Maakunnat huolissaan lentoliikenteen jatkuvuudesta – maakuntalennot on turvattava

Lentoliikenteellä on suuri merkitys alueiden elinkeinoelämän, elinvoiman, kansainvälisen saavutettavuuden ja matkailun kannalta. Nopeiden yhteyksien puute aiheuttaa myös riskejä terveydenhuoltoon, potilasturvallisuuteen ja huoltovarmuuteen. Maakuntien, kaupunkien ja kauppakamarin edustajat ovat allekirjoittaneet vetoomuksen Kokkolan, Joensuun, Kajaanin, Jyväskylän ja Kemin lentoliikenteen käynnistämisen puolesta.

Kokkolan, Joensuun, Kajaanin, Jyväskylän ja Kemin lentoliikenne on ollut pysähdyksissä maaliskuusta lähtien koronapandemian vuoksi. Maakuntien, kaupunkien ja kauppakamarin edustajat ovat erittäin huolissaan tilanteesta, jossa yritykset eivät ole päässeet lentämään maakuntakentiltä. Tilanne on erityisen vaikea vientiteollisuudessa mutta myös sellaisilla yrityksillä, joiden liiketoiminta vaatii lentomatkustamista Helsinkiin ja takaisin.

”Keski-Suomi on vientiyritysten maakunta. Keskeisten toimijoiden vaikutus ja panos koko maakunnan elinvoimaisuuteen ja työllisyyteen on merkittävä. Yritykset kokevat lentoyhteyden kriittisenä toiminnan kehittämiselle ja tulevaisuuden investoinneille, joten viesti lentojen aloittamisen tärkeydestä ja jatkuvuuden turvaamisesta on otettava vakavasti”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Alueiden edustajat ovat neuvotelleet säännöllisesti Finnairin kanssa, mutta lupauksia tai tarkempia tietoja lentojen jatkumisesta ei ole saatu.

”Kun rajoitukset höllentyvät tai poistuvat, matkustus elpyy kyselymme mukaan nopeasti. Se vaatii kuitenkin pikaisia ja pitkäjänteisiä päätöksiä ja linjauksia lentojen jatkumisesta. Jos lentoyhteydet päättyvät lopullisesti, pelkona on, että Kaipolan kaltaisia uutisia on tulevaisuudessa odotettavissa, koska yritysten kilpailukyky heikkenee”, Hiltunen painottaa.

Vetoomuksessa muistutetaan kesäkuussa hyväksytystä valtion neljännestä talousarviosta, jossa todetaan kotimaan lentoyhteyksien turvaamisesta seuraavasti:
”Koko maan saavutettavuuden ja elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksien varmistamiseksi hallitus huolehtii nykytasoisen lentoasemaverkoston säilymisestä. Hallitus tarkastelee kaikkia käytössään olevia vaihtoehtoja kotimaan lentoyhteyksien turvaamiseksi Joensuuhun, Kajaaniin, Jyväskylään, Kokkola-Pietarsaareen ja Kemiin.”

”Ymmärrämme ja tiedämme pandemian vaikuttavan tämänhetkisiin matkustajamääriin. On kuitenkin välttämätöntä turvata alueidemme elinkeinoelämän toiminnan jatkuvuus tässä haastavassa tilanteessa”, sanoo vs. maakuntajohtaja Pekka Hokkanen.

”Tässä kohtaa voidaan kysyä, haluavatko poliittiset päättäjät jäädä historiaan siitä, että he lopettivat lentoliikenteen näille paikkakunnille”, Hiltunen jatkaa.

Neuvotteluita maakuntalennoista on käyty useiden lentoyhtiöiden kanssa. Neuvotteluiden tuloksena on syntynyt malli, joka mahdollistaa operaattoreiden liikennöinnin viidelle maakuntakentälle. Käytyjen keskusteluiden perusteella on todettu, että edellä mainitun mallin ansiosta liikenne voidaan käynnistää nopeasti uudelleen.

Vetoomuksessa todetaan, että liikennöinnin nopea käynnistyminen edellyttää taloudellisen takauksen antamista. Mallissa kaikki lipputulot tuloutettaisiin takaisin ostajalle, eli tässä tapauksessa valtiolle. Kyse olisi ylimenokauden ratkaisusta talvikaudelle 2020–21, ja asiaa tarkasteltaisiin uudestaan sovitun ajan kuluttua tavoitteen kuitenkin ollessa kaupallinen liikenne. Traficomilta on varmistettu, että lennot maakuntakentiltä on mahdollista käynnistää nopeasti. Ruotsissa lennot käynnistyivät viime huhtikuussa vastaavanlaisella mallilla kahden viikon kuluessa maan hallituksen myönteisestä päätöksestä.

”Toivomme, että kaikki osapuolet tekevät kaikkensa, että lisätalousarvion kirjaus lentoyhteyksien turvaamisesta toteutuu ja lennot saadaan käynnistettyä mahdollisimman pian”, Hokkanen jatkaa.