Keskisuomalaisilla myönteinen mielikuva maakunnastaan

Kuva: Jaakko Tähti

Keski-Suomen liitto on selvittänyt, millaisia mielikuvia Keski-Suomeen ja keskisuomalaisuuteen tänä päivänä liitetään. Vastauksia kysyttiin sekä keskisuomalaisilta että muilta suomalaisilta.

"Yllätyimme iloisesti, miten positiivisesti Keski-Suomeen suhtaudutaan. Erityisesti viitteet nuorten aikuisten vahvasta maakuntaidentiteetistä ja positiivisista mielikuvista ilahduttavat. Yleensähän nuoria pidetään kaikkein heikoimmin kotimaakuntaansa sitoutuvana ikäryhmänä. Lisäksi on huomionarvoista, että kielteinen yleismielikuva puuttui lähes täysin", kertoo Keski-Suomen liiton viestintäpäällikkö Tuulia Nieminen.

Haastatelluista Keski-Suomen asukkaista 88%:lla on tutkimuksen mukaan erittäin tai melko positiivinen mielikuva kotimaakunnastaan. Muista suomalaisista 71%:lla mielikuva Keski-Suomesta on erittäin tai melko positiivinen.

Melko kielteinen mielikuva on otannan kummassakin vastaajaryhmässä 2%:lla, erittäin kielteisiä on 1% keskisuomalaisista - muualla asuvista ei yhtään.

Erityisen positiivinen näkemys on haastatelluilla alle 25-vuotiailla keskisuomalaisilla. Heistä 64%:lla on erittäin positiivinen mielikuva, ja lopuilla 36%:lla melko positiivinen mielikuva maakunnasta. Ikäluokka on identiteetiltään kaikkein vahvimmin keskisuomalainen. Myös 25-35-vuotiaiden ikäluokan vastaukset ovat vahvan positiivisia.

"Tutkimus jatkuu nyt erillisellä, nuorten aikuisten mielikuviin keskittyvällä lisäselvityksellä. Sen avulla kartoitamme muun muassa Keski-Suomen eri seutujen nuorten aikuisten tuntoja", kertoo Nieminen.

"Omista voimavaroista uutta ja kestävää luovaksi maakunnaksi"

Keski-Suomen tärkeimmäksi vetovoimatekijäksi nousi luonto. Sekä keskisuomalaiset että muut suomalaiset arvostavat myös maakunnan hyviä koulutusmahdollisuuksia sekä arjen, asumisen ja vapaa-ajan laatua. Samoin maakunnan turvallisuus on huomioitu myönteisesti.

"Hyvä arki kauniin luonnon, harrastusten ja koulutusmahdollisuuksien keskellä on vahva valtti. Se on myös asia, joka tulee helposti otettua itsestäänselvyytenä. Osaammeko olla siitä riittävän ylpeitä?" haastaa Tuulia Nieminen.

Tutkimuksessa selvitettiin mielikuvia monelta eri elämäalueelta kulttuurista teollisuuteen. Tutustu tutkimusaineistoon.

Tutkimuksen toteutti Tietoykkönen Oy. Tutkimusta varten haastateltiin 962 henkilöä (Keski-Suomessa asuvia 385 kpl ja muualla Suomessa asuvia 577 kpl) 2.- 8.3.2018 välisenä aikana.

*Ote haastatteluvastauksesta.

Lisätietoa:
Tuulia Nieminen
viestintäpäällikkö
040 591 5058
tuulia.nieminen[at]keskisuomi.fi