Lähes puolet keskisuomalaisista yrityksistä haluaa luopua maahanmuuton saatavuusharkinnasta

Keskisuomalaiset yritykset kärsivät erityisesti ammattityövoiman saatavuuden haasteesta. Kuvituskuva: Adobe Stock

Kauppakamarikyselyn mukaan vain noin 15 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä haluaa säilyttää nykyisen ulkomaalaisten työntekijöiden rekrytoimiseen liittyvän saatavuusharkintajärjestelmän. Lähes kolmasosa keskisuomalaisista yrityksistä ilmoitti, että saatavuusharkinta on vaikeuttanut tai estänyt ulkomaalaisen työntekijän rekrytoinnin. Kauppakamari esittää saatavuusharkinnasta luopumista.

Kauppakamarikyselyn mukaan noin 64 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä kärsii osaajapulasta. Pulaa on erityisesti ammatillisen koulutuksen saaneista osaajista. Keski-Suomen kauppakamarin mukaan työperäisen maahanmuuton lisääminen on yksi keskeisimmistä keinoista helpottaa osaajapulaa Keski-Suomessa. Myös hallitus tavoittelee työperäisen maahanmuuton kaksinkertaistamista Suomeen vuoteen 2030 mennessä. Saatavuusharkinta kuitenkin haittaa tai jopa estää kokonaan työntekijöiden maahanmuuttoa.

”Keskisuomalaisista yrityksistä noin 27 prosenttia ilmoitti, että saatavuusharkinta on haitannut tai estänyt ulkomaalaisen työntekijän rekrytoinnin. On perusteltua, että työperäistä maahanmuuttoa sujuvoitetaan saatavuusharkinta poistamalla, sillä työperäinen maahanmuutto on keino vastata osaajapulaan ja varmistaa Keski-Suomen myönteinen väestökehitys tulevaisuudessa”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Noin 35 prosentilla keskisuomalaisista yrityksistä saatavuusharkinnalla ei ole ollut vaikutusta ja noin 39 prosenttia ei osaa sanoa. Viimeinen ryhmä on pääosin yrityksiä, jotka eivät ole tehneet saatavuusharkintaa sisältäviä rekrytointeja. Toisin sanoen lähes puolet niistä yrityksistä, jotka ovat tehneet saatavuusharkinnan sisältäviä rekrytointeja, pitävät saatavuusharkintaa ongelmallisena.

Kyselystä selviää, että 46 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä haluaa poistaa saatavuusharkinnan. Vain 15 prosenttia haluaa säilyttää saatavuusharkinnan ja noin 40 prosenttia ei osaa sanoa. Jälkimmäisen ryhmä osalta syy on yleensä siinä, että rekrytointeja ei ole tehty ulkomailta.

”Julkinen keskustelu on siinä mielessä vinoutunutta, että maahanmuuton osalta puhutaan usein huippuosaajien tarpeesta ja toimista heidän lupaprosessiensa helpottamiseksi. Heitäkin tarvitaan, mutta samalla pitäisi muistaa, että yritysten määrällisesti suurin tarve kohdistuu työntekijätason tehtävissä toimiviin. Poistamalla saatavuusharkinta saataisiin vihdoin vauhtia myös työntekijöiden maahanmuuttoon”, painottaa Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Mikko Valtonen.


Ulkomailta rekrytoineet yritykset ovat tyytyväisiä rekrytointeihinsa


Tulokset ulkomaalaisten osaajien rekrytoinneista ovat erittäin rohkaisevia. Kyselyn mukaan ulkomaalaisia osaajia rekrytoineista tai vuokranneista yrityksistä negatiivisia kokemuksia on vain 4 prosentilla. Positiivinen tai erittäin positiivinen kokemus on noin 54 prosentilla.

”Toivottavasti hyvät kokemukset ulkomaisista rekrytoinneista rohkaisevat myös sellaisia, jotka eivät vielä ole rekrytoineet osaajia ulkomailta. Työperäisellä maahanmuutolla voidaan saada helpotusta työvoimapulaan nyt, mutta varmistaa työvoiman saatavuus myös tulevaisuudessa”, sanoo Hiltunen.

Keskisuomalaisista yrityksistä noin 37 prosenttia on rekrytoinut ulkomaalaisia osaajia ja 60 prosenttia ei. Jakauma on sama kuin aiemmissa kauppakamarikyselyissä eli merkittävää kehitystä ei ole tapahtunut. Noin neljännes niistä yrityksistä, jotka vielä eivät ole rekrytoineet ulkomaalaisia osaajia, harkitsevat rekrytoimista tulevaisuudessa.

”Meillä on edelleen iso määrä yrityksiä, jotka eivät vielä edes harkitse ulkomaalaisien osaajien rekrytoimista. Nämä ovat niitä yrityksiä, joiden valmiuksia ulkomaalaisien osaajien rekrytointiin meidän pitää kasvattaa ja samalla rohkaista laajentamaan rekrytointejaan maan rajojen ulkopuolelle. Paljon on kysymys myös siitä, että yritykset tarvitsevat lisää tietoa ja kanavia löytää sopivia osaajia”, sanoo Valtonen.