Keski-Suomen yritysten suhdannetilanne oli
heinäkuussa 2022 aavistuksen normaalia parempi

Keski-Suomen yritysten suhdannetilanne oli heinäkuussa 2022 aavistuksen normaalia parempi, saldoluku 2 (huhtikuussa 0). Suhdannenäkymät ovat yleisen epävarmuuden lisääntyessä vaisut, saldoluku -35 (huhtikuussa -23). Suhdanteiden nopeaa paranemista ennakoi heinäkuussa 2 prosenttia ja tilanteen heikkenemistä odotti 37 prosenttia yrityksistä. Keski-Suomen suhdannenäkymät ovat koko maan keskiarvoa varovaisemmat, ilmenee tuoreimmasta EK:n suhdannebarometrista.

Tuotanto ja myynti kasvoi melko yleisesti huhti-kesäkuun aikana. Tuotannon odotetaan kasvavan aavistuksen lähikuukausien aikana. Henkilökunnan määrä lisääntyi hieman huhti-kesäkuussa. Henkilöstön odotetaan kasvavan lievästi lähikuukausien kuluessa.

Ammattityövoiman puute oli heinäkuussa yleisin kasvun este 44 %:n osuudella. Heikko kysyntä oli ongelmana 27 %:lla vastaajista. Kustannukset ovat nousussa, mutta kannattavuus pysyi likimain ennallaan vuodentakaiseen verrattuna.

Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n heinäkuussa 2022 tekemään suhdannetiedusteluun. Tiedustelu on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää.


Katso tulokset maakunnittain:

sb aluekatsaukset 2022 heinäkuu.pdf