Keskisuomalaiset yritykset: Tiestön korjaus- ja parannusinvestoinnit sekä ravintolaruuan ja anniskelun arvonlisäveron alentaminen 10 prosenttiin väliaikaisesti koetaan myönteisiksi elvytystoimenpiteiksi

Hallitus pitää 26.5.2020 lisätalousarvioneuvottelun, jossa sen on tarkoitus päättää talouden elvytystoimista. Elvytystoimien tarkoituksena on lisätä yksityistä ja julkista kysyntää siinä vaiheessa, kun rajoituksia puretaan. Kauppakamarien kyselyssä pyydettiin yrityksiä ottamaan kantaa muutamaan elvytystoimenpiteeseen. Keskisuomalaisten yritysten vastaukset eivät suurelta osin poikkea valtakunnallisesta linjasta, mutta sieltä nousee kaksi toimenpidettä voimakkaammin esiin.
​​​​​​​

Lähes 80 prosenttia vastaajista kokee nopeasti käynnistettävät tiestön korjaus- ja parannusinvestoinnit myönteiseksi tai erittäin myönteiseksi elvytystoimenpiteeksi.

”Tiestöön liittyvät korjaus- ja parannustoimenpiteet ovat nopeasti toteutettavia ja vaikutukset heijastuisivat koko Keski-Suomeen. Tiestöön kohdistuvat toimet saivat myönteisemmän vastaanoton kuin vastaavat raiteisiin kohdistuvat toimenpiteet, toteaa Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.”

Lähes 81 prosenttia keskisuomalaisista vastaajista piti ravintolaruuan ja anniskelun arvonlisäveron alentamista 10 prosenttiin väliaikaisesti myönteisenä tai erittäin myönteisenä elvytystoimenpiteenä.

”Yritykset näkevät, että valtiovallan toimenpiteiden vuoksi suljettua toimialaa pitää vauhdittaa tässä tilanteessa. Ravintoloiden avaamiseen liittyy joka tapauksessa riskinsä ja epävarmuutta on myös, että kuinka hallituksen linjaukset muutoinkin vaikuttavat pitkään suljettuna olleisiin ravintola-alan yrityksiin. Myös kyselyn vapaissa kommenteissa todetaan, että jonkinlaista vastaantuloa hallitukselta myös arvonlisäveron osalta odotetaan, sanoo Hiltunen.”

Keskisuomalaisten yritysten näkymät edelleen erittäin synkät

Keskisuomalaisista yrityksistä lähes 90 % oli sitä mieltä, että koronavirus vaikuttaa yrityksen toimintaan. Noin 77 % vastaajista on sitä mieltä, että koronavirusepidemia on vaikuttanut liikevaihtoon negatiivisesti. Toukokuun ensimmäisessä kyselyssä tätä mieltä oli 70 % vastaajista.

40 % vastaajista on vähentänyt henkilöstöään, joko lomauttanut tai irtisanonut ja 52 % aikoo lomauttaa tai irtisanoa henkilöstöään seuraavan kahden kuukauden aikana.

Noin 21 prosentilla yrityksistä on konkurssin riski noussut merkittävästi koronaviruksen takia.


Kauppakamarien kysely tehtiin 18.5.2020. Kyselyyn vastasi 3392 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 6.5, 21.4, 30.3. ja 16-17.3.


Lisätiedot: Toimitusjohtaja Ari Hiltunen, p. 0400 583 210, ari.hiltunen@kskauppakamari.fi