Keski-Suomessakin kytee pommi – yli 55-vuotiaista yrittäjistä 62 prosenttia aikoo luopua yrityksestään seuraavien vuosien aikana

Keski-Suomen kauppakamarin finanssialan valiokunta järjesti omistajanvaihdoksiin liittyvän tilaisuuden, koska yritykset ovat huolissaan maakunnan elinvoimasta ja työpaikkojen säilyvyydestä. Keski-Suomessakin on kytemässä pommi: eläköityviä yrittäjiä alkaa olla kasapäin, ja yritykset loppuvat, jos niille ei löydy jatkajia. Ja se on kansantaloudellisesti iso ongelma. Tarvitaan uudistuksia, joilla omistajanvaihdokseen kannustetaan.

Yrittäjän ikääntyminen on riski yrityksen toiminnan jatkumiselle – varautuminen omistajanvaihdokseen on heikkoa. Väitettä tukevat Omistajanvaihdos-barometrin tulokset, missä kartoitetaan yrityksen edellytyksiä toiminnan jatkumiselle, mikäli yrittäjä joutuisi luopumaan yrityksestään äkillisesti ja odottamatta, kertoo Finnveran Mikko Vänttinen.

Yli 55-vuotiaista yrittäjistä 53 prosenttia kokee, että toiminnan jatkamisessa olisi merkittäviä tai erittäin merkittäviä ongelmia. Alle 55-vuotiailla vastaava luku on 20 prosenttia. Ilmiö on toistunut kaikissa ov-barometreissa.

Yrittäjien kyky pitää yrityksensä myyntikunnossa ja kiinnostavan ostokohteena heikkenee iän myötä. Väitettä tukee ranskalaistutkimus, jossa selvitettiin toteutuneita omistajanvaihdoksia eri ikäluokissa suhteessa yrittäjien omiin aikomuksiin. Tutkimuksen mukaan yli 55-vuotiaiden suunnitelluista omistajanvaihdoksista jää yli puolet toteutumatta, kun taas alle 55-vuotiaiden ryhmässä omistajanvaihdokset toteutuvat lähes suunnitellusti.


Yrittäjän ikääntyessä yrityksen kasvu hiipuu

Yli 55-vuotiaiden yrittäjien kasvuhalukkuus on selvästi vähäisempää kuin alle 55-vuotiaiden. Kun ikää karttuu, kasvuhalukkuus vähenee. 55 tai alle ikäryhmässä voimakasta tai kohtalaista kasvua tavoittelee 57 prosenttia yrityksistä. Vastaava luku yli 55-vuotiailla 40 prosenttia.

Yrityksen myynnistä eläketurvaa tavoittelevien ikääntyvien yrittäjien turvallisuushakuisuus kasvaa ja he lopettavat investoinnit usein jo selvästi alle 60-vuotiaana.

”Kun ei investoida, se voi kasvattaa hetkellisesti yrityksen tulosta, mutta jo parin vuoden investoimattomuuden jälkeen yrityksen liiketoiminta alkaa nopeasti hiipua ja yrityksen kiinnostavuus ostokohteena heikkenee”, Vänttinen kuvailee.

Omistusjärjestelyn pitkittyminen johtaa tuotantolaitteiden ja teknologian vanhenemiseen, liikevaihdon kannattavuuden negatiiviseen kierteeseen ja lopulta resurssien karsimiseen.
Omistusjärjestelyn toteutuminen vaikeutuu entisestään, kun kauppahinta pyynnön ja yrityksen todellisen arvon välinen kuilu kasvaa. Pahimmassa skenaariossa yritys joutuu lopettamaan toimintansa, kun heikosti johdetulle ja huonokuntoiselle yritykselle ei löydy lainkaan ostajaa.

Omistuksen vaihdos lisää yrityksen kasvua


Omistajanvaihdos aktivoi uutta yrittäjää kehittämään liiketoimintaansa. Kasvuyrityksiä on keskimäärin alle 10 prosenttia kaikista yrityksistä. Suomen yrityksistä vain 9,5 prosenttia on kasvuyrityksiä (liikevaihto kasvaa min 10% p.a. 3 vuotta).

