Koronaviruksen torjunnassa siirrytään seuraavalle toimenpidetasolle – lisätoimenpiteet käyttöön usealla alueella

Kuvituskuva: Pexels

Valtioneuvosto on todennut periaatepäätöksessään, että koronaviruksen torjunnassa on perusteltua siirtyä toimenpidetasolle kaksi. Tavoitteena on estää erityisesti virusmuunnoksen leviämisen aiheuttamaa epidemian kiihtymistä. Lue lista toimenpiteistä.

Leviämisvaiheen toimenpiteet

 • Suositus laajasta etätyöstä sekä kasvomaskien käytöstä väestölle ja työnantajille (vastuu: STM, VM, THL, kunnat)


 • Suositukset väestölle sekä toimintakäytännöt riskiryhmien tehostetuksi suojaamiseksi (vastuu: kunnat)


 • Omaehtoiset päätökset korkeakoulujen ja toisen asteen laajasta etäopetuksesta (vastuu: opetuksen järjestäjä)


 • Suositukset sekä omaehtoiset päätökset korkean tartuntariskin julkisten tilojen käytön keskeyttämiseksi (vastuu: kunnat)


 • Päätökset (TTL 58 d §) asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käyttöedellytysten asettamisesta säännöksessä tarkoitettujen edellytysten täyttyessä (vastuu: aluehallintovirasto / kunta alueellaan)


 • Suositukset väestölle ja toiminnanharjoittajille aikuisten ryhmäharrastustoiminnan ja siihen osallistumisen keskeyttämiseksi (vastuu: kunnat)


 • Päätökset (TTL 58 g §) korkean tartuntariskin tilojen väliaikaisesta sulkemisesta säännöksessä tarkoitettujen edellytysten täyttyessä ja ryhmäharrastustoiminnan osalta koskien aikuisväestöä (vastuu: aluehallintovirasto / kunta alueellaan)


 • Päätökset (TTL 58 §) yli kymmenen (10) henkilön yleisötilaisuuksien kieltämisestä (vastuu: aluehallintovirasto / kunta alueellaan)


 • Suositukset väestölle yli kymmenen (10) henkilön yksityistilaisuuksien välttämiseksi (vastuu: kunnat)


 • Päätökset (TTL 58 f §) mahdollisesta matkustajamäärän väliaikaisesta rajoittamisesta henkilöliikenteessä (vastuu: Liikenne- ja viestintävirasto) 4(4)


Lisätoimenpiteet

 • Päätökset (TTL 58 §) yli kuuden (6) henkilön yleisötilaisuuksien kieltämisestä (vastuu: aluehallintovirasto / kunta alueellaan)


 • Suositukset väestölle yli kuuden (6) henkilön yksityistilaisuuksien välttämiseksi (vastuu: kunnat) Suositukset väestölle ja toiminnanharjoittajille yli 12- vuotiaiden lasten ryhmäharrastustoiminnan ja siihen osallistumisen keskeyttämiseksi, ellei siinä voida noudattaa annettuja turvallisen harrastamisen periaatteita (vastuu: kunnat)


 • Päätökset (TTL 58 g §) yli 12- vuotiaiden lasten ryhmäharrastustoiminnan korkean tartuntariskin tilojen väliaikaisesta sulkemisesta säännöksessä tarkoitettujen edellytysten täyttyessä, ellei niissä voida noudattaa annettuja turvallisen harrastamisen periaatteita (vastuu: aluehallintovirasto / kunta alueellaan)


 • Ohjeet karanteenin ja eristyksen toteutumisen seurannan tehostamiseksi (vastuu: kunnat ja sairaanhoitopiirit).


Viimesijaisena:

 • Päätökset (TTL 58 § ja POL 20 a §) peruskoulun luokkien 7–9 tilapäiseen etäopetukseen siirtymisestä (vastuu: oppilaitostilojen käytön osalta aluehallintovirasto/kunta alueellaan, poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen osalta opetuksen järjestäjä)