Keskisuomalaisten yritysten tilanne heikentynyt merkittävästi kahdessa viikossa - kaksi kolmasosaa aikoo lomauttaa tai irtisanoa

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Kauppakamarien kyselyn mukaan keskisuomalaisista vastaajista yli kaksi kolmasosaa aikoo lomauttaa tai irtisanoa työntekijöitään seuraavan kahden kuukauden aikana. 44 prosenttia puolestaan oli jo maanantaihin mennessä antanut lomautusvaroituksen tai kutsunut yt-neuvottelut. Keski-Suomen tilanne on synkentynyt merkittävästi kahden viikon aikana, jolloin kauppakamarit toteuttivat kyselyn edellisen kerran.

”Keskisuomalaisten yritysten tilanne on heikentynyt selvästi, kun kyselyn tuloksia vertaa kahden viikon takaisiin. Silloin keskisuomalaisista yrityksistä puolet kertoi, että koronavirusepidemia on vaikuttanut liikevaihtoon negatiivisesti, ja nyt jo 75 prosenttia keskisuomalaisista vastaajista kertoo liikevaihdon laskeneen. 96 prosenttia odottaa koronavirustilanteen heikentävän liikevaihtoa entisestään seuraavan kahden kuukauden aikana”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

33,1 prosenttia kyselyyn vastanneista keskisuomalaisista yrityksistä kertoi, että konkurssin riski on kasvanut merkittävästi koronaviruksen aiheuttaman tilanteen takia. Kaksi viikkoa sitten konkurssiuhasta kertoi 32,6 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä.

Uutena kysymyksenä kyselystä selviää, että kaksi kolmasosaa keskisuomalaisista yrityksistä on jo käyttänyt tai aikoo käyttää hallituksen myöntämiä joustoja. 45 prosenttia aikoo käyttää tai on käyttänyt verottajan myöntämiä joustoja tai eläkemaksujen pidempää maksuaikaa, Business Finlandin kehitysrahoitusta hakee 35,9 prosenttia ja pankkilainaa tai lyhennysvapaata vanhoihin lainoihin hakee 36,7 prosenttia keskisuomalaisista vastaajista.

”Hallituksen toimenpiteet ovat hyvä alku, mutta kyselystä käy selvästi ilmi, että tarve lisätoimenpiteille on erittäin suuri. Yritysten toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi ja työpaikkojen säilymiseksi tarvitaan myös suoraa tukea ja verojen maksamisen lykkäämistä korottomasti”, sanoo Hiltunen.

Hiltunen esittää, että valtio ottaa väliaikaisesti maksettavakseen sairauspoissaolojen kustannukset sekä työnantajien sairaus- ja työttömyysvakuutusmaksut. Lisäksi työlainsäädännön joustojen voimassaoloa tulee jatkaa vuoden loppuun asti.

”Lisätoimet ovat välttämättömiä, jotta konkurssiaallolta vältytään ja työpaikat saadaan säilymään Keski-Suomessa”, Hiltunen sanoo.

Kysely lähetettiin kaikille kauppakamarien jäsenyrityksille 30.3.2020. Vastauksia oli tullut klo 18 mennessä noin 3400, mikä on poikkeuksellisen paljon lyhyestä vastausajasta huolimatta. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta, ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä.

Lisätietoja:
Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen, p. 040 058 3210 ari.hiltunen@kskauppakamari.fi