Miksi kyberrikoksesta kannattaa ilmoittaa poliisille – opas yrityksille

Yritysten käyttöön on julkaistu Kyberrikos on poliisiasia -opas, jossa vastataan tyypillisimpiin kyberrikoksia koskeviin kysymyksiin. Oppaassa annetaan lisäksi vinkkejä, kuinka rikoksiin voi pyrkiä varautumaan. Opas on suunniteltu yhteistyössä yritysten edustajien ja viranomaisten kanssa. Se soveltuu yritysten työvälineeksi yrityskoosta ja toimialasta riippumatta. Opas on avattavissa ja ladattavissa oheisen linkin kautta.

Oppaassa vastataan kysymyksiin ja annetaan käytännön ohjeita mm.

  • Miten yrityksemme voi omilla toimillaan edesauttaa kyberrikosten selvittämistä?
  • Miksi kyberrikoksesta kannattaa ilmoittaa poliisille? Miten ilmoitus tehdään?
  • Millaista tietoa poliisi tarvitsee kyberrikostutkinnan aikana?
  • Miten kyberrikoksen esitutkinta etenee?


Vastaavanlaista koottua sisältöä ei ole julkaistu aiemmin. Oppaan tarkoituksesta laajemmin tuoreessa blogissa.


Opas on toteutettu osana CYBERDI-hanketta, Poliisiammattikorkeakoulun ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteistyönä.