Keskisuomalaiset yritykset haluavat eroon haitallisista rajoituksista

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen

Keskisuomalaisten yritysten mielestä koronaviruksen laajempi testaaminen ja tartuntaketjujen tarkempi jäljittäminen vaikuttaisi myönteisesti tai erittäin myönteisesti liiketoimintaan, ilmenee kauppakamarien kyselystä. Keskisuomalaiset yritykset kokivat nykyisistä rajoituksista haitallisimmiksi kokoontumisrajoitukset, ravintoloiden ja baarien sulkemiset sekä koulujen sulkemiset.

”Rajoitukset ovat vaikuttaneet keskisuomalaisten yritysten toimintaan erittäin kielteisesti. Yritysten mielestä laajempi testaus ja jäljitys ovat keino ulos yritystoiminnalle haitallisista rajoituksista”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Testauksen ja jäljityksen lisääminen oli lähes ainoa positiiviseksi koettu rajoitustoimien muutoksiin liittyvä keino. Myös koulujen ja päiväkotien avaamisen nähtiin vaikuttavan myönteisesti liiketoimintaan. Sen sijaan kokoontumisten rajaamisen alle viiteen henkeen koki haitalliseksi tai erittäin haitalliseksi puolet keskisuomalaisista vastaajista.

Noin 38 prosenttia kyselyyn vastanneista keskisuomalaisista yrityksistä kertoo koronatilanteen jo aiheuttaneen henkilöstövähennyksiä eli lomautuksia tai irtisanomisia. Vielä suurempi osa, noin 53 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä arvioi, että henkilöstön määrä vähenee seuraavan kahden kuukauden aikana.

”On tärkeää, että suuri osa lomautetuista pääsee takaisin töihin eivätkä tule irtisanotuksi, mutta siihen tarvitaan ihmisten liikkumista ja rajoitusten purkamista. Rajoituksia on lähdettävä purkamaan asteittain kuitenkin epidemian hillitseminen huomioiden”, Hiltunen toteaa.

Yli 90 prosenttia keskisuomalaisista vastaajista sanoo koronavirusepidemian vaikuttavan liikevaihtoon negatiiviesti seuraavan kahden kuukauden aikana. Jo nyt pandemia on vaikuttanut negatiivisesti kolmeen neljäsosaan keskisuomalaisista yrityksistä.

Keski-Suomen osalta näkymät eivät ole heikentyneet edelliseen, kolmen viikon takaiseen kyselyyn verrattuna.
”Positiivista on, että noin puolet vastaa henkilöstömäärän pysyvän ennallaan tai kasvavan. On paljon toimialaoja ja yrityksiä, joihin korona ei ole vielä vaikuttanut. Siksi rajoituksia on lähdettävä purkamaan, jotta tilanne ei lähde heijastumaan näihinkin yrityksiin”, Hiltunen painottaa.

Siitä huolimatta tilanne joissakin yrityksissä on erittäin vakava.

”Vastauksista välittyy edelleen se, että suoraa tukea tarvitaan. Erityisen pahasti kärsii matkailu- ja ravintola-ala, joka on ajettu käytännössä lähes kokonaan alas. Yritykset on autettava kriisin yli, jotta yritykset ja työpaikat säilyvät Keski-Suomessa”, Hiltunen sanoo.

Kauppakamarien kysely tehtiin 20.4.2020. Kyselyyn vastasi 2977 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 30.3. ja 16-17.3.