Keskisuomalaisten yritysten arviot liikevaihdon ja henkilöstömäärän kehityksestä ovat myönteiset

Kauppakamarien tuoreimman talouskyselyn mukaan keskisuomalaisten yritysten odotukset liikevaihdon ja työllisyyden kehityksestä ovat myönteisiä. Vaikka pientä piristymistä on näköpiirissä, on epävarmuutta edelleen ilmassa ja yritykset kuvailevat toimialansa yleistä tunnelmaa pessimistiseksi.

Kauppakamarien tuoreimmasta talouskyselystä selviää, että keskisuomalaisista yrityksistä kolmannes kertoo liikevaihdon kasvaneen edellisvuodesta ja 31 prosentilla säilyneen samalla tasolla. 36 prosenttia kertoo liikevaihdon laskeneen. Liikevaihdon säilymistä ennallaan tai kasvamista seuraavan kuuden kuukauden aikana ennakoi 83 prosenttia keskisuomalaisista vastaajista.

Työllisyysnäkymät ovat keskisuomalaisilla yrityksillä edelleen hyvät. Keskisuomalaisista vastanneista yrityksistä 91 prosenttia kertoo henkilöstömääränsä säilyvän ennallaan tai kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vähenemistä ennakoi vain 8,8 prosenttia vastaajista.

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltusen mukaan tulokset kertovat, että valoa näkyy tunnelin päässä.

”Näyttää siltä, että pohja on nähty ja kohti parempaa ollaan menossa. Julkisuudessa keskustellaan paikoin liiankin kriittisesti. Nyt on oikea aika myönteisemmälle keskustelulle – positiivisuus ruokkii itseään”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Tilauskanta on normaalilla tasolla 38 prosentilla vastaajista ja 16 prosentilla suurempi kuin vuosi sitten vastaavan aikaan. Vastaajista isompi osa, 48 prosenttia, ennakoi tilauskannan pysyvän samalla tasolla seuraavan kuuden kuukauden aikana. Kasvua ennakoi viidennes ja laskua 14 prosenttia keskisuomalaisista vastaajista.

Lähes puolet keskisuomalaisista vastanneista kuvailee toimialansa tunnelmia pessimistiseksi tai erittäin pessimistiseksi. 36 prosenttia pitää tunnelmia normaalina ja 14 prosenttia optimistisena. Keskisuomalaisista vastanneista yrityksistä puolet arvioi investointien olevan yhtä suuret seuraavan vuoden aikana. Vastaajista 41 prosenttia aikoo investoida vähemmän seuraavan vuoden aikana verrattuna kuluneeseen vuoteen.

Hiltunen pitää tunnelmien osalta tuloksia harmillisina.

”Yritykset kuvailevat yleisiä tunnelmia kielteisempinä kuin mitä jotkut arviot osoittavat. Epävarmuus heijastuu selkeästi yritysten investointisuunnitelmiin, vaikka joidenkin arvioiden valossa pahimmat ajat ovat jo takana. Investoinneilla varmistetaan yrityksen tulevaisuuden menestys, joten liian kauan tarpeellisien investointien tekemistä ei kannata odotella, jotta yritys ei tipu kehityksen rattaista”, sanoo Hiltunen.

Yritysten kasvua rajoittaa eniten riittämätön kysyntä 48 prosentin osuudella. Ammattitaitoisen työvoiman puute rajoittaa yrityksen toimintaa neljänneksellä vastaajista. Keskisuomalaisista vastaajista 24 prosentilla ei ole merkittäviä rajoitteita tällä hetkellä.

​​​​​​​
Kauppakamarien kysely tehtiin 6.-8.5.2024 ja siihen vastasi 1882 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Keski-Suomesta kyselyyn vastasi 80 yritystä. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.