Lakimuutoksia lomalla sairastamiseen ja perhevapaan lomakertymään

​Vuosiloman siirtämiseen vuosilomalla sairastumisen vuoksi tulee kuuden päivän omavastuu. Lisäksi äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan aikana vuosilomaa kertyy jatkossa enintään kuudelta kuukaudelta. Hallitus esitti 17.3.2016, että tasavallan presidentti vahvistaisi lait.

Lait tulevat voimaan 1.4.2016 eli seuraavan lomanmääräytymisvuoden alusta.Kuuden päivän omavastuu lomalla sairastamiselle

Vuosilomalain muutoksen myötä työntekijällä, joka sairastuu vuosilomansa aikana, on oikeus vuosiloman siirtämiseen kuuden omavastuupäivän jälkeen. Omavastuupäivät voivat kertyä myös yksittäisistä työkyvyttömyyspäivistä. Jokaiselle työntekijälle turvataan kuitenkin neljän viikon vuosiloma, jos vuosilomaa on ansaintavuodelta kertynyt vähintään 24 arkipäivää.

Nykyisen vuosilomalain mukaan työntekijä on voinut siirtää ne vuosilomapäivät, jolloin hän on ollut sairaudesta tai tapaturmasta johtuvasta syystä työkyvyttömänä. Muutoksen arvioidaan tuovan 150 miljoonan euron säästöt työnantajille.Perhevapaalta kertyvä loma vähenee

Nykyisen lain mukaan työntekijälle kertyy vuosilomaa koko perhevapaan ajalta lukuun ottamatta hoitovapaata. Lakimuutoksen myötä vuosilomaa kertyy korkeintaan 156 äitiys- ja vanhempainvapaapäivältä ja 156 isyys- ja vanhempainvapaapäivältä eli kuudelta kuukaudelta.

Uutta lakia sovelletaan niihin äitiys- ja vanhempainvapaapäiviin tai vastaavasti isyys- ja vanhempainvapaapäiviin, jotka pidetään lain voimaantulon jälkeen. Lisäksi edellytyksenä on, että kyseisen lapsen hoitamiseksi pidetty ensimmäinen perhevapaajakso pidetään 1.4.2016 tai sen jälkeen.

Muutoksen myötä sairausvakuutuslain mukaan työnantajille maksettavien vuosilomakustannusten korvaukset vähenevät. Säästöjen suuruudeksi on arvioitu 27 miljoonaa euroa vuodessa.Lisätiedot:
hallitusneuvos Tarja Kröger, TEM, puh. 029 504 8937