Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne vieraili Keski-Suomen kauppakamarilla

Tapaamisessa mukana olivat Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen (vasemmalta), Liikenne- ja aluesuunnitteluvaliokunnan varapuheenjohtaja, Fimpec PMO:n liiketoimintajohtaja Jorma Paananen, liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne, Jyväskylän kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Janne Luoma-aho sekä Keski-Suomen kauppakamarin viestintäpäällikkö Viivi Sakkara. Kuva: Viivi Sakkara

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen ja Liikenne- ja aluesuunnitteluvaliokunnan varapuheenjohtaja Jorma Paananen tapasivat Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen 4.8.2023 Jyväskylässä. Tapaamisessa keskusteltiin muun muassa Keski-Suomen kärkiliikennehankkeiden, vetyasioiden ja teiden kunnossapidon tärkeydestä Keski-Suomen elinkeinoelämälle.

Tapaamisessa mukana olivat Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen, Liikenne- ja aluesuunnitteluvaliokunnan varapuheenjohtaja, Fimpec PMO:n liiketoimintajohtaja Jorma Paananen, liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne, Jyväskylän kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Janne Luoma-aho sekä Keski-Suomen kauppakamarin viestintäpäällikkö Viivi Sakkara.

Keskisuomalaisista yrityksistä yli kolmannes odottaa investointeja liikenneväyliin tulevalla hallituskaudella

Liikenneyhteyksillä on yhä suurempi merkitys liikenteen sujuvuudelle, saavutettavuudelle ja yrityksiin. Riittävät investoinnit liikenneinfraan mahdollistavat yritysten kilpailukyvyn säilymisen globaalissa kilpailussa.

Huhtikuussa kauppakamareiden jäsenyrityksilleen toteuttamassa kyselyssä kysyttiin, mitä toimia yritykset odottavat hallitukselta kilpailukyvyn ja työllisyyden parantamiseksi. Keskisuomalaisista yrityksistä jopa 34 prosenttia odottaa investointeja liikenneväyliin.

Kauppakamareiden Liikenne- ja viestintäministeriön pyynnöstä toteuttamassa kyselyssä 66 prosenttia keskisuomalaisista yrityksistä pitää tärkeimpänä tekijänä tavarakuljetustensa toimintaedellytysten kannalta perusväylänpitoa.

Avoimissa vastauksissa yritysten huoli tieverkoston kunnon rapautumisesta korostui selvästi eniten. Tiestön huono kunto aiheuttaa yrityksille lisääntyviä ongelmia, jotka näkyvät merkittävinä kuljetusten viiveinä, kasvavina kustannuksina, kaluston kulumisena ja rikkoutumisena sekä yritysten heikkenevänä palvelukykynä.

Metsä- ja teknologiateollisuusmaakunnan kärkiliikennehankkeet esillä

Keski-Suomen liikennehankkeista kiireellisimpinä Keski-Suomen kauppakamari nosti VT4 Vaajakosken kohdalla, Valtatie 4 Vehniä – Äänekoski- ja Valtatie 9 Orivesi – Jyväskylä -välien kehittämiset. Myös Jyväskylä-Tampere-raideyhteyden parantamisesta ja maakuntalentojen tarpeesta keskusteltiin.

Keski-Suomenkin läpi halkova Valtatie 4 on Suomen tärkein etelä−pohjoissuuntainen pääväylä pääkaupunkiseudulta Pohjois-Suomeen. Se kuuluu yleiseurooppalaiseen TEN-T-ydinverkkoon ja on osa valtakunnallista erikoiskuljetusten verkkoa. Valtatie 4 on elinkeinoelämän merkittävimpiä runkoväyliä liikenne- ja tavarakuljetusmäärillä mitattuna.

Valtatie 4 Vaajakosken kohdalla nostettiin investointiohjelmaan vuosille 2023–2030 (hankekori 1B). Tiesuunnitelman laadinta on käynnissä ja tiesuunnitelma on vuoden 2024 aikana Traficomissa hyväksymiskäsittelyssä. Tiesuunnitelman mukainen kustannusarvio on 185 M€.