000 työntekijää.