Metsä Groupin miljardi-investointi on suuri mahdollisuus keskisuomalaisille pk-yrityksille

Metsä Groupin ja Keski-Suomen kauppakamarin yhteistyö ja yritysverkostojen koordinointi jatkuu tiiviinä myös myönteisen investointipäätöksen jälkeen

Uutinen Metsä Groupin uuden biotuotetehtaan rakentamisesta oli odotettu ja töitä sen eteen on maakunnassakin tehty. Yhteistyö eri tahojen välillä on mahdollistanut virtaviivaisen päätöksenteon esimerkiksi ympäristölupaprosessissa.

”Biotuotetehtaan rakentaminen on merkittävä kasvusysäys ja positiivinen onnenpotku Keski-Suomelle ja koko Suomelle. On ollut hienoa olla koordinoimassa tehtaan ympärille rakentuvia verkostoja, ja työ jatkuu edelleen”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Uljas Valkeinen.

Sellun tuotannon ohessa syntyvien sivuvirtojen hyödyntämiseksi tarvitaan kumppaneita. Ennen kesää käynnistyvillä Kasvu Open Biotalous Kasvupoluilla sparrataan maksutta yrityksiä ja ideoita, jotka haluavat kehittää liiketoimintaa biotuotetehtaan ympärille.

”Biotalous Kasvupolku on yrityksille yksi tapa päästä konkreettisesti mukaan verkostoon ja kehittämään liiketoimintaansa suoraan Fibren edustajien kanssa. Tuotannosta syntyvät sivuvirrat mahdollistavat uusien tuotteiden, kuten esimerkiksi uusien kuitujen, komposiittiraaka-aineiden, lannoitteiden, bioöljyn, -kaasun ja jopa syöpälääkkeiden kehittämisen”, kuvailee Valkeinen.

Alemman tieverkon kunnolla ja Äänekosken kohdan eritasoliittymillä on merkitystä liikenteen sujuvuuteen sekä rakennusaikana että sen jälkeen. Biotuotetehtaan investoinnin myötä Nelostie kuormittuu entisestään, sillä tehtaalle ja sieltä pois kulkee tulevaisuudessa vilkkaimpina aikoina jopa neljä rekkaa minuutissa.

”Jotta liikenne saadaan sujumaan, täytyy myös Nelostie saada kuntoon. Uusilla kansanedustajilla on käsissään tuhannen taalan paikka lunastaa juhlapuheiden lupaukset. Infra- ja tiehankkeet eteenpäin - nyt sanoista tekoihin”, sanoo Valkeinen.