Muutoksia romualan arvonlisäverotuksessa

​Romualalla on otettu käyttöön käännetty arvonlisäverovelvollisuus 1.1.2015 alkaen. Uudessa järjestelmässä metalliromun ja -jätteen myynti on arvonlisäveroton ja ostaja suorittaa veron myyjän sijaan. Suurimmassa osassa EU-maista romualalla on jo käytössä käännetty verovelvollisuus. Esimerkiksi Ruotsissa vastaava lainsäädäntö tuli voimaan vuoden 2013 alusta.

Käännetyn verovelvollisuuden tarkoituksena on ehkäistä sellainen menettely, jossa ostaja vähentää arvonlisäveron, jonka myyjä jättää maksamatta valtiolle. Muutoksen taustalla onkin pyrkimys torjua harmaata taloutta ja siitä johtuvaa arvonlisäverotulojen menetystä. Arvioitu on, että käännetty verovelvollisuus lisää valtion verotulokertymää noin 7-8 miljoonaa euroa. Lain tavoitteiden mukaisesti muutoksen toivotaan parantavan rehellisten toimijoiden kilpailuasemaa markkinoilla.

Käännettyä verovelvollisuutta sovelletaan kaikkiin arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen elinkeinonharjoittajien välisiin laissa määriteltyihin metalliromun ja -jätteen luovutuksiin. Muutos koskee varsinaisten romualan toimijoiden lisäksi esimerkiksi sellaisia yrityksiä, jotka myyvät tuotantonsa tai muun toimintansa sivutuotteena syntynyttä romua ja jätettä toiselle alv-velvolliselle elinkeinonharjoittajalle. Käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta metalliromun ja -jätteen myyntiin kuluttajalle.

Menettelyn piiriin kuuluu laissa erikseen luetelluista epäjaloista metallilajeista koostuvan romun tai jätteen myynti. Tällaisia metallilajeja olisivat esimerkiksi rauta, kupari, nikkeli, alumiini, lyijy ja tina. Lisäksi menettelyn piirissä ovat esimerkiksi galvaanisten paristojen ja sähköakkujen jätteet ja romu. Tavaroiden rajaus perustuu Tullin käyttämään ns. CN-nimikkeistöön sellaisena kuin se on ollut voimassa vuoden 2013 alussa. Muutos ei koske metalliromuihin ja -jätteisiin liittyvien palvelujen myyntiä.

Varsinaisten romukauppiaiden ohella muutos koskee isoa joukkoa muitakin yrityksiä, arvioiden mukaan jopa noin 15.000-17.000 yritystä. Huomioitava on, että jo yksittäiseen laissa tarkoitetun metalliromun tai –jätteen myyntiin tai ostoon sovelletaan käännettyä verovelvollisuutta. Lisäksi toisin kuin rakentamispalveluiden käännetyssä verovelvollisuudessa, romualan käännetyn verovelvollisuuden soveltamiselle ei ole asetettu tarkempia ostajan (tai myyjän) harjoittamaa toimintaa koskevia edellytyksiä.

Jokaisen yrityksen on tunnistettava, onko yrityksellä laissa tarkoitettuja metalliromujen tai –jätteiden ostoja tai myyntejä. Käytännössä muutos aiheuttaa tarpeen tietojärjestelmien ja arvonlisäveroprosessien läpikäyntiin sekä päivittämiseen. Lisäksi muutos on huomioitava muun muassa sopimuksissa, laskutuksessa ja arvonlisäveron raportoinnissa.

Hanna Huhtala,

Arvonlisäveroasiantuntija

KPMG Oy Ab