KV-verkostot toimiviksi -hanke starttaa

Keski-Suomen kauppakamarin kv-verkostot toimiviksi -hankkeen projektipäällikkö Pia Naukkarinen.

Keski-Suomen kauppakamarissa käynnistyy KV-verkostot toimiviksi -hanke. Hankkeen tarkoituksena on tuoda yritysten kansainvälistymisen palvelut ja eri toimijat selkeästi yritysten tietoon ja käytettäväksi ja näin rohkaista ja tukea keskisuomalaisia yrityksiä kansainvälistymään. Keski-Suomen kauppakamarin palvelupäällikkö Pia Naukkarinen toimii hankkeen projektipäällikkönä 16.8.2021-17.2.2023.

Hankkeen aikana Keski-Suomessa olemassa olevat kasvu- ja kansainvälistymispalvelut sekä niiden tuottajat tehdään näkyväksi osaksi maakunnan yrityspalveluverkostoa. Kv-verkosto mallinnetaan ymmärrettäväksi kuvaksi ja kokonaisuudeksi, jotta jokaisen yrittäjän, yrityksen ja toimijan on mahdollista löytää omaan kansainvälistymistarpeeseen sopiva palvelu oikea-aikaisesti.

Kansainvälisille markkinoille tähtäävien pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksia vahvistetaan konkreettisten yritysesimerkkien ja maakunnallisten tapahtumien avulla. Tässä merkittävässä roolissa ovat maakunnan yritysten onnistumiset ja kilpailuetutarinat, joilla buustataan halukkuutta ja innostusta valloittaa uusia kohdemarkkinoita.

”Meillä on Keski-Suomessa upeaa osaamista ja yrityksiä, joiden kansainvälistymistarinoita halutaan ehdottomasti jakaa muillekin – ole siis rohkeasti meihin yhteydessä”, sanoo projektipäällikkö Pia Naukkarinen.

Lisäksi hankkeessa luodaan kv-tietokanta, jonka avulla jokainen kansainvälistymisestä kiinnostunut taho löytää itselleen sopivia kontaktipintoja, joiden avulla kansainvälistymistä edistetään, lisätään ja vauhditetaan. Myös kauppakamarissa pilotoitua Kasvutahto -mentorointiohjelmaa kehitetään siten, että mukaan tulevia yrityksiä ohjataan ja avustetaan vahvemmin kv-markkinoille.

Hanketta rahoittaa Keski-Suomen liitto. Rahoitus on TEM:n AKKE-rahoitus (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen määräraha)