Keski-Suomesta yhdeksän yritystä pääsi mukaan Ilmasto-ohjelmaan

LähiTapiolan mahdollistamassa Keskuskauppakamarin Ilmasto-ohjelmassa yritykset saavat koulutusta, työkaluja ja asiantuntija-apua organisaation hiilijalanjäljen laskentaan sekä opastusta vaikuttavien päästövähennystoimien tekemiseen.

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on vahva halu tehdä ilmastotoimia. Ennen kaikkea niitä halutaan tehdä ilmastonmuutoksen torjuntaan osallistumisen takia. Keskuskauppakamarin organisoimaan ja LähiTapiolan mahdollistamaan ilmasto-ohjelmaan osallistuvat yli 200 yritystä kertovat, että ilmastonmuutoksen torjunnan lisäksi asiakkaiden odotukset ja erottautuminen kilpailijoista ovat tärkeitä syitä tehdä ilmastotoimia. Ilmasto-ohjelmaan osallistuu pk-yrityksiä eri toimialoilta ympäri Suomea.

Keskuskauppakamarin tarjoamaan ilmasto-ohjelmaan osallistuvista yrityksistä 45 prosenttia kertoi ilmastonmuutoksen torjunnan olevan pääasiasiallinen syy tehdä ilmastotyötä. Vastaajista 20 prosenttia piti asiakkaiden odotuksia ja 20 prosenttia kilpailijoista erottautumista tärkeimpinä syinä. Muita pienempiä syitä olivat omistajien ja sijoittajien vaatimukset ja toimitus- ja logistiikkaketjusta syntyvä paine sekä taloudellinen hyöty.

”Vastuullisuus, taloudelliset hyödyt ja mainehyöty ovat olleet aiempien kyselyjemme perusteella syitä, jotka ovat saaneet suomalaisyritykset tarttumaan ilmastotyöhön. Yhä enemmän vaakakupissa painaa kuitenkin asiakkaiden odotukset ja tahto toimia oikein”, sanoo Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Anne Vanhala.

Vastaavasti kustannukset, resurssien ja osaamisen puute ovat olleet syitä siihen, että ilmastotyöhön ei ole vielä tartuttu.

”Isot yritykset ovat tehneet jo vuosia vastuullisuustyötä, koska niillä on ison yrityksen resurssit palkata osaajia tähän. Pk-yrityksillä on halua, mutta harvoin mahdollisuutta palkata ihmistä tekemään vastuullisuus- ja ilmastotyötä”, Vanhala sanoo.

Keskuskauppakamarin ilmasto-ohjelmaan osallistuvat yritykset saavat koulutusta, työkaluja ja asiantuntija-apua organisaation hiilijalanjäljen laskentaan sekä opastusta vaikuttavien päästövähennystoimien tekemiseen.

LähiTapiolan mahdollistamaan ohjelmaan haki 300 yritystä, joista reilut 200 valittiin mukaan. Keski-Suomesta mukaan valittiin 9 yritystä. Ohjelmaan valitut yritykset ovat Business Forum Group Oy, Time Hostel & Apartments Finland Oy, Suomen myymäläkaluste Oy, Raikua Oy ja MEOM Oy Jyväskylästä sekä Koto Hotelli Pihtipudas Oy Pihtiputaalta, Kyyjärvi Camping Oy Kyyjärveltä, Raitaniemi Star Oy Äänekoskelta ja Stop Noise Finland Oy Ltd Laukaasta.

”Yritykset ymmärtävät, että vastuullinen yritystoiminta on välttämätöntä tulevaisuuden kannalta, ja kyselyidemme perusteella keskisuomalaisilla yrityksillä on vahva tahtotila toimia vastuullisesti. Yritykset saavuttavat kilpailuetua vastuullisuuden kautta, kun yhä useammat kuluttajat ja sijoittajat arvostavat vastuullisia yrityksiä”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Ohjelmaan mukaan valittu Suomen myymäläkaluste on sitoutunut vaikuttaviin ilmastotekoihin.

”Ilmasto-ohjelma on meille tärkeä työkalu jatkaa ympäristötyötämme. Odotamme saavamme ammattilaisten tukea ja sparrausta yrityksemme hiilijalanjäljen laskentaan ja päästövähennystoimenpiteiden suunnitteluun. Haluamme olla alallamme edelläkävijä myös ympäristö- ja vastuullisuusasioissa ja ottaa hiilijalanjäljen laskennan vuosittaiseksi työkaluksi”, kertoo Suomen myymäläkaluste Oy:n toimitusjohtaja Teemu Lahtinen.

Päätökset ohjelmaan valittavista yrityksistä teki Keskuskauppakamari. Valintaperusteissa painotettiin yrityksen halua sitoutua ohjelmaan.

”Yrityksille asetetut vastuullisuusvaatimukset kasvavat koko ajan. Ilmastolahjoituksellamme voimme auttaa pk-yrityksiä vastaamaan heidän toimintaympäristöjensä ja arvoketjujensa ilmastotavoitteisiin entistä paremmin”, sanoo LähiTapiolan yritysasiakasliiketoiminnan johtaja Veikko Salonen.

Vastuullisuuspalvelut yrityksille