Kiinteistöalalle valmistui 8 uutta laillistettua välittäjää Keski-Suomesta

Keskuskauppakamarin järjestämän välittäjäkokeen läpäisi tänä keväänä 8 uutta laillistettua kiinteistönvälittäjää (LKV) Keski-Suomesta. Uusia laillistettuja vuokrahuoneistonvälittäjiä (LVV) ei tällä kertaa saatu Keski-Suomeen.

Kuva: Pixabay.

Välittäjäkokeiden osallistujamäärät ovat pysyneet edelleen korkeina, sillä vuonna 2016 voimaan tullut laki edellyttää vähintään puolelta välitysliikkeen välittäjistä kokeen osoittamaa ammatillista pätevyyttä.

LKV- ja LVV-kokeet pidettiin 4.5.2019 Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Kokeisiin osallistui yhteensä 593 kokelasta, ja heistä yhteensä 257 suoritti kokeen hyväksytysti.

Keski-Suomesta LKV-pätevyyden sai yhteensä 8 henkilöä: Maria Anttonen (Leppävesi), Vilho Eloranta (Jyväskylä), Pasi Jetsu (Tikkakoski), Urpo Ojala (Kyyjärvi), Ulla-Maija Pastinen (Jyväskylä), Antti Rontti (Petäjävesi), Anu Tontti (Jyväskylä) ja Jake Vitikainen (Jyväskylä).

LKV-koe sujui hieman keskimääräistä paremmin, koska pitkän aikavälin keskiarvo läpipäässeissä on 38 prosenttia ja tällä kertaa hyväksyttyjä oli 43,5 prosenttia.

"Se, että alle puolet osallistujista läpäisee kokeen osoittaa kuitenkin edelleen, että koe on vaikea ja edellyttää osallistujilta huolellista perehtymistä kiinteistöalan lainsäädäntöön ja käytäntöihin", sanoo Keskuskauppakamarin lakimies Jaana Tikkunen.

Kokeen suosio jatkuu korkeana, mikä johtunee osittain muutaman vuoden takaisesta lakimuutoksesta ja siitä, että välitysalalla korostetaan entistä enemmän osaamisen ja koulutuksen merkitystä.

”Asunto tai kiinteistö on usein yksityishenkilön suurin yksittäinen omaisuuserä, joten on tärkeää, että välitystoimeksiantoja hoitavilta henkilöiltä löytyisi riittävästi asiantuntemusta ja ymmärrystä välitystä koskevista säädöksistä. On positiivista, että alalla suhtaudutaan myönteisesti kouluttamiseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen”, Tikkunen toteaa.

Seuraavat kokeet järjestetään 23.11.2019 Helsingissä, Tampereella ja Oulussa.