Mielenosoitus: Ohjeet työnantajille

Työnantajat ovat kysyneet vilkkaasti Helsingin seudun kauppakamarin lakimiehiltä, miten perjantaiksi järjestettävään palkansaajajärjestöjen mielenosoitukseen on varauduttava. Työnantajalla on oikeus kysyä, tuleeko palkansaaja töihin vai osallistuuko hän mielenosoitukseen. Tapahtumaan osallistuvalle ei tarvitse maksaa palkkaa

Kun työrauhahäiriöt koskevat ainoastaan hallituksen ilmoittamia toimenpiteitä, ne ovat työmarkkinajärjestelmämme mukaan laillisia, niin sanottuja poliittisia työtaisteluja. Jokainen työntekijä, pois lukien virkasuhteessa olevat, voi niihin halutessaan osallistua.

”Työnantaja saa selvittää etukäteen, kuka on osallistumassa tapahtumaan ja kuka on tulossa työhön. Tapahtumaan osallistuvalle ei tarvitse maksaa palkkaa”, neuvoo Helsingin seudun kauppakamarin lakimies Kirsi Parnila.

Hän myös muistuttaa, että työnantajan kannattaa ohjeistaa henkilöstönsä yrityksen toimintatavoista etukäteen.

Liikenteen häiriöt eivät oikeuta jäämään pois töistä

Julkisen liikenteen häiriöt saattavat aiheuttaa sen, että työhaluisten työntekijöiden työnteko estyy. Myöhästelyä tai tilapäistä poissaoloa ei voida pitää sellaisena työsopimuslaissa tarkoitettuna sopimusrikkomuksena tai töiden laiminlyöntinä, joka oikeuttaisi esimerkiksi työsopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen.

”Mielenilmaisusta aiheutuva julkisen liikenteen häiriö ei kuitenkaan oikeuta poissaoloon. Työntekijä on itse vastuussa työpaikalle saapumisestaan ja hänen on kaikin käytettävissä olevin keinoin pyrittävä pääsemään työpaikalleen. Mahdollisista myöhästymisistä tai poissaoloista on ilmoitettava työpaikalle yrityksen noudattaman käytännön mukaisesti”, Parnila ohjeistaa.

Mielenosoitus ei pääsääntöisesti aiheuta palkanmaksuvelvollisuutta työnantajille mahdollisen myöhästymisen tai poissaolon ajalta, ellei muuta sovita. Poissaolotilanteissa voidaan kuitenkin käyttää esimerkiksi työaikaliukumaa tai vuosilomajärjestelyjä.

Lisätietoja Helsingin seudun kauppakamarin sivuilta
Lakimies Kirsi Parnila, Helsingin seudun kauppakamari
kirsi.parnila@chamber.fi p. 228 60 231