Kyläyhteisöjen valokuituinvestoinneille rahoitusta

Manner-Suomen maaseutuohjelmasta voidaan rahoittaa kyläverkkohankkeita (valokuituinvestointeja) myös vuosina 2021 ja 2022. Rahat näihin hankkeisiin tulevat siis EU:n koronakriisistä toipumiseen tarkoitetuista elvytysvaroista. Rahaa on tämänhetkisen tiedon mukaan käytettävissä yhteensä 16 milj. euroa koko Suomeen. Rahoja ei kiintiöidä ELY-keskuksille, vaan hankkeita rahoitetaan sitä mukaa ja siinä järjestyksessä, kun niitä valtakunnassa syntyy. Myös Keski-Suomessa kannattaa siis nyt olla hereillä.

Julkinen rahoitus kyläverkkohankkeille on 50 % tai 70 % riippuen hakijan liikevaihdosta (pienempi tukitaso jos tuenhakijan vuosittainen liikevaihto edellisen kolmen vuoden aikana on vähintään yhtenä vuonna ollut yli 10 miljoonaa euroa). Tuen saajana voi olla julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö, esim. teleoperaattori, kunta, osuuskunta, kyläyhdistys tms. Kyläverkkohankkeiden haku avautunee kevään 2021 aikana. Keski-Suomen ELY-keskuksen maaseutuyksikkö kertoo haun avautumisesta ja hakujaksoista erikseen, kun päätöksiä niistä on tehty sekä valtakunnan tasolla että alueilla.

Kyläverkkohankkeiden haku avautunee kevään 2021 aikana. Keski-Suomen ELY-keskuksen maaseutuyksikkö kertoo haun avautumisesta ja hakujaksoista erikseen, kun päätöksiä niistä on tehty sekä valtakunnan tasolla että alueilla.

Asiasta kiinnostuneen kyläyhteisön kannattaa aloittaa kartoittamalla liittymähalukkuutta alueellaan.

Laajakaista-asioista tiedottamiseen, toimijoiden aktivointiin ja investointihankkeiden valmisteluun voidaan myös myöntää hankerahoitusta yleishyödyllisenä kehittämishankkeena maaseutuohjelman toimenpiteestä 7.1 tai 7.4. 100 % julkisella rahoituksella. Näitä hankkeita voi hakea jo nyt. Käynnissä oleva valintajakso päättyy 30.4.2021 ja seuraava 30.9.2021.

Hyvää yleistietoa laajakaista-asioista saa laajakaistainfo -sivustolta.