Kauppakamarikysely: Keski-Suomen yritysten tilanteessa on tapahtunut käänne parempaan

Keski-Suomen yrityksissä uskotaan, että koronan aiheuttama syvin aallonpohja on takana, ja tulevaisuus näyttää nykyhetkeä paremmalta, ilmenee kauppakamareiden kyselystä. Vielä kesäkuun alussa tehdyssä kyselyssä tulevaisuus nähtiin huonompana kuin nykyhetki.

Muutos näkyy selvimmin yritysten odotuksissa liikevaihdon ja henkilöstön lomautusten tai irtisanomisten suhteen. Myös yritysten konkurssiriski on selvästi laskenut.

”Vaikka tilanne yrityksissä on kyselyn perusteella aavistuksen valoisampi, on se edelleen huono ja akuutti monissa yrityksissä. Yleistä kustannustukea odotetaan kuumeisesti”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Keskisuomalaisista vastaajista 73 prosenttia odottaa koronavirusepidemian vaikuttavan liikevaihtoonsa negatiivisesti seuraavan kahden kuukauden aikana. Tilanne ei kuitenkaan ole niin synkkä kuin maaliskuun puolivälissä, jolloin 93 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä odotti koronaviruksen vaikuttavan liikevaihtoon negatiivisesti.

Uusimmassa kyselyssä noin 20 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä kertoo, että koronavirusepidemian aikana liikevaihto on pysynyt ennallaan tai kasvanut. Seuraavan kahden kuukauden aikana kuitenkin jo 27 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä odottaa liikevaihtonsa pysyvän ennallaan tai kasvavan.

Kyselyn mukaan työmarkkinatilanteen ennakoidaan kohentuvan. Maaliskuussa lähes 60 prosenttia keskisuomalaisista vastaajista arveli lomauttavansa tai irtisanovansa henkilöstöään, kun uusimmassa kyselyssä vastaava luku oli enää 47 prosenttia.

Enää 18 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä koki konkurssiriskin nousseen merkittävästi, kun maaliskuussa konkurssiriskin koki suureksi 33 prosenttia. Uusimmassa kyselyssä koko maassa konkurssiriskin koki nousseen 23 prosenttia yrityksistä.Kauppakamarien kysely tehtiin 23.6.2020. Kyselyyn vastasi 2403 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä.  Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5 ja 1.6.


Lisätietoja

Toimitusjohtaja Ari Hiltunen, Keski-Suomen kauppakamari, 0400 583210 ari.hiltunen@kskauppakamari.fi