Koronarajoitukset ulkorajaliikenteessä päättyvät 30.6.

Koronapandemiaan liittyvät maahantulon rajoitukset Suomen ulkorajoilla päättyvät 30.6. Tämä tarkoittaa, että Suomeen saapuvilta kolmansien maiden matkustajilta ei enää edellytetä rokotus- tai covid-19 -testitodistuksia eikä rajanylityspaikoilla tehdä koronatestejä.

Terveysviranomaiset ovat arvioineet, ettei ulkorajoja koskeville rajoituksille ole enää terveydellisiä perusteita.

Rajatarkastuksissa palataan koronapandemiaa edeltävään tilanteeseen. EU:n ja Schengen-alueen ulkopuolelta saapuvilla matkustajilla pitää edelleen olla tavanomaiset matkustusasiakirjat eli passi ja tarvittaessa viisumi.

Rajoitusten poistumisen odotetaan lisäävän liikennettä kolmansista maista. Esimerkiksi itärajalla liikenne voi kasvaa. Liikennemääriin vaikuttaa muun muassa venäläisten halu matkustaa ja voimassa olevien viisumien määrä. Ulkoministeriö myöntää viisumit Suomeen.

Venäjän asettamat rajaliikenteen rajoitukset 30.6. jälkeen eivät ole tällä hetkellä tiedossa. Venäjän viranomaisilta saa näistä täsmälliset tiedot.

Rajavartiolaitos seuraa jatkossakin rajaturvallisuuteen liittyviä ilmiöitä yhdessä kansallisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa. Turvallisuutta varmistetaan muun muassa viisumimenettelyssä ja rajatarkastuksissa. Suomen viranomaisilla on yleensä ottaen hyvä käsitys maahantulijoista ja heidän maahantulonsa tarkoituksesta.

Sisärajavalvonta päättyi jo vuoden alussa.

Lisätietoja:

Rajatarkastusyksikön päällikkö eversti Tuomas Laosmaa, p. 0295 421 000 (keskus), etunimi.sukunimi@raja.fi
ministeri Mikkosen erityisavustaja Jukka Vornanen, p. 040 593 6791, etunimi.sukunimi@gov.fi

Rajatarkastukset Suomessa | RajavartiolaitosLinkki toiselle sivustolle
Viisumi Suomeen | ulkoministeriö