MYR: Hankerahoitusta hyvin tarjolla myös maaseudun ja yritysten kehittämiseen

Maakunnassa on nyt tarjolla poikkeuksellisen paljon rahoitusta yrityshankkeisiin, yhteensä 15 miljoonaa euroa. ELY-keskus voi myöntää tukea kehittämistoimenpiteisiin, investointeihin ja avainhenkilöiden palkkaukseen. Tukea myönnetään yritysten kehittämisavustuksina ja toimintaympäristötukina. Maakunnan yhteistyöryhmä toivoi avuksi yrittäjän näkökulmasta laadittua tiivistettyä ohjetta rahoituksesta.

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) keskusteli 17.2.2023 kokouksessaan muun muassa maaseudun paikallisen kehittämisen mahdollisuuksista ja vuoden 2023 Länsi-Suomen yritysstrategiasta. Kokous pidettiin Saarijärven Biotalouskampuksella, ja sen yhteydessä tutustuttiin Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston toimintaan yhteisellä tutkimus- ja koulutuskampuksella.

– Oli ilo tutustua Biotalouskampukseen, joka on aktiivisesti mukana useissa aluekehittämishankkeissa. Esimerkiksi bio- ja kiertotalouden yrityskiihdyttämö BioPaavo on hyvä esimerkki liiketoiminnan kehittämisestä innovatiivisella otteella, kiittelee MYR:n puheenjohtaja Mikko Tiirola.

Reilusti tukea yrityshankkeille

Länsi-Suomen yritysstrategiassa 2023 ei ole Keski-Suomelle merkittäviä muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Maakunnassa on nyt tarjolla poikkeuksellisen paljon rahoitusta yrityshankkeisiin, yhteensä 15 miljoonaa euroa. ELY-keskus voi myöntää tukea kehittämistoimenpiteisiin, investointeihin ja avainhenkilöiden palkkaukseen. Tukea myönnetään yritysten kehittämisavustuksina ja toimintaympäristötukina. Maakunnan yhteistyöryhmä toivoi avuksi yrittäjän näkökulmasta laadittua tiivistettyä ohjetta rahoituksesta. Lue lisää kehittämisavustuksesta.

Leader-ryhmät maaseudun paikallisina rahoittajina

Keski-Suomen kaikki neljä Leader-ryhmää, JyväsRiihi, Maaseutukehitys, Vesuri-ryhmä ja Viisari, jatkavat toimintaansa myös kaudella 2023–2027. Leader-toimintaryhmät myöntävät rahoitusta yrittäjien, yhdistysten ja muiden yhteisöjen hankkeille paikallista osaamista hyödyntäen. Maa- ja metsätalousministeriön tuki toimintaryhmille on yhteensä 15,6 miljoonaa euroa eli reilut 3 miljoonaa euroa vuodessa. Leader-ryhmien toiminnasta löytyy lisätietoja verkkosivulta keskisuomenmaaseutu.fi.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahoituksen kohdentaminen

Maakunnan yhteistyöryhmä päätti kokouksessaan myös kevään aikana käynnistyvän Oikeudenmukaisen siirtymän rahoituksen (JTF) kohdentamisesta. Rahoituksen painopisteenä on aluetalouden uusiutuminen ja monipuolistuminen, ja sen käyttöä ohjaa Keski-Suomen alueellinen suunnitelma. Maakunnan yhteistyöryhmän toiveena on monipuolistaa viestintää entisestään, jotta tieto poikkeuksellisesta rahoitusmahdollisuudesta tavoittaa laajasti mahdolliset hakijat.

Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on lakisääteinen toimielin, joka linjaa maakunnan kehittämistä ja EU-tukien jakoa alueellaan. Maakunnan yhteistyöryhmässä ovat edustettuina maakunnan poliitikot, ohjelmia rahoittava ELY-keskus sekä sidosryhmiä; työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä, yrityksiä, järjestöjä ja muita alueen kehityksen kannalta keskeisiä tahoja. Keski-Suomessa yhteistyöryhmään kuuluu puheenjohtajan lisäksi 24 varsinaista jäsentä.