Kauppakamarien kysely: Kolmasosa keskisuomalaisista yrityksistä pelkää konkurssia

Lähes kolmasosa kauppakamarien kyselyyn vastanneista 4000:sta yrityksestä kokee, että konkurssin todennäköisyys on kasvanut merkittävästi koronavirusepidemian takia. Yli puolet yrityksistä kertoo, että lomautukset tai irtisanomiset ovat todennäköisiä seuraavan kahden kuukauden aikana.

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Kyselyyn vastanneista keskisuomalaisista yrityksistä 32,6 prosenttia kertoo, että yrityksen konkurssin riski on noussut merkittävästi koronavirusepidemian takia. Yli puolet kyselyyn vastanneista keskisuomalaisista yrityksistä uskoo, että lomautuksia ja irtisanomisia on odotettavissa seuraavan kahden kuukauden aikana. Yli neljännes keskisuomalaisista vastaajista on jo kutsunut yt-neuvottelut koolle tai antanut lomautusvaroituksen.

”Kysely tuo ilmi tilanteen vakavuuden. Keskisuomalaiset yritykset ovat ongelmissa äkillisen kysynnän heikkenemisen vuoksi. Tarvitaan nopeita toimia yritysten auttamiseksi, jotta konkursseilta ja työpaikkojen menetyksiltä vältytään”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Yli puolet keskisuomalaisista vastanneista yrityksistä kertoo, että koronavirusepidemia on vaikuttanut liikevaihtoon jo nyt negatiivisesti. Keskisuomalaisten yritysten odotukset ovat vielä tätäkin synkemmät, sillä yli 92 prosenttia odottaa liikevaihdon laskevan seuraavan kahden kuukauden aikana.

Yritysten vastauksista nousee selvästi esiin huoli välittömän kysyntälaman yli pääsemisestä. Kyselyssä kysyttiin, mitkä toimenpiteet auttaisivat yrityksen tilannetta.

”Vastauksista käy ilmi se, että toimenpiteitä yritysten auttamiseksi tarvitaan. Poikkeustilanteissa, joissa yksilöiden ja yritysten on vaikea reagoida, valtiovallan merkitys korostuu. Vastausten valossa hallituksen toistaiseksi linjaamat toimenpiteet eivät ole vielä riittäviä. Hallitukselta vaaditaan nyt lisätoimia ripeästi”, sanoo Hiltunen.

Kyselyyn vastanneiden yritysten neljä välttämättömimmäksi katsomaa toimenpidettä ovat:

  • Verojen ja työnantajamaksujen maksuaikoja on pidennettävä.
  • Nopeat rahoitusinstrumentit kassakriisin varalle kaiken kokoisille yrityksille otettava käyttöön.
  • Lomautukset ja yt-neuvottelut voitava panna nopeammin käytäntöön.
  • Valtion pitää kantaa suurempi vastuu sairauspoissaoloista aiheutuvista kustannuksista.


Kysely lähetettiin kaikille kauppakamarien jäsenyrityksille ja vastausaika oli 16.-17.3.2020. Kyselyyn vastasi 3800 yritystä.