Keskisuomalaisten yritysten kasvuodotukset edelleen vaisuja, mutta suhdannehuolet ja kustannuspaineet hellittäneet hieman

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen. Kuva: Matias Ulfves

Keskisuomalaisten yritysten tunnelmat omilla toimialoillaan ovat parantuneet selvästi viime joulukuusta, vaikka pessimistisiä vastaajia oli hieman optimistisia enemmän. Tuoreessa kauppakamarikyselyssä pessimistiseksi tai erittäin pessimistiseksi tilannetta kuvasi nyt 30 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä, kun vastaava osuus oli joulukuussa 43 prosenttia.

Myös kustannuspaineet yrityksissä ovat hellittäneet, mikä heijastuu kannattavuuden kehitystä koskeviin odotuksiin. Seuraavan kuuden kuukauden jaksolla kannattavuuden paranemista odotti 37 prosenttia keskisuomalaisista vastaajista.

”Keskisuomalaisten yritysten odotuksissa on tapahtunut paranemista. Tuoreimmassa kyselyssä kannattavuuden heikkenemistä odotti 29 prosenttia keskisuomalaisista vastaajista, kun vielä joulukuussa kannattavuuden heikkenemistä odottaneiden osuus oli jopa 53 prosenttia”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Yrityksiltä kysyttiin, kuinka ne arvioivat liikevaihtonsa kehittyneen kuluvan vuoden aikana viime vuoteen verrattuna. Keskisuomalaisista yrityksistä 30 prosenttia arvioi liikevaihtonsa laskeneen, 37 prosenttia kasvaneen ja loput pysyneen ennallaan.

Jatkon osalta luotto liikevaihdon kasvuun on hieman huterampaa. Keskisuomalaisista vastanneista 32 prosenttia uskoo liikevaihtonsa kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Pienenemiseen uskoo viidennes vastaajista ja lähes puolet, 48 prosenttia arvioi liikevaihdon pysyvän ennallaan.

​​​​​​​Tilanne ei ole yrityksissä kannattavuudenkaan suhteen huikea, mutta se on kohentunut selvästi. Erityisen huonona tilannetta ei voi pitää etenkään siksi, että olemme todennäköisesti lähellä suhdanteen pohjaa”, arvioi Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.

Heikkenevä suhdanne ei ole synkistänyt työllisyysodotuksia

Kauppakamarien talouskyselystä selviää, että pitkään jatkunut suhdanteen heikkeneminen ei ole odotuksista huolimatta synkentänyt yritysten työllisyysodotuksia. Henkilöstömäärän supistumista odotti 10 prosenttia keskisuomalaisista vastaajista.

”On myönteistä, että työllisyysodotukset vaikuttavat pysyvän hyvänä Keski-Suomessa. Yli neljäsosa keskisuomalaisista yrityksistä ennakoi yrityksensä henkilöstömäärän kasvavan ainakin jonkin verran seuraavan kuuden kuukauden aikana”, sanoo Hiltunen.

Tuotantokustannusten kallistumisen vuoksi myyntihintojaan seuraavan neljän kuukauden aikana on nostamassa jonkin verran 52 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä, merkittävästi kahdeksan prosenttia. Yli kolmannes (35 prosenttia) ei ole nostamassa myyntihintojaan lainkaan.

Keskisuomalaisten yritysten kasvuodotukset vaimeita

Kauppakamarikyselyssä kolmannes keskisuomalaisista yrityksistä arvioi tilauskantansa olevan tällä hetkellä pienempi kuin vuosi sitten. Tilauskannan yhtä suureksi arvioi 37 prosenttia vastaajista ja suuremmaksi viidennes keskisuomalaisista vastaajista. Kasvuodotukset yrityksissä eivät ole erityisen vahvoja, mutta parantumista on tapahtunut joulukuusta.

Keskisuomalaisista yrityksistä viidennes arvioi tilauskantansa supistuvan seuraavan kuuden kuukauden aikana, kun joulukuussa vastaava osuus oli 31 prosenttia. 29 prosenttia odottaa tilauskannan kasvavan ja 38 prosenttia odottaa tilauskannan säilyvän ennallaan.

​​​​​​​Keskisuomalaisten yritysten näkymät investointien osalta kuluvalle vuodelle ovat melko vaimeita. Lähes puolet keskisuomalaisista vastaajista arvioi investointiensa pysyvän ennallaan seuraavan 12 kuukauden jaksolla, mutta kasvuun uskoo vain 22 prosenttia.

Kauppakamarien talouskysely tehtiin 26.-28.4.2023 ja siihen vastasi 1560 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.