Metsäteollisuus ry ja Keskuskauppakamari lisäävät yhteistyötään vaikuttamisessa

Metsäteollisuus ry ja Keskuskauppakamari ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena on vahvistaa molempien organisaatioiden edunvalvonnan asiantuntemusta ja vaikuttamismahdollisuuksia

Metsäteollisuus ry:n ja Keskuskauppakamarin välinen yhteistyösopimus astuu voimaan 1.1.2017. Yhteistyön tavoitteena on edistää sekä Metsäteollisuus ry:n että kauppakamarien jäsenyritysten toimintaympäristöä. Sopimus kattaa neljä osa-aluetta: verotus, liikenne, yritysjuridiikka ja kauppapolitiikka.

"Yhteistyöalueet ovat biotalouden menestyksen kannalta keskeisiä. Erityisesti ennustettavuus säilyy kilpailukykyisen toimintaympäristön perusedellytyksenä, yrityslainsäädännöstä verotukseen. Sopimus Keskuskauppakamarin kanssa tukee merkittävällä tavalla myös Metsäteollisuus ry:n uutta verkostomaista toimintamallia", sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

“Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ovat Suomen suurimpia liikenneverkoston käyttäjiä ja viennin tukipilareita. Yhteistyö vahvistaa siten merkittävästi Keskuskauppakamarin mahdollisuuksia toimia aktiivisena vaikuttajana liikenteen ja infran kehittämisessä sekä kansainvälisen kaupan edistämisessä”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto E. J. Penttilä.

Metsäteollisuus ry on metsäteollisuutta Suomessa harjoittavien yritysten edunvalvontajärjestö, joka edistää metsäteollisuuden kilpailukykyä ja kannattavuutta vahvistamalla alan toimintaedellytyksiä ja myönteistä julkisuuskuvaa Suomessa ja kansainvälisesti.

Metsäteollisuus ry:n puheenjohtaja, UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen toimii ensi vuonna myös Keskuskauppakamarin ja Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Suomen osaston puheenjohtajana.

Keskuskauppakamari toimii 19 alueellisten kauppakamarien kattojärjestönä ja vastaa kauppakamariryhmän edunvalvonnasta kansallisella tasolla. Kauppakamarien jäseninä on yhteensä 20 000 yritystä – pienistä ja keskisuurista isoihin pörssiyhtiöihin. Jäsenyritykset muodostavat 50 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta ja 40 prosenttia työpaikoista.Lisätietoja:

Timo Jaatinen
toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry
09 132 6600
timo.jaatinen@forestindustries.fi

Risto E. J. Penttilä
toimitusjohtaja, Keskuskauppakamari
050 366 2395
risto.penttila@chamber.fi