Maan tärkeimmät liikennehankkeet listattu – Keski-Suomesta 2 hanketta

​Kauppakamarit ovat laatineet listan Suomen liikenneverkon tärkeimmistä korjaus- ja kehittämiskohteista. Keski-Suomen kauppakamarin alueelta mukana ovat VT4 Kirri-Tikkakoski-moottoritie ja VT4 Vaajakosken kohdalla. Liikenneväylien kunnolla ja sujuvuudella on suora vaikutus yritysten kilpailukykyyn ja investointipäätöksiin.

”Valtatie 4:n Kirri-Tikkakosken ja Vaajakosken pullonkauloista kärsivät elinkeinoelämän kuljetukset, lyhyt- ja pitkämatkainen bussiliikenne, työmatkaliikenne sekä Jyväskylän ohittava pitkämatkainen liikenne”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Uljas Valkeinen.

Valtatie 4 Helsingistä Utsjoelle on Suomen tärkein etelä-pohjoissuuntainen pääväylä. Se kuuluu osana yleiseurooppalaiseen TEN-T liikenneverkkoon ja on osa valtakunnallista erikoiskuljetusten verkkoa. Tien merkitys on huomattava valtakunnallisesti mutta myös Jyväskylän seudun liikenteelle. Kirri-Tikkakoski-välisen tieosuuden liikennemäärä on 15 000–16 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, ja siitä raskaan liikenteen määrä noin 1 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen määrä on lisääntynyt entisestään, kun Äänekosken biotuotetehdas käynnistettiin.

”Kirri-Tikkakoski-moottoritien tiesuunnitelma on vahvistettu ja rakentaminen on mahdollista aloittaa heti. Päätös rakentamisesta pitää saada mahdollisimman nopeasti. Berner on luvannut, että hanke käynnistetään vielä tällä hallituskaudella. Odotukset ovat kevään kehysriiheen korkealla”, jatkaa Valkeinen.

”Molemmat hankkeet ovat elinkeinoelämän kuljetusten kannalta todella tärkeitä, erityisesti Kirri-Tikkakoski-väli, sillä se on iso pullonkaula”, sanoo Valion jakelupäällikkö Heli Helminen. Helminen toimii myös Keski-Suomen kauppakamarin Liikenne- ja aluerakennevaliokunnassa.

Keski-Suomen ELY-keskuksen mukaan nelostien parantaminen moottoritienä välillä Kirri-Tikkakoski vähentäisi henkilövahinko-onnettomuuksia 3,3 onnettomuudella/vuosi (-53 %) ja kuolemaan johtaneita onnettomuuksia 1,6 onnettomuudella/10 vuotta.

Kauppakamarien liikennehankelistaus on elinkeinoelämän täsmälista alueiden pahimmista liikenteen pullonkauloista ja merkittävistä kehittämiskohteista. Lista tähtää liikennejärjestelmän pitkäjänteiseen kehittämiseen ja tarjoaa työkalun päätöksentekoon liikenteen rahoituksesta.

“Liikennejärjestelmän suunnittelu on murroksessa. Nyt mietitään askelmerkkejä myös tulevalla maakuntauudistuksella, jossa maakunnille siirtyy vastuuta tienpidosta ja liikenteen suunnittelusta”, Keskuskauppakamarin liikenneasiantuntija Kaisa Saario painottaa.

Liikenneväylien kunnolla ja sujuvuudella on Saarion mukaan suuri merkitys alueiden ja yritysten kilpailukyvylle ja investointipäätöksille. Suomi on viennistä riippuvainen maa, jolla on pidemmät etäisyydet markkinoille kuin monella keskeisellä kilpailijamaalla. Hyvillä liikenneyhteyksillä on ainakin osittain mahdollista kompensoida etäisyyksien aiheuttamaa haittaa kilpailukyvylle.

“Liikenneyhteyksien toimivuus on keskeinen tekijä, kun yritykset tekevät päätöksiä investoinneista ja toimipaikan sijainnista. Keskuskauppakamarin Alueiden kilpailukyky -selvityksen mukaan kuusi kymmenestä yrityksestä valitsee sijaintipaikan liikenneyhteyksien ja työvoiman saatavuuden perusteella”, Saario toteaa.