Keskisuomalaisten yritysten terveiset tuoreille kuntapäättäjille: Työvoiman saatavuus tärkeimpiä tekijöitä pandemian jälkeisessä kasvussa

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen. Kuva: Matias Ulfves

Keskisuomalaiset yritykset toivovat uusien kuntapoliitikkojen panostavan kunnissa ja kaupungeissa erityisesti osaavan työvoiman saatavuuteen sekä yritysten ja oppilaitosten yhteistyön kehittämiseen. Valtiolta yritykset puolestaan toivovat työn verotuksen keventämistä sekä paikallisen sopimisen vapauttamista.

Yrityksillä on suuri huoli osaavan työvoiman saatavuudesta, kun ne ponnistavat kasvuun pandemian jälkeen. Kyselyyn vastanneista keskisuomalaisista yrityksistä 39 prosenttia mainitsi työvoiman saatavuuden merkittävimmäksi toimintaympäristöä parantavaksi tekijäksi.

”Vaikka pandemia on runnellut kovalla kädellä osaa yrityksistä, ovat yritykset saman ongelman äärellä kuin ennen pandemiaa: monella alalla osaavaa työvoimaa ei ole saatavilla riittävästi. Rakenteellisten ja demografisten tekijöiden vuoksi ongelma uhkaa kasvaa myös tulevaisuudessa. Valtion ja uusien valtuutettujen onkin syytä kuunnella yrityksiä herkällä korvalla”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Työvoiman saatavuuden ja yleisen yritysmyönteisyyden lisäksi keskisuomalaiset yritykset toivovat yritysten ja oppilaitosten yhteistyön kehittämistä, liikenneinfraan investoimista ja yrityspalvelujen kehittämistä. Lisäksi keskisuomalaiset yritykset kokevat kaavoituksen ja luvituksen nopeuttamisen ja helpottamisen olevan avainasemassa uuteen kasvuun kiinni pääsemiseksi.

Valtiolta keskisuomalaiset yritykset toivovat ennen kaikkea työn verotuksen keventämistä. Näin vastasi yli puolet kyselyyn vastanneista keskisuomalaisista yrityksistä.

”Yritykset eivät itsekkäästi aja yritysverojen laskemista, vaan toivovat työntekijöidensä verotuksen keventämistä. Sillä olisi positiivisia vaikutuksia kansantalouteen ostovoiman lisääntymisen myötä”, Hiltunen arvioi.

Keskisuomalaisista vastaajista 42 prosenttia oli sitä mieltä, että paikallisen sopimisen vapauttaminen parantaisi yritysten toimintaympäristöä. Suomen nykyisen hallituksen työtä yritysten toimintaympäristön kehittämisen kannalta piti enemmän hyödyllisenä kuin haitallisena 31 prosenttia keskisuomalaisista vastaajista.

Yli 60 prosenttia keskisuomalaisyrityksistä odottaa liikevaihdon pysyvän ennallaan tai kasvavan

Kaiken kaikkiaan tilanne monilla toimialueilla on parantunut selvästi pandemian pahimmista ajoista. Kyselyyn vastanneista keskisuomalaisyrityksistä 61 prosenttia odottaa liikevaihdon pysyvän ennallaan tai kasvavan seuraavan kahden kuukauden aikana.

”Sama trendi oli havaittavissa jo huhtikuussa Keski-Suomen osalta. Tilanne on parantunut maaliskuusta, sillä silloin liikevaihdon ennallaan pysymistä tai kasvua arvioi 42 prosenttia keskisuomalaisista vastaajista”, Hiltunen sanoo.

Keskuskauppakamarin pääekonomistin Mauri Kotamäen mukaan monet eri indikaattorit osoittavat positiiviseen päin. Vain majoitus- ja ravintola-alalla eletään edelleen tukalassa tilanteessa eikä lähitulevaisuudenkaan odotukset ole yhtä toiveikkaita kuin muilla aloilla.

”Jo pelkästään globaalin talouden vedosta johtuva kasvu tulee olemaan niin voimakasta seuraavan parin vuoden aikana, että sitä on vaikea mokata edes kehnolla politiikalla”, Kotamäki sanoo.

Kotamäen mukaan tässä vaiheessa olisi oleellista pohtia, mitä sitten tehdään, kun globaalin talouden veto loppuu.

”Nyt on tärkeää pitää huolta siitä, etteivät hyvät ajat tuhoa suomalaisten yritysten kustannuskilpailukykyä. Suomen ongelma on se, että kustannuskilpailukyvyn kerran murentuessa, sitä on muita maita vaikeampi korjata johtuen sekä poliittisista rajoitteista että työmarkkinoiden jäykkyyksistä”, Kotamäki sanoo.

Kauppakamarien kysely tehtiin 16.6.2021. Kyselyyn vastasi 1778 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu vuonna 2020 16.-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6, 23.6, 2.9, 8.10, 1.12 ja vuonna 2021 2.2, 16.3 ja 27.4.