Keski-Suomi on teollisuuden ja rakentamisen suhdannenäkymien kärjessä

​EK kysyi yrityksiltä lokakuussa, miten yritykset ennustavat suhdannekehitystään talvikaudella 2016–2017. Tiedustelu koskee Suomessa tapahtuvaa toimintaa. Keski-Suomen yritysten suhdannenäkymät ovat koko maan keskiarvoa valoisammat, varsinkin teollisuuden ja rakentamisen aloilla.

Teollisuus ja rakentaminen Keski-Suomessa


Keski-Suomen teollisuuden ja rakentamisen suhdannetilanne ei juurikaan muuttunut alkusyksyn aikana. Vaikka tämänhetkinen tilanne arvioitiin lokakuussa normaalia heikommaksi, saldoluku -30, niin suhdannenäkymät ovat hienoisessa nousussa, saldoluku 16 (heinäkuussa 11) ja aivan selkeästi muuta maata korkeampi. Lokakuussa 25 % vastaajista ennakoi suhdanteiden paranemista ja 9 % odotti laskevia suhdanteita. Keski-Suomen yritysten suhdannenäkymät ovat koko maan keskiarvoa valoisammat.

Yleiset suhdannenäkymät alueittaan Suhdannebarometri 4/2016

Tuotanto pysyi likimain ennallaan kolmannen vuosineljänneksen aikana. Tuotannon ennakoidaan lisääntyvän kausivaihtelu huomioon ottaen aavistuksen verran kuluvan vuoden lopussa. Tuotantokapasiteetti oli lokakuussa heikosti hyödynnettynä, sillä kapasiteetti oli lokakuussa kokonaan käytössä vain 59 %:lla alasta. Tilauskirjat olivat lokakuussa hieman normaalia ohuemmat, saldoluku -19. Valmiiden tuotteiden varastot ovat vähän normaalia suuremmat. Henkilöstö supistui alkusyksyn aikana aavistuksen verran. Työvoiman määrän ennakoidaan pienenevän loppuvuodesta. Samaan aikaan 17 % vastaajista arvioi ammattitaitoisen työvoiman saannissa olevan ongelmia. Kysyntä Keski-Suomessa oli heikkoa 32 %:lla alueen vastaajista. Myyntihintakehitys on ollut viime kuukausina heikkoa mutta, kannattavuus on vuoden takaista parempi. Investoinnit ovat nousussa.


Palvelut Keski-Suomessa

Palvelualan suhdannenäkymät alueittain, Suhdannebarometri 4/2016

Keski-Suomen palveluyritykset arvioivat lokakuisen suhdannetilanteen hieman normaalia heikommaksi, saldoluku -12 (heinäkuussa -10). Lähikuukausien suhdanneodotukset ovat hienoisessa laskussa. Suhdannenäkymien viimeisin saldoluku oli -5, kun vastaava saldoluku oli heinäkuussa 4. Lokakuussa 10 % vastaajista ennakoi suhdanteiden heikkenemistä ja 5 % odotti tilanteen paranemista. Keski-Suomen palvelujen suhdanneodotukset ovat hieman koko maan keskiarvoa vaisummat.

Myyntimäärät pienenivät hivenen alkusyksyn aikana. Myynnin ennakoidaan lisääntyvän aavistuksen verran loppuvuoden aikana. Henkilöstön määrä pieneni hieman kesän lopulla ja syksyn alussa. Työvoiman ennakoidaan pysyvän likimain ennallaan loppuvuoden aikana. Tuotantokapeikkoja oli lokakuussa 31 %:lla Keski-Suomen palvelualojen yrityksistä. Kysyntä oli vaimeaa 24 %:lla alasta. Tilat ja välineet arvioi riittämättömiksi 7 % alueen yrityksistä.

Myyntihintakehitys on ollut heikkoa alkusyksyn aikana ja kannattavuus vaihtelee yrityksittäin. Keskimäärin se on jäänyt aavistuksen vuoden takaista heikommaksi.

Kommentaattorien näkemyksiä ja kokemuksia Keski-Suomen suhdanteista

EK suhdannebarometrin suhdanteita Keski-Suomen ja omien alojensa näkökulmasta olivat kommentoimassa BioGTS Oy:n toimitusjohtaja Mika Rautiainen, Prima-Rakentajat Oy:n toimitusjohtaja Mikko Laurila ja Jamkin yksikönjohtaja Pertti Malkki.


"Suhdanne meidän osaltamme näyttää hyvältä, kotimarkkina vetää ja kansainvälisestikin markkina on todella laaja", kertoo BioGTS Oy:n toimitusjohtaja Mika Rautiainen. "Kilpailu osaajista rakennus- ja teollisuusalalla on kuitenkin tiukentunut täällä Keski-Suomessa. Koko ajan pitää verkoston laajentua, jotta uusia osaajia löydetään kun yrityksen toiminta kasvaa", jatkaa Rautiainen.

"Rakennusalalla suunta on oikea tai jopa rohkaiseva. Näkymät kentällä ovat hyvinkin linjassa mitä barometrikin kertoo teollisuudesta ja rakentamisesta. Mielestäni yritykset rakennusalalla keskittyvät kapeampiin palveluihin kuin ennen. On tärkeä kuitenkin muistaa, että jos osaaminen on kovin kapealla alalla, niin miten käy kun kilpailu kiristyy. Minusta on todella hienoa, että Keski-Suomessa käynnistyy Kasvun Maakunta -ryhmä luomaan kasvun ekosysteemiä Keski-Suomeen. Positiivinen viestintä on todella tärkeää", kertoo ajatuksiaan Prima-Rakentajat Oy:n toimitusjohtaja Mikko Laurila.


Jamkin yksikön johtaja Pertti Malkki kertoo, että Jamk hakee kasvua ulkomailta ja koulutusviennistä. "Meillä on joku maailmalla koko ajan, Kiina on seuraava koulutusviennin kohdemaa. Keski-Suomessa olemme vahvasti Jyväskylän kehitysalustoissa mukana. Uskon, että palvelut seuraavat rakentamisen perässä. Kokonaisuudessaan oikein hyvältä näyttää Keski-Suomen alueella", kiteyttää Malkki.


Tutustu EK:n suhdannebarometrin marraskuu 2016 julkaisuun


Tutustu alueellisiin suhdannennäkymmiin, Suhdannebarometri marraskuu 2016


Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Lokakuussa 2016 tehtyyn tiedusteluun vastasi 1 332 yritystä, jotka työllistävät Suomessa runsaat 320 000 henkilöä.

Lisätietoja:
Penna Urrila
puh. 09 4202 2606 tai 040 570 7860
www.ek.fi