Kysely paikkariippumattomasta työstä yrityksille

Etätyö ja muu paikkariippumaton työ on yleistynyt huomattavasti. Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI toteuttaa osana ”Paikkariippumaton arvonluonti” (PAALI) -hanketta suomalaisten yritysten toimivalle johdolle ja hallituksille kyselyn, jossa kartoitetaan paikkariippumattoman työn merkitystä yritysten liiketoiminnalle, johtamiselle sekä työyhteisölle. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia ja vastausaikaa on 14.12.2022 saakka. Kysely toteutetaan anonyymisti, mutta vastaajat voivat halutessaan jättää yhteystietonsa ja osallistua 100 euron arvoisten K-ryhmän lahjakorttien (5 kpl) arvontaan.