Keskisuomalaiset yritykset kannattavat koronapassin käyttöönottoa

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen. Kuva: Matias Ulfves

Keskisuomalaisista yrityksistä 82 prosenttia on sitä mieltä, että koronapassi tulee ottaa käyttöön, selviää Keski-Suomen kauppakamarin jäsenilleen toteuttamasta kyselystä. Muista terveysturvallisuutta parantavista toimista myös pikatestit saavat kannatusta. Toimitusjohtajamme Ari Hiltunen korostaa, ettei yhteiskunnan rajoittamista voi jatkaa loputtomiin.

Keski-Suomen kauppakamarin kyselyyn vastanneista keskisuomalaisista yrityksistä 82 prosenttia toivoo koronapassin käyttöönottoa. Vastanneista yrityksistä puolet kertoi, että koronapassista on hyötyä yrityksen liiketoiminnalle.

”Koronapassi keinona on ollut tiedossa jo pitkän aikaa. Kun Suomessa koronapassi on vasta valmisteilla, monessa muussa maassa se on jo käytössä. Suomen on toiminnoissaan ja koronapassipäätöksissään kirittävä muun Euroopan tahtiin”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Koronapassia kannattavat yritykset yleisesti eri aloilta. Kyselyyn vastanneista yrityksistä 39 prosenttia oli 10-49 työllistäviä ja 21 prosenttia yli 50 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Yksinyrittäjiä oli kuusi prosenttia vastanneista.

Yrityksiltä kysyttiin myös, millaista hyötyä koronapassista on yritykselle. Yleisesti koronapassia pidettiin terveyttä ja turvallisuutta tukevana toimintana niin henkilöstön kuin asiakkaiden osalta. Se mahdollistaisi työskentelyä paikan päällä, asiakastapaamisia ja tapahtumien järjestämistä. Lisäksi se parantaisi monien alojen, kuten ravitsemisalan yritysten toimintaedellytyksiä. Koronapassin uskottiin myös pitävän yleisen tartuntatilanteen paremmin aisoissa ja vähentävän työmaiden viivästyksiä, tartuntoja ja karanteeneja.

Tärkeänä pidettiin myös sitä, että passi mahdollistaa yhteiskunnan avaamisen, jolloin sillä olisi myönteisiä vaikutuksia myös yritysten talouteen.

”Yhteiskunnan toiminnan rajoittamista ei voi jatkaa loputtomiin. Mitä nopeammin päästään normaaliin tai mahdollisimman vähäiseen häiriöön kaikessa toiminnassa, sen parempi”, Hiltunen toteaa.

Koronapassin lisäksi myös muut terveysturvallisuutta parantavat toimet, kuten pikatestit, saivat kannatusta. Kolmasosa vastaajista kannatti pikatestien käyttöönottoa.

”On syytä muistaa, että yritykset menettävät suuriakin kauppoja koronarajoitusten vuoksi. Koronapassi, rokotukset ja pikatestaukset mahdollistavat yritystoiminnan harjoittamisen ja kansainvälinen kilpailukyky pysyy kunnossa”, Hiltunen toteaa.

Kysely Keski-Suomen kauppakamarin jäsenyrityksille toteutettiin 11.-12.8.2021. Kyselyyn vastasi 111 jäsenyritystä.