Keskisuomalaisten yritysten ympäristövastuullisuuteen vauhtia

Keski-Suomessa yritysten ympäristövastuullisuustyöhön haetaan vauhtia verkostomaisella toiminnalla. Yritysten ympäristövastuullisuusverkoston kick off -tilaisuus on 29.1.2020 klo 8.00-11.00 Jyväskylässä Veturitalleilla (Veturitallinkatu 6).

Yrityksillä on paljon vaikutusmahdollisuuksia oman toimintansa ilmasto- ja ympäristövastuullisuuteen. Yhteiskunnassa peräänkuulutetaan enenevässä määrin arvoja ja tekoja ilmastonmuutokseen, kestävään kehitykseen, kiertotalouteen, resurssiviisauteen, vastuullisuuteen, hiilineutraaliuteen ja päästöttömyyteen liittyen.

Osana Jyväskylän kaupungin resurssiviisaustyötä on alusta lähtien toiminut kaupunkikonsernin ryhmä, jossa on jaettu, haastettu ja evästetty eri tahoja toimimaan vastuullisemmin. Vastaavaa toimintamallia halutaan nyt kokeilla isommin keskisuomalaisten toimijoiden kanssa. Verkoston virittelyyn lähtivät innolla mukaan Keski-Suomen Kauppakamari ja Keski-Suomen Yrittäjät; onhan asia tärkeä myös näille järjestöille valtakunnallisesti.

”Keskuskauppakamari lanseerasi loppuvuodesta ilmastositoumuksen hiilineutraaliuden edistämiseksi. Tämä on yksi esimerkki kauppakamareiden ilmastotyöstä", kertoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Osallistumalla ja tekemällä ilmasto-, yms. vastuullisuustyötä yritys voi saavuttaa kustannussäästöjä (esim. materiaali- ja energiakustannukset), varautua tulevaisuuden riskeihin ja lainsäädännön muutoksiin sekä parantaa omaa sisäistä ja ulkoista vastuullisuusmielikuvaansa. Sanna-Mari Jyräkoski Keski-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja toteaa, että:

"Tässäkin asiassa aikainen lintu madon nappaa – mitä aiemmin yritys on näissä asioissa aktiivinen ja sisällyttää vastuullisen ilmasto- ja ympäristötyön osaksi strategiaansa, sitä nopeammin hyötyjä ja uutta kilpailukykyäkin on mahdollista rakentaa, oli kyse sitten tulevaisuuden riskien ja kustannusten pienentämisestä tai uusien tulovirtojen synnyttämisestä."

Keski-Suomen yritysten ympäristövastuullisuusverkoston kick off -tilaisuus on 29.1.2020 klo 8.30-11 Jyväskylässä Veturitalleilla (Veturitallinkatu 6). Tilaisuudessa kuullaan kiinnostavat puheenvuorot Motivan toimitusjohtaja Vesa Silfveriltä, Jyväskylän yliopiston dekaani ja Keskuskauppakamarin vastuullisuuslautakunnan puheenjohtaja Hanna-Leena Pesoselta sekä Spinnovan liiketoiminnan kehitysjohtaja Pia Qvintukselta. Tilaisuudessa tartutaan käytännön työhön motivalaisten vetämällä työpajaosiolla, jossa haetaan sisältöjen lisäksi mallia myös verkoston toimintaan.