Finnveran vuonna 2020 omistajanvaihdoksiin kohdentuvasta rahoituksesta 36 prosenttia myönnettiin kasvuhakuisille yrityksille, eli yrityksille, jotka tavoittelevat vähintään 10 prosentin p.a. kasvua seuraavan kolmen vuoden aikana.

Finnveran rahoituksella omistajanvaihdoksen toteuttaneet yritykset tavoittelevat kasvua lähes neljä kertaa useammin kuin yritykset keskimäärin.

Tekesin mukaan neljä vuotta omistajanvaihdoksen jälkeen toiminnassa olevien yritysten osalta yritysten yhteenlaskettu liikevaihdon vuotuinen kasvuprosentti oli 11,4 % (vrt. Tilastokeskus: kaikki yritykset 2018-2019 2,6%), liikevaihto oli kasvanut 78 %:lla yrityksistä ja tulos 60 %:lla yrityksistä. Yritysten nettotulokset olivat kasvaneet neljässä vuodessa 82 % ja yritysten henkilöstö 32 %.

Vuoteen 2018 mennessä vain 9,3 % rahoitetuista ov-yrityksistä oli lopettanut toimintansa tai mennyt konkurssiin.


Omistajanvaihdoksilla on merkittäviä vaikutuksia kansantalouteen

Omistajanvaihdos lisää kasvua tavoittelevien yritysten määrää 20 prosenttia. Jokainen lopetettu yritys vie mennessään keskimäärin 4 työpaikkaa.

Omistajanvaihdoksen toteutumatta jääminen vähentää pelkästään työntekijöiden ja yhtiön yhteisöveroina maksamia verotuloja keskimäärin 100.000 eur vuodessa!
(Huom. ALV verot huomioimatta!)

Nyt pitäisi nykyistä enemmän kiinnittää huomiota, käydä yhteiskunnallista keskustelua ja motivoida yrittäjiä, miten omistajanvaihdoksista nykyistä suurempi osuus saadaan toteutumaan ennen yrittäjän ikääntymistä ja yrityksen taantumista.

Muistisääntö: Pysyvät työpaikat tuottavat veroja 3-4 vuoden aikana 100K€/henkilö

Mistä ostajat löytyvät ja miten omistajanvaihdosta voidaan helpottaa


”Etelä-Suomessa työssäkäyntialue on 100km. Muualla Suomessa 20-30 kilometriä. Työpaikan pitäisi löytyä läheltä kasvukeskusta”, kertoo Suomen yrityskauppojen auktorisoitu yritysvälittäjä (AYV) Jon von Bonsdorff.

”Kymmenen vuotta sitten alkoi olemaan vaikeuksia löytää jatkaja, joka muuttaisi 20–30000 kokoisiin kuntiin. Se on levinnyt entisestään ja alkaa jo koskemaan Mikkelin kokoluokan kaupunkeja. Tähän kehitykseen on syytä kiinnittää huomiota ja miten suunta pystyttäisiin kääntämään”, von Bonsdorff jatkaa.

Yrityksen myynnin arkipäiväistyminen on hyvä ilmiö: enää ei tarvitse salata, että on luopumassa yrityksestä. Kaikki näkee ja ymmärtävät, kun ikää olla yli 60 vuotta.

Yrityksen ostohaluja alkaa olla koulutetuilla toimihenkilöillä, jotka toimivat isoissa yrityksissä. Se ei kuitenkaan ole konkretisoitunut vielä. Palkkatöistä siirtyminen yrittäjäksi riskihalu on 100 000-200 000 euron kohdalla. He eivät pääse kiinni sen kokoluokan yrityksiin, joihin heillä olisi eniten annettavaa.

”Ongelma alkaa olla käsillä. Pienissä yrityksissä piilee paljon kasvupotentiaalia, jota ei hyödynnetä tarpeeksi. Liian usein kuulen: jos olisin nuorempi, tekisin sitä ja tätä. Pitäisi irrottaa yrittäjän eläköityminen yrityksen elinkaaresta”, Bonsdorff sanoo.


Jos aikajänne omistajuudessa lyhenisi, sillä olisi kansantaloudellisia vaikutuksia. Yritys kehittyy, kun yrityksen antaa uusiin käsiin.

Korkea koulutustaso nostaa kasvuhalukkuutta. Korkeammin koulutettuja ihmisiä, jotka ovat luoneet työuraa isommissa yrityksissä ja joilla on verkostoja maailmalla tai muuta tuoda pieneen yritykseen, pitäisi saada pienempiin yrityksiin.OV-barometrin 2021 muhiva pommi on käsillä nyt

55 prosenttia yli 55-vuotiaista yrittäjistä aikoo luopua yrityksestään 2021-2024 (Keski-Suomessa 62 prosenttia). Jos omistusvaihdosten määrää ei saada tuplattua, niin jopa yli 40% yrityksistä vaarassa päätyä lopettamaan, minkä vaikutukset kohdistuvat erityisesti pieniin kuntiin, joiden kyky uusiutua ja luoda työpaikkoja ovat rajallisemmat.

Merkittävä määrä näistä yrityksistä ei tule löytämään jatkajaa. Luopumiseen tulisi lähteä etsimään ratkaisuja aiemmassa vaiheessa, jotta aikaa olisi tarpeeksi, ennen kuin yritys on hiipunut.


Omistajanvaihdosten helpottamiseen on meneillään tärkeitä ohjelmia

  • Kotimaisen omistajuuden ohjelma (2021)
  • Yrittäjyysstrategia (2021)
  • CAP27 (2021)
  • Finnveran tuotevalikoiman laajentaminen


Ohjelmat tähtäävät erityisesti omistajanvaihdostilanteen helpottamiseen, ei niinkään, että omistajanvaihdoksia kannustettaisiin kansantaloudellisesti optimaaliseen ajankohtaan.


”Jos saataisiin Finnveralle vielä oman pääoman rahoitusta, tulisi helpottamaan. Nykyään ymmärretään myös se, ettei yritystä tarvitse omistaa kokonaan”, Bonsdorff lisää.


Kannustimet yrittäjän oman työuran ja eläköitymisen suunnittelun erottaminen yrityksen elinkaaresta

Bonsdorff ehdottaa monia toimia, jotka kannustaisivat aikaisempaan liikkeellelähtöön omistajanvaihdoksissa.

Eläköityvien yrittäjien kohdalla kannustimet aikaisempaan liikkeellelähtöön omistajanvaihdoksiin olisi esim. eläkekertymän kasvattaminen 55-65 vuotiaille päätoimisille yrittäjille, jotka luopuvat pääomistajuudesta ja siirtyvät työntekijöiksi. Yrittäjien YEL-eläkkeen mediaani 1259euroa/kk.

Aina jatkajia ei löydy omasta perheestä, joten sukupolvenvaihdoshuojennuksia olisi hyvä laajentaa koskemaan pitkäaikaisia työntekijöitä, joiden yrittäjäksi siirtymisen kynnystä voitaisiin näin madaltaa (edullisempi hinta) sekä turvata työpaikkoja erityisesti pienillä paikkakunnilla, joihin on entistä vaikeampaa löytää ulkopuolisia ostajia/jatkajia. Vain joka viidennessä yrityksessä tunnistetaan, että työntekijä voisi jatkaa yritystä.

Koulutettujen ja kasvuhaluisten jatkajien löytymistä erityisesti pienempiin yrityksiin voisi lisätä korotetulla yrittäjän palkkatuella uudelle yrittäjälle, kun luopuja on yli 55-vuotias.
Omistajanvaihdosten rahoittaminen on ollut vaikeampaa finanssikriisin jälkeen.

Maaseuturahastossa tulossa 10 000 euron omistajanvaihdostuki.