Kuljetusyrityksille määräaikainen polttoainetuki

Keski-Suomen kauppakamari on ajanut yrityksille helpotuksia polttoainekustannusten noustua räjähdysmäisesti. Hallitus esitti 2.6.2022 lakia kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta, joka kompensoisi helmikuussa 2022 alkanutta äkillistä polttonesteiden hinnan nousua Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Tuki koskisi maanteillä tapahtuvia tavara- ja henkilökuljetuksia. Tukea olisi mahdollista saada kolmelta kuukaudelta (helmikuu-huhtikuu 2022). Tuki kattaisi 5 prosenttia polttoainekustannuksista näiltä kuukausilta. Tuki olisi haettavissa marraskuussa 2022.

Laki koskisi kaikkia polttoainemuotoja ja sähköenergiaa pois lukien polttoöljy, jonka liikennekäyttö on kielletty. Hintakehitys on ajanut kuljetusalan yrityksiä vaikeaan tilanteeseen, millä puolestaan voi olla vaikutus Suomen huoltovarmuuteen.

Tukea olisi mahdollista saada kolmelta kuukaudelta (helmikuu-huhtikuu 2022). Tuki kattaisi 5 prosenttia polttoainekustannuksista näiltä kuukausilta. Korvauksen laskennan lähtöarvona on polttoaineen keskihinta Tilastokeskuksen mukaan.

Lakiesitys olisi osa kuljetusalan yrityksille suunnattua rahoituskokonaisuutta. Ehdotettu laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Valtiokonttori toimisi valtionapuviranomaisena. Tuki olisi haettavissa marraskuussa 2022.

Polttoainetukea voisi hallituksen esitysluonnoksen mukaan hakea vuoden 2022 helmi-huhtikuun aikana tankatusta dieselpolttoaineesta. Tuki koskisi niin ammattimaista kuorma- kuin pakettiautoliikennettäkin.

Hallituksen esityksen mukaan polttoainetukea myönnettäisiin kuljetusalalla toimivalle yritykselle, jolla on voimassa oleva liikennelupa tai joka on kevyellä kalustolla rekisteröitynyt tavaraliikenteen harjoittajaksi, ja jolla on hallinnassaan kuljetustoiminnassa tarvittava ammattikäyttöön rekisteröity ajoneuvo.


Ammattidiesel valmistelussa, jakeluvelvoite alas

Ammattidieselverojärjestelmän valmistelu on aloitettu keväällä. Valmistelun aikana arvioidaan, toteutetaanko ammattidiesel nykyjärjestelmän pohjalta vai siten, että dieselin suora verotuki poistettaisiin ja ammattiliikenteessä käytettävästä dieselöljystä maksettaisiin takautuvasti palautusta.

Uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitetta alennettiin 7,5 prosenttiyksiköllä vuosina 2022 ja 2023. Päätöksen tarkoituksena on alentaa polttoaineiden hintoja. Vaikutukset olisivat nähtävissä syksyllä.

Kansalaisille hintojen nousuun vastaamiseksi Keski-Suomen kauppakamari on esittänyt jo aiemmin ansiotuloverotuksen keventämistä kahdella prosenttiyksiköllä kautta linjan.