Keskisuomalaisissa yrityksissä kesätyöpaikkoja tarjolla nuorille viime vuotta enemmän

Kuvituskuva: Pexels

Kesätyöpaikkojen määrä on Keski-Suomessa kasvussa. Keski-Suomen kauppakamarin jäsenyrityksilleen toteuttaman pikakyselyn mukaan keskisuomalaisissa yrityksissä on tarjolla työpaikkoja enemmän kuin viime tai toissa vuonna.

Keski-Suomen kauppakamarin pikakesätyöpaikkakyselyyn vastanneista keskisuomalaisista yrityksistä peräti 72 prosenttia kertoo palkkaavansa kesätyöntekijöitä tänä vuonna.

Kesätyöntekijöitä palkkaavista yrityksistä 39 prosenttia aikoo palkata tai on palkannut tänä vuonna 5-10 kesätyöntekijää ja 32 prosenttia 2-4 kesätyöntekijää. Jopa 11-15 kesätyöpaikkaa tarjoaa vajaa 10 prosenttia vastaajista ja yli 15 kesätyöpaikkaa kolme prosenttia vastaajista.

Kyselyyn vastanneilla yrityksillä kesätyöpaikkoja on tarjolla tänä vuonna 19 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Koronavuonna kesätyöpaikoissa oli selkeä notkahdus, sillä vuonna 2020 kesätyöpaikkoja oli tarjolla kymmenen prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Kyselyyn vastanneilla yrityksillä kesätyöpaikkoja on tarjolla tänä vuonna jopa enemmän kuin ennen koronaa vuonna 2019.

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen pitää trendiä ilahduttavana.

”On hienoa, että yritykset ovat alkaneet koronavuoden jälkeen palkkaamaan lisää väkeä. Kesätyömarkkinat näyttävät nuorten osalta positiivisilta. Kun tuloksia vertaa viime ja toissa vuoteen, on trendi selkeästi ylöspäin”, Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen sanoo.

Avoimista vastauksista ilmenee, että myynnin kasvaminen ja sitä kautta lisääntynyt töiden määrä sekä kausivaihtelu ovat lisänneet kesätyöpaikkojen määrää. Lisäksi avoimien vastausten mukaan nuoret ovat kysyneet kesätöitä aktiivisemmin.

”Nuorten kannattaa olla rohkeasti yhteyksissä yrityksiin, sillä kesätöitä on enemmän tarjolla”, Hiltunen kannustaa.

Avoimien vastausten perusteella yrityksillä on halua antaa nuorille työkokemusta ja ansaintaa kesätyön kautta.

”Yritykset haluavat tarjota nuorille mahdollisuuden saada työkokemusta. Kesätyöpaikka on nuorelle tärkeä kosketus työelämään”, Hiltunen sanoo.

Kesätyöpaikkojen määrän kasvusta huolimatta on aloja ja yrityksiä, joilla kesätyöpaikkojen määrä on aikaisempaa vähäisempi. Esimerkiksi tapahtuma-alalla rajoitukset ja epävarma tilanne vaikuttavat tarjolla olevien kesätyöpaikkojen määrään.

”Kahtiajako koronan vuoksi näkyy myös kesätyöpaikkojen tarjonnassa. Toisilla yrityksillä kesätyöpaikkojen määrä on kasvanut kysynnän lisääntymisen myötä, kun taas esimerkiksi koronan vuoksi peruuntuneet tilaisuudet ja tapahtumat ovat toisilla yrityksillä laskeneet kesätyöpaikkojen määrää”, Hiltunen sanoo.

Kyselyyn vastasi yrityksiä eniten teollisuudesta (25%), muusta palvelutoiminnasta (13,6%), tukku- ja vähittäiskaupasta (11,4%) sekä rakennusalalta (11,4%).