Keskisuomalaiset yritykset tilittivät veroja 421 miljoonaa euroa vuodessa

Yhteisövero muodostaa ainoastaan kymmenesosan yritysten tilittämistä veroista, selviää Keskuskauppakamarin tuoreesta veroselvityksestä. Selvitys kattaa yli 270 000 yrityksen valtiolle ja kunnille tilittämät merkittävimmät verot, kuten arvonlisäveron, palkkojen ja osinkojen ennakonpidätykset, yhteisöveron sekä ympäristöverot. Mukana on 9910 kpl Keski-Suomeen kotipaikkansa rekisteröinyttä yritystä.

“Yritysten maksamista veroista käytävä keskustelu koskee yleensä yhteisöveroa. Yhteisövero edustaa kuitenkin suhteellisen pientä osaa yritysten maksamista ja tilittämistä veroista, joten on tärkeää korostaa, kuinka paljon yritykset maksavat veroja kokonaisuudessaan", Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Uljas Valkeinen sanoo.

Keskuskauppakamarin selvityksen mukaan valtakunnallisesti yritykset tilittivät veroja valtiolle ja kunnille lähes 44 miljardia vuonna 2015. Suurin yritysten tilittämä vero oli arvonlisävero, lähes 17 miljardia euroa. Työntekijöiden palkkojen ennakonpidätyksiä ja työnantajan sosiaaliturvamaksuja yritykset tilittivät lähes yhtä paljon, noin 15 miljardia euroa. Yhteisöveron osuus oli reilu 4 miljardia eli 10 prosenttia.


Keski-Suomessa toimialoista suurin veronmaksaja on teollisuus palkkojen ennakonpidätyksen, yhteisöveron ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen perusteella. Sen kivijalkana toimii perinteinen teollisuus, muun muassa metsä-, paperi-, metalli-, puutuote- ja koneteollisuus. Tukku- ja vähittäiskauppa sekä rakentaminen seuraavat teollisuutta vajaan puolen suuruisilla verokertymillä. Suuret yritykset tuottavat suurimman verovirran, mutta myös mikroyritysten verokertymä on Keski-Suomessa erityisen merkittävä eikä jää suuryitysten verosummasta kauas taakse. Tiedoissa ei ole mukana alueella toimivia yrityksiä, joiden kotipaikka on rekisteröity muualle, esimerkiksi Uudellemaalle. Selvitys kattaa Keski-Suomesta 9910 yritystä, eli ne, jotka ovat rekisteröineet kotipaikkansa Keski-Suomen kuntiin. Yritysten määrä Keski-Suomessa on neljänneksi suurin kaikista maakunnista.

“Selvitys havainnollistaa yritysten keskeistä roolia alueemme julkisten palveluiden rahoittajina. Vaikka kaikki yritysten maksamat ja tilittämät verot eivät jää yrityksen lopulliseksi kustannukseksi, ilman yritystoimintaa näitä verotuloja ei syntyisi ja hyvinvointivaltion rahoitukselta putoaisi siis pohja”, sanoo Valkeinen.


Osuuskauppa Keskimaan verojalanjälki 27,9 miljoonaa euroa

Tukku- ja vähittäiskauppa-alalla toimiva Osuuskauppa Keskimaa on Keski-Suomen suurin työllistäjä. Konsernin kokonaisliikevaihto vuonna 2015 oli 578,3 miljoonaa euroa ja palkkoja ja palkkioita konserni maksoi 47,5 miljoonaa euroa. Konsernin ylijäämä ennen satunnaisia eriä oli 13,6 miljoonaa euroa ja bruttoinvestoinnit 40,8 miljoonaa euroa. Henkilöstöä konsernilla oli keskimäärin 1628 henkilöä ja toimipaikkojen lukumäärä Suomessa oli 105.

Keskimaan tilittämä arvonlisävero vuonna 2015 oli 11,7 miljoonaa euroa, ennakonpidätys palkoista ja työnantajan sosiaaliturvamaksut 10 miljoonaa euroa sekä yhteisövero 3,8 miljoonaa euroa. Sähköveroa Keskimaa tilitti 1,4 miljoonaa euroa, kiinteistöveroa miljoona euroa, työnantajan lähdeveroa 0,1 miljoonaa euroa ja muita veroja, kuten arpajaisveroa, ennakonpidätystä osingoista ja ajoneuvoveroa 0,1 miljoonaa euroa.

”On erittäin hyvä, että tällainen veroselvitys on tehty. On silmiä avaavaa, kuinka suuri yritysten verojalanjälki kokonaisuudessaan on ja mikä yritysten merkitys hyvinvointiyhteiskunnan pystyssä pysymiseen on. On muistettava, että esimerkiksi palkat eivät mene maksuun ilman yritystoimintaa”, sanoo Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.


Kauppakamarin veropäivä

7.11.2017 Keski-Suomessa järjestetään Kauppakamarin veropäivä, jossa kerrotaan verotusta ja kirjanpitoa koskevista verotuksen menettelyuudistuksista. Verotus päättyy jatkossa joustavasti verovelvolliskohtaisesti ja veronkorotuksia koskeva sääntely uudistuu. Tulolähdejaon poistaminen etenee ja veropäivässä tarkastellaan tulolähdejaon ongelmia ja niiden ratkaisuvaihtoehtoja sekä sukupolvenvaihdoksiin liittyviä verotuskysymyksiä. Lopuksi päivässä arvioidaan keskeisimpien korkeimman hallinto-oikeuden päätösten ja keskusverolautakunnan ennakkoratkaisujen vaikutusta verolainsäädännön tulkintaan.


Lisätietoa:

Keskuskauppakamarin Suuri veroselvitys – yritykset hyvinvointiyhteiskunnan rakentajina: https://kauppakamari.fi/wp-content/uploads/2017/10/keskuskauppakamarin-suuri-veroselvitys-2017.pdf Keski-Suomi s. 46, Keskimaa s. 19


Kommentit