Keskisuomalaisilla rakennus- ja infra-alan yrityksillä yhteinen linja rakentamisen normien purkamisesta

Keskisuomalaisten rakennus- ja infra-alan yritysten viesti on selvä: väestönsuojien rakentamisen velvoitteesta luopumalla, esteettömyysvaatimuksia lieventämällä, valitusoikeutta täsmentämällä ja kaavoitusta parantamalla saadaan rakentamisen kustannuksia ja sitä kautta hintoja alas, keskusteltiin Keski-Suomen rakennus- ja infra-alan johtajat yhteen koonneessa Rakentamisen normien purkaminen ja kustannusten karsiminen -tilaisuudessa

Rakennus- ja infra-alan yrityksillä on yhteinen sävel siitä, mitä pitäisi tehdä rakentamisen ja asuntojen kustannusten karsimiseksi. Normien ja sääntelyn purku nähtiin tärkeimmäksi tekijäksi. Talonrakennusteollisuus Ry:n elinkeinoasioiden johtaja Anu Kärkkäinen kertoi, että rakentamisen osalta ensi vuodelle on odotettavissa kasvua. Rakentamisen kustannuksia on kuitenkin syytä karsia.

”Rakentamisen kustannuksia voidaan karsia luopumalla väestönsuojien rakentamisen velvoitteesta ja esteettömyysvaatimuksia lieventämällä. Esimerkiksi määräykset yksiöiden kylpyhuoneiden koosta ovat suhteettomia muun asunnon kokoon nähden. Myös säännös 2. kerroksisten omakotitalojen ylemmän kerroksen esteettömästä kylpyhuoneesta tuntuu suhteettomalta”, kertoi Kärkkäinen.

YIT:n aluejohtaja Mikko Rädyn mukaan yhteinen tavoite on saada markkinoille kohtuuhintaisia, uusia asuntoja. Rakennusalan yrityksille ei ole selvää, mikä estää esimerkiksi väestösuojien ja esteettömyysvaatimusten purkamisen.

”Asumisessa on tapahtunut suuri murros. Yksityisten ostovoima on pysähtynyt muun muassa varainsiirtoveron korotuksen seurauksena etenkin uudiskaupan osalta. Asuntorakentamisen ovat pelastaneet sijoittajat, jotka näkevät, että uusi asunto oikeassa osoitteessa oikeassa kaupungissa on kannattava sijoitus. Kaavoittajien ja viranomaisten pitäisi reagoida muutoksiin, esimerkiksi yksiöiden kysynnän nousuun ja mahdollistaa se, että rakentajat voivat kysyntään vastata”, kertoi Räty.

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Uljas Valkeinen painotti valitusoikeuden täsmentämistä. Rakentajille tulee kohtuuttomat kustannukset nykyisestä valitusoikeusmenettelystä.

”Nyt tarvitaan vähemmän mutta parempaa sääntelyä. Lupaprosessimenettelyä on parannettava, ja siitä hyvä esimerkki oli biotuotetehtaan ripeä lupamenettelyprosessi. Kauppakamarit haluavat nostaa esiin byrokratiaan liittyviä yrityscaseja, mutta siihen tarvitaan yritysten rohkeutta tulla esiin omilla nimillään”, kommentoi Valkeinen.

Muita esille nousseita rakennus- ja infra-alan yritysten byrokratian purkamiseen liittyviä asioita olivat yleislupien saamisen nopeuttaminen, energiatehokkuuden direktiivin alentaminen hankkeen kokoon nähden, seis korttirallille, tuotekehityksen mahdollistavat kaavoitukset ja virkamiesten samanlainen määräysten tulkinta paikkakunnasta riippumatta.

Keskustelua käytiin Rakentamisen normien purkaminen ja kustannusten karsiminen -tilaisuudessa, jonka järjestivät yhteistyössä Keski-Suomen kauppakamari, Rakennusteollisuus RT ja kansanedustaja Petri Honkonen. Tilaisuuteen osallistui noin 20 keskisuomalaista rakennus- ja infra-alan yritysjohtajaa.

Järjestämme 24.11. Rakennusalan erityispiirteet -koulutuksen, jossa käydään käytännönläheisesti läpi veronumero, kuukausittainen ilmoittamisvelvollisuus, tilaajavastuulaki, arvonlisäverotuksen pääsäännöt ja vähennysoikeudet. Asiantuntijoina toimivat Verohallinnon ylitarkastaja Pirkko Vuori ja arvonlisäveroasiantuntija Anne Klemola PwC:ltä. Lisätietoja koulutuksesta