Keskisuomalaiset yritykset maksaneet ja tilittäneet veroja 1,5 miljardin euron edestä – ”ilman yrityksiä hyvinvointivaltiolta putoaisi pohja”

Keskuskauppakamarin Suuresta Veroselvityksestä selviää, että vuonna 2021 keskisuomalaiset yritykset maksoivat ja tilittivät veroja ja veronluonteisia maksuja 1,5 miljardia euroa. Keski-Suomen kauppakamari haluaa tuoda näkyväksi keskisuomalaisten yritysten elintärkeän roolin julkisten palveluiden rahoittamisessa.

Lähes 14 000 Keski-Suomeen rekisteröityä yritystä maksoi ja tilitti veroja Verohallinnolle vuonna 2021. Keskisuomalaisten yritysten lukumäärä on kasvanut vuosina 2017–2021.

Keski-Suomeen rekisteröityjen yritysten verokädenjälki vuodelta 2021 oli 1,5 miljardia euroa. Suurimmat verovirrat kertyivät arvonlisäverosta, palkkojen ennakonpidätyksistä ja eläkevakuutusmaksuista. Maakuntakohtaisessa verokädenjäljessä ei ole mukana ympäristöveroja. Vaikka kaikki yritysten maksamat ja tilittämät verot eivät ole yritysten kustannuksia, näitä verotuloja ei veronsaajille syntyisi ilman yritystoimintaa.

Keskisuomalaisten yritysten kerryttämä verokädenjälki on kasvanut vuosina 2017–2021. Palkan maksun liittyvät verot ja maksut olivat kasvussa vuosina 2020 ja 2021 työllisten määrän notkahduksesta huolimatta. Myös yritysten voitoista maksetun yhteisöveron määrä nousi vuonna 2021.

Suuren veroselvityksen tarkoituksena on tehdä näkyväksi yritysten merkittävä rooli julkisten palveluiden rahoittajana.

”Selvitys osoittaa, miten suuri merkitys yrityksillä on yhteiskunnassamme. Ilman yrityksiä hyvinvointivaltiolta putoaisi pohja”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Keski-Suomessa asuvien työllisten määrä oli vuonna 2021 noin 115 000. Maakunnan työllisten määrä kasvoi tasaisesti vuoteen 2019 mutta notkahti vuonna 2020 121 000:sta 115 000:een koronapandemian vuoksi.

Hiltunen pitää yritysten ja työllisten määrän kasvua erittäin myönteisenä.

”Päätöksissä on pidettävä huoli siitä, että yrityksillä on parhaat mahdollisuudet kasvaa, työllistää ja investoida. Silloin myös veropotti kasvaa ja se tuo meille kaikille hyvinvointia”, sanoo Hiltunen.

Keskuskauppakamari on julkaissut verokädenjälkilaskurin, jonka avulla yritys voi laskea itse oman yrityksensä verokädenjäljen.

Aikaisemmin kauppakamari on käyttänyt termiä verojalanjälki, mutta kädenjälki kuvaa paremmin yritysten aktiivista roolia verovirtojen luomisessa sekä lakisääteisten ennakonpidätys- ja tilittämisvelvollisuuksien hoitamisessa. Laskurin tarkoituksena on tehdä näkyväksi yritysten merkittävä rooli julkisten palveluiden rahoittajana.

Verokädenjälkilaskuri löytyy täältä.

Suuri veroselvitys on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.

Keskuskauppakamarin Suuressa Veroselvityksessä on mukana yhteensä 330 000 osakeyhtiötä, osuuskuntaa tai muuta yritystä, jotka ovat maksaneet ja tilittäneet veroja tai joilla on ollut verotukseen vaikuttavia tietoja vuonna 2021. Tiedot on saatu Tilastokeskuksesta ja Työllisyysrahastosta. Eläkevakuutusmaksukertymä on arvioitu Eläketurvakeskuksen julkisten tilastojen sekä Työllisyysrahaston tietojen pohjalta. Tiedot Keskuskauppakamarille on toimittanut Tilastokeskus